REGIO sprijină dezvoltarea urbană durabilă în județul Galați

REGIO sprijină dezvoltarea urbană durabilă în județul Galați
Evaluaţi acest articol
(5 voturi)

Programul Operațional Regional (Regio) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, finanțează strategiile integrate de dezvoltare urbanăale municipiilor reședințăde județ.

Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 include priorități de investiții aferente următoarelor obiective tematice: economie cu emisii reduse de carbon, conservarea și protecţia mediului prin promovarea utilizării eficiente a resurselor, promovarea incluziunii sociale prin combaterea sărăciei, a discriminării și investițiile în educație, formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții.

În municipiul Galați sunt în implementare 10 proiecte, cu o valoare totală de aproximativ 389 milioane lei.

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv și eficient, prin crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete, prin achiziția de autovehicule nepoluante, dar şi prin crearea/modernizarea unor trasee/spaţii pietonale sau predominant pietonale, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din cota modală a transportului privat cu autoturisme către transportul public şi modurile nemotorizate, respectiv către utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare şi mersul pe jos. Ȋn acest mod, se va diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de gaze cu efect de seră echivalent CO2 din transport în municipiile reşedinţă de judeţ.

În cadrul obiectivului tematic „economie cu emisii reduse de carbon” se finanțează6 proiecte de mobilitate urbanădurabilă, proiecte incluse în Planul de Mobilitate Urbanăal municipiului Galați, dupa cum urmează:

Ÿ”Achiziția de mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi)”
Ÿ”Achiziție de mijloace de transport nepoluante (17 troleibuze noi)”
Ÿ”Furnizarea sistemelor de colectare automată a tarifelor de călătorie, de informare a pasagerilor și de management al flotei de vehicule pentru municipiul Galați”
Ÿ”Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918”
Ÿ”Modernizare strada Traian între Metro și strada Brăilei”
Ÿ”Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, Bld. George Coșbuc (tronson str. H. Coandă - str. Al. Măcelaru).

Una dintre prioritățile de investiții aferente acestei axe are ca scop reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul municipiilor reşedinţă de judeţ şi transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate. În cadrul acestui obiectiv tematic de protecție a mediului, este finanțat proiectul „Regenerare urbană zona Uzina de apă nr. 1 (etapa I)”.

În cadrul obiectivului tematic dedicat educației, se află în implementare 2 proiecte care vizează creșterea calității serviciilor educaționale și asigurarea educației. Prin proiectul ”Grădiniţa cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal”, din cartierul Țiglina II va fi construită și dotată o unitate de învățământ care va fi frecventată de 160 preşcolari. Un alt proiect vizează reabilitarea precum și achiziționarea de mobilier școlar și calculatoare pentru corpul școală din cadrul Colegiului Tehnic "Traian Vuia" din municipiul Galați, în scopul asigurării unei pregătiri de specialitate într-un mediu corespunzător celor 598 elevi înscriși în unitatea de învățământ. Rezultatele așteptate în urma implementării acestor proiecte vizează asigurarea unui acces mai bun la educație și rezultate educaționale, corelat cu promovarea participării pe piața forței de muncă.

Una dintre prioritățile de investiții aferente acestei axe are ca scop îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate din municipiile reședință de județ, contribuind astfel la promovarea incluziunii sociale.

Prin proiectul ”Centrul de recreere pentru persoane vârstnice - Tinerețe fără bătrânețe” se vor realiza lucrări de modernizare, recompartimentare, reconfigurare și igienizare în trei corpuri de clădire, astfel încât să fie asigurate servicii în cadrul centrului de recreere prin derularea în condiții optime a activităților de petrecere a timpului liber și de recreere, consiliere de specialitate, pentru un număr de 100 de asistați sociali.

Contractele de finanțare au fost încheiate de UAT Municipiul Galați, în calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management POR 2014-2020 și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar, perioada maximăde implementare fiind decembrie 2023.

P

Citit 1247 ori Ultima modificare Vineri, 03 Decembrie 2021 17:05