Anunț Consiliul Județean Galați
Foto: Marian Calestru

Anunț Consiliul Județean Galați
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 204

din 21 februarie 2023

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 28 februarie 2023, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru marţi, 28 februarie 2023, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea transformării unor posturi din statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea  (U.A.T. a comunei Barcea).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniştea (U.A.T. a comunei Braniştea).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa  (U.A.T. a comunei Frumuşiţa).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comuneiGriviţa  (U.A.T. a comunei Griviţa).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comuneiVânători (U.A.T. a comunei Vânători).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Umbrărești privind  trecerea unui bun imobil (teren), din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al comunei Umbrărești și administrarea Consiliului Local al comunei Umbrărești.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere asupra terenului în suprafață de 56 mp aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, ce face parte din terenul identificat cu nr. cadastral 134555 și nr. CF 134555, imobil situat în municipiul Galați, Bd. G. Coșbuc, tronson 1, în favoarea Societății  Distribuție  Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață de 27,56 mp din zona drumului județean DJ 251, din comuna Matca, județul Galați, aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, ce face parte din terenul identificat cu cartea funciară 16455 comuna Matca, în favoarea Societății Distribuție  Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Exprimarea acordului de principiu al Județului Galați, prin Consiliul Județean Galați, în ceea ce privește investiția „Extindere de rețea electrică de distribuție în comuna Matca, județul Galați, str. Ștefan cel Mare” și a acordului de principiu privind dreptul de uz și servitute asupra terenurilor afectate de realizarea lucrărilor.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în CF nr. 102403 Drăgușeni, nr. cadastral 102403, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului - teren înscris în CF nr. 100245 Slobozia Conachi, nr. cadastral 100245, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi.                                                                        

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului - teren înscris în CF nr. 125049, situat în municipiul Galați str. Brăilei, nr. 177-A, nr. cadastral 125049, aflat în domeniul privat al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi.                                                                        

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Smârdan de trecere a unor suprafețe de teren, aferente drumurilor județene DJ 251 și DJ 255C, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Local al Comunei Smârdan, județul Galați, în vederea implementării proiectelor: „Stații de autobuz inteligente”, „Zone de promenadă”, în comuna Smârdan, judeţul Galaţi.                                                                        

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea valorii revizuite a contribuţiei proprii alocată de Consiliul Județean Galați pentru implementarea proiectului „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”.                                                                        

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Restaurare şi Amenajare Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi”, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                        

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.                                                                        

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.                                                                        

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Liceul Tehnologic „Simion Mehedinți” Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Tecuci, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Galaţi, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Clubul Sportiv Școlar Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.                                                                        

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Clubul Sportiv Școlar Tecuci, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.                                                                        

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Palatul Copiilor Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 2022, privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 379 din 14 noiembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI – MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Mausi în vederea organizării în comun a activităților sportive „Gârboavele Trail”, în Pădurea Gârboavele.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Facultatea de Drept și Științe Administrative, în vederea organizării în comun a unor evenimente.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) privind realizarea obiectivului: Desființare corp clădire – Centrala abur din Spitalul de Penumoftiziologie Galați

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici privind realizarea obiectivului: Desființare Pavilion Dermatovenerologie corp C21 din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 110/28.04.2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Restaurare și Amenajare Casa Colecțiilor fosta Farmacie Ținc” Galați, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Sistem de deversare ape pluviale drum acces stație transfer Târgu Bujor”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare drum acces Parc Aventura Pădurea Gârboavele, județul Galați‟.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici a Proiectului Tehnic și a Documentației de Execuție pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizări tronsoane de drumuri județene - județul Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind  aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii. 

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 27.02.2023.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

 

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

    Contrasemnează pentru legalitate:

      Secretarul General al Judeţului  

                       Ionel Coca

(P)

Citit 1122 ori Ultima modificare Marți, 21 Februarie 2023 13:09