Evaluaţi acest articol
(2 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

MODIFICARE: A doua și a treia extragere vor fi în data de 13 iunie 2019.


SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 • Organizatorul concursului este Trustul de Presa Dunarea de Jos SA, cu sediul în str. Domnească nr. 68, Galaţi, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J17/486/1991, Cod Unic de Înregistrare RO1643195, reprezentată legal prin administrator Cristina Cocu, numită în cele ce urmează “Organizatorul”.
 • Concursul „Fii Fruntas si Castigi Bicicleta Postas” se va desfasura cu sprijinul Oficiului Judetean de Posta Galati si al sociatatii Viata Libera SRL Galati.
 • Prin inscrierea la Concurs se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului de catre participant si acordul participantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in vederea derularii Concursului si in scopuri de reclama, marketing si publicitate, inclusiv ulterior incetarii Concursului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI

Concursul Fii Fruntas si Castigi Bicicleta Postasse adreseaza factorilor postali, angajati ai Oficiului Judetean de Posta Galati din toate subunitatile postale de pe teritoriul judetului Galati, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Concursul se va desfasura pe o perioada de 6 luni, pentru abonamente contractate pentru lunile ianuarie 2019 pana in iunie 2019 (denumită în continuare „Durata Concursului”).

 

SECŢIUNEA 3. REGULAMENT CONCURS

Regulamentul va fi pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi, spre consultare, în mod gratuit, la sediul redacţiei “Viaţa liberă”, la sediul Oficiului Judetean de Posta Galati si prin afişare pe site-ul www.viata-libera.ro, la secţiunea concursuri.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/ sau schimba prevederile prezentului Regulament (inclusiv durata şi datele/ termenele stipulate prin acest Regulament), în măsura în care analiza privind eficacitatea Concursului o va impune, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea prealabilă a acestora cu cel putin 48 ore inainte de punerea in aplicare a acestora.

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

- La concursul „Fii Fruntas si Castigi Bicicleta Postaspot participa toti factorii postali, din judetul Galati, salariati ai Oficiului Judetean de Posta Galati, care contracteaza abonamente la cotidianul Viata libera, pentru societatea Trustul de Presa Dunarea de Jos SA, pentru perioada     ianuarie – iunie 2019, conform prezentului Regulament .

- Sunt înscrisi în concurs, pentru premiile in valoare de 300 lei, automat, toti factorii postali din subunitatile Oficiului Judetean de Posta Galati, care contracteaza cel putin 10 (zece) abonamente lunare la cotidianul Viata libera, respectiv 30 (treizeci) abonamente pentru o perioada de 3(trei) luni, respectiv ianuarie- martie 2019 si aprilie– iunie 2019.

- Sunt inscrisi in concurs, pentru premiul special in valoare de 3300 lei, automat, toti factorii postali din subunitatile Oficiului Judetean de Posta Galati, care contracteaza cel putin 15 (cincisprezece) abonamente/luna la cotidianul Viata libera si minim 100 abonamente/ 6 luni (pentru perioada ianuarie – iunie 2019).

- Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

- Orice incercare de fraudare se sanctioneaza cu eliminarea Participantului in cauza din Concurs, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

- Prin participarea la aceast Concurs participantii se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament

 

SECŢIUNEA 5. PREMII

Premiile oferite câştigătorilor la concursul Fii Fruntas si Castigi Bicicleta Postasconstau in 6 vouchere in valoare de 300 lei fiecare si o bicicleta postas in valoare de 3300 lei, dupa cum urmeaza:

- 3 premii in valoare de 300 lei fiecare – pentru perioada de contractari ianuarie – martie 2019

- 3 premii in valoare de 300 lei fiecare – pentru perioada de contractari aprilie – iunie 2019

- 1 premiu special in valoare de 3300 lei – pentru perioada de contractari ianuarie – iunie 2019

În cadrul acestui concurs, premiile  acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor sau rest în bani. Premiul este oferit de către Trustul de Presa Dunarea de Jos SA.

In cadrul concursului se vor desemna prin tragere la sorti, 7 castigatori.

Premiile vor fi acordate conform mecanismului descris in SECŢIUNEA 6 de mai jos.

 

SECŢIUNEA 6. Modul de desfăşurare a CONCURSULUI

Concursul „Fii Fruntas si Castigi Bicicleta Postas’’ se adreseaza     factorilor postali de pe raza judetului Galati.

Participanţii trebuie să contracteze abonamente la cotidianul Viata libera, pe raza oficiului postal de care apartin, atat in municipiul, cat si in judetul Galati.

Oficiul Judetean de Posta Galati, va transmite catre                      Trustul de Presa Dunarea de Jos SA , lunar, situatia numarului de abonamente la cotidianul Viata libera, contractate de factorii/ agentii postali pe teritoriul judetului Galati.

Organizatorul va centraliza numarul de abonamente contractate de fiecare factor postal pentru perioada ianuarie– martie 2019 si aprilie- iunie 2019 si va inscrie in concurs toti agentii care indeplinesc conditiile de participare din prezentul regulament.

In cadrul concursului se vor desfasura 3 extrageri:

 1. Prima extragere va avea loc pe 15 martie 2019, ora 12:00

Vor participa toti factorii postali care au contractat cel putin                        10 abonamente/ luna fiecare, deci minim 30 abonamente pentru perioada ianuarie– martie 2019. Dintre acestia se vor trage la sorti 3 (trei) castigatori.

Fiecarui participant i se va atribui un numar de ordine.

Extragerea va avea loc la sediul  OJP Galati, Str.Lahovary nr.6, in data de 15.03.2019, la ora 12:00, in prezenta unei comisii formata din 2 reprezentanti ai Oficiului Judetean de Posta Galati si 2 reprezentanti ai Trustul de Presa Dunarea de Jos SA, si se va realiza utilizand bile, in interiorul carora se afla biletele numerotate cu cifre de la 0 la 9. Pentru a desemna castigatorii, se extrag pe rand cifra unitatilor, zecilor si sutelor, daca este cazul, pana se formeaza numarul de ordine castigator. Se extrag 3 (trei) numere de ordine castigatoare.

In cazul in care, rezulta de doua sau mai multe ori acelasi numar, se reia extragerea.

In urma extragerii se desemneaza 3 (trei) castigatori corespunzatori numerelor de ordine extrase, care vor primi fiecare cate un vaucher in valoare de 300 lei.

Castigatorii vor intra in posesia premiului la sediul societatii                 Trustul de Presa Dunarea de Jos, departamentul secretariat, in perioada    25-29.03.2019. Premiile nerevendicate de catre castigatori in decurs de o luna de la data comunicarii, vor fi anulate, fara drept de contestatie.

Numele castigatorilor vor fi publicate in ziarul Viata Libera, in ziua de sambata, 16.03.2019.

 1. A doua extragere in data de 14 iunie 2019, ora 12:00

Vor participa toti factorii postali care au contractat cel putin                       10 abonamente/ luna fiecare, deci minim 30 abonamente pentru perioada aprilie- iunie 2019. Dintre acestia se vor trage la sorti 3 (trei) castigatori.

Extragerea va avea loc la sediul OJP Galati, Str.Lahovary nr.6, in data de 14.06.2019, la ora 12,00

Pentru desemnarea castigatorilor se va proceda la fel ca la prima extragere.

In urma extragerii se desemneaza 3 (trei) castigatori corespunzatori numerelor de ordine extrase, care vor primi fiecare cate un voucher in valoare de 300 lei.

Castigatorii vor intra in posesia premiului la sediul societatii                 Trustul de Presa Dunarea de Jos, departamentul secretariat, in perioada    24-28.06.2019. Premiile nerevendicate de catre castigatori in decurs de o luna de la data comunicarii, vor fi anulate, fara drept de contestatie.

 

Numele castigatorilor vor fi publicate in ziarul Viata Libera, in ziua de sambata, 15.06.2019.

 1. A treia extragere in data de 14 iunie 2019

Vor participa toti factorii postali care au contractat cel putin 100 abonamente, pentru perioada ianuarie – iunie 2019, fiecare, dar minim 15 abonamente/ luna. Dintre acestia se va trage la sorti 1(un) castigator.

Extragerea va avea loc la sediul OJP Galati, Str.Lahovary nr.6, in data de 14.06.2019, dupa cea de-a doua extragere.

Pentru desemnarea castigatorului se va proceda la fel ca la celelalte extrageri.

In urma extragerii se desemneaza 1 (un) castigator corespunzator numarului de ordine extras, care va primi premiul special – o bicicleta postas, in valoare de 3300 lei.

Castigatorul isi va putea ridica premiului de la sediul societatii              Trustul de Presa Dunarea de Jos, departamentul secretariat, in perioada    24-28.06.2019. Premiul nerevendicat de catre castigator in decurs de o luna de la data comunicarii, vor fi anulate, fara drept de contestatie.

Numele castigatorului va fi publicat in ziarul Viata Libera, in ziua de sambata, 15.06.2019.

 

SECŢIUNEA 7.  PROCEDURA DE DESEMNARE A CÂŞTIGĂTORULUI, DE VALIDARE A PREMIULUI ŞI DE ACORDAREA LUI

 1. În vederea acordării premiului, toti participantii care indeplinesc conditiile impuse de acest regulament vor intra la tragerea la sorţi.
 2. Tragerile la sorţi se vor efectua în data de 15.03.2019, pentru acordarea a trei vouchere in valoare de 300 lei si in data de 14.06.2019, pentru acordarea urmatoarelor trei vouchere in valoare de 300 lei si a unui premiu special in valoare de 3300 lei constand intr-o “Bicicleta Postas”.
 3. Prin tragere la sorţi vor fi desemnati 7 castigatori – 3 la prima extragere, 3 la a doua si 1 la a treia.
 4. Validarea castigatorilor se face prin verificarea de catre comisie a numarului de abonamente contractate de acestia pentru perioada aleasa.
 5. Organizatorul va publica numele participantilor desemnati câştigători în cotidianul “Viaţa liberă” in ziua de luni a saptamanii dupa extragere. Câştigătorii îşi pot ridica premiul doar personal, de la sediul redacţiei “Viaţa liberă” de luni până vineri, in saptamana urmatoare publicarii castigatorilor, în intervalul orar 9.00-16.00. Pentru ridicarea premiului, câştigătorul trebuie să prezinte cartea de identitate sau buletinul in original si o copie a acestuia care va ramane la organizator.
 6. În cazul în care, din motive independente de voinţa Organizatorului, un câştigător nu îşi revendică premiul timp de o luna de la data extragerii, acesta va fi invalidat şi premiul se va anula.
 7. Câştigătorul premiului concursului nu poate ceda drepturile asupra premiului câştigat, altor persoane.

 

 

SECŢIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul va calcula, plati si declara impozitul pe premii, datorat la acordarea premiului si pentru care exista obligativitatea de retinere, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, in măsura in care premiul acordat unui singur câştigător depaseste plafonul stabilit prin lege ca fiind neimpozabil. Organizatorul va suporta cheltuiala cu impozitele si taxele ce decurg din premiile acordate.

 

SECŢIUNEA 9. RĂSPUNDERE. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul concursului va acorda premiile câştigătorilor care au luat parte la concursul Fii Fruntas si Castigi Bicicleta Postasîn conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu va putea fi implicat sub nici o formă şi în nici o modalitate în eventualele dispute referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului. Nici un litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra premiului nu va influenţa acordarea de către Organizator a premiului participantului câştigător considerat valid în conformitate cu prevederile acestui Regulament. Din momentul primirii premiului de către câştigătorul desemnat, Organizatorul este liberat de orice obligaţie faţă de participantul desemnat câştigător.

În cazul în care Organizatorul constată că un participant desemnat câştigător nu a îndeplinit condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula oricând drepturile şi beneficiile ce i-ar fi revenit acestuia, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului.

Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu participanţii care nu au fost desemnaţi câştigători, care au solicitări ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestui Concurs.

Organizatorul Concursului nu îşi asumă răspunderea şi nu va putea fi obligat la plata unor despăgubiri, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:

- Transmiterea incompleta sau incorecta a situatiei abonamentelor in lunile din perioada de desfasurare a concursului;

- Eventuale erori in datele furnizate de catre castigatori; (ex: lipsa acuratetii datelor de contact) nu atrag raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu va fi tinut responsabil in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator sau la imposibilitatea de a intra in posesia premiului;

 • Problemele tehnice care pot apărea şi nu pot fi controlate de acesta.

 

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA/SUSPENDAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta înainte de expirarea Duratei stabilite conform art. Secţiunii 2, respectiv, poate fi suspendat pe Durata acesteia, în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră sau printr-o decizie unilaterală a Organizatorului, determinată de cauze ce fac imposibilă continuarea Concursului, dar nu mai înainte de a anunţa participantii prin intermediul site-ului www.viata-libera.ro. Întreruperea Concursului, din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în temeiul prezentului Regulament.

 

 

SECŢIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a                  Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),                               Trustul de Presa Dunarea de Jos SA are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizaţe despre participanti. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal, colectate direct de la Oficiul Judetean de Posta Galati, prin mijloace automatizate/manuale.

 Scopul prelucrării datelor: inscriere in Concurs, desemnare si inmanare premii. Participantii sunt obligati să furnizeze datele cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru acordarea premiilor la acest Concurs. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către                         Trustul de Presa Dunarea de Jos SA, în calitate de Organizator, exclusiv pentru derularea acestui concurs. Conform Regulamentului (UE) 2016/679, participantii beneficiaza de dreptul de acces la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat. Va rugam sa retineti ca prin acceptarea acestui Regulament Organizatorul poate respecta toate drepturile specificate mai sus pe toate canalele si bazele de date pe care le gestioneaza. Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr 28-30, Sector 1, cod postal 010336. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la       Str Domneasca, Nr 68, Galati in atentia Departamentului               Secretariat - Concursuri sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți obține consultând pagina noastră de internet www.viata-libera.ro, secțiunea Termeni si Conditii. Datele dumneavoastra vor fi stocate in baza de date a societatii pe o perioada determinata, 2 ani de la ultima interactiune cu marca Viata libera, conform reglementarilor legislative nationale care incadreaza juridic aceste evenimente.

 

SECŢIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice participant are de semnalat un incident în legătură cu desfăşurarea Concursului, înainte de orice acţiune în justiţie sau procedură contencioasă în faţa oricărei autorităţi publice, acesta se va adresa Organizatorului cu o sesizare/reclamaţie în acest sens, în formă scrisă. Organizatorul va formula un răspuns scris la sesizarea/reclamaţia înaintată în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamaţiei. În cazul în care soluţionarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Galaţi.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se vor putea trimite la adresa Trustul de Presa Dunarea de Jos SA, cu sediul în Galaţi,           str. Domnească nr. 68. După expirarea unui termen de o săptămână de la data anunţării publice a participantului desemnat câştigător, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o contestaţie.

 

Trustul de Presa Dunarea de Jos SA               

 

Oficiul Judetean de Posta Galati                                    

                                                                    

Citit 1705 ori Ultima modificare Joi, 06 Iunie 2019 13:11

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.