COMUNICAT DE PRESĂ- finalizare proiect

COMUNICAT DE PRESĂ- finalizare proiect
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

                             Data: 22.12.2023

 

Finalizarea proiectului „DEMOLARE ȘI CONSTRUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ SF. CUVIOASĂ PARASCHEVA, COMUNA SMÂRDAN, JUDEȚUL GALAȚI”   

 

Comuna Smârdan, cu sediul în Sat Smârdan, Strada Galați, nr. 53,  Județul Galați, având cod fiscal 4150000, reprezentată legal prin domnul Primar – Zinica Silviu în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „DEMOLARE ȘI CONSTRUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ SF. CUVIOASĂ PARASCHEVA, COMUNA SMÂRDAN, JUDEȚUL GALAȚI”, cod MySMIS 123380.

Proiectul a fost implementat în baza contractului de finanțare nr. 5679/01.07.2020, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar, fiind finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritate de investiții 10.1 ”Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.1 ”Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”.

Durata de implementare a proiectului este de 68 luni, respectiv de la data 11.05.2018 până la data 31.12.2023, valoare totală fiind de 10.108.238,75 lei, finanțarea nerambursabilă fiind de 9.094.816,26 lei, din care 7.888.361,04 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea infrastructurii educaţionale şcolare din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est prin demolarea și construirea Școlii Gimnaziale SF. Cuvioasă Parascheva, comuna Smârdan, judeţul Galaţi.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

OS1: Realizarea unei școli noi alcătuită funcțional din 5 corpuri, prin demolarea celei existente în vederea asigurării funcționalului scolar necesar pentru inglobarea numarului de elevi preconizat. 

OS2: Dotarea şi echiparea corpului şcolar, pentru acces la un proces instructiv-educativ performant.

Astfel, în urma implementării proiectului au fost obținute rezultatele asumate privind realizarea unei școli noi alcătuită funcțional din 5 corpuri, prin demolarea celei existente în vederea asigurării funcționalului scolar necesar pentru inglobarea numarului de elevi preconizat, respectiv dotarea şi echiparea corpului şcolar, pentru acces la un proces instructiv-educativ performant.

În ceea ce privește impactul investiției la nivelul comunei Smârdan, îndeplinirea rezultatului asumat conduce la asigurarea proces educațional de calitate, eficient și incluziv.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0236830020,  fax  0236830020, e-mail: primariasmardan@yahoo.

 

(P)

Citit 1427 ori Ultima modificare Joi, 21 Decembrie 2023 14:47