Câştigă un smartphone de Crăciun cu aplicaţia Viaţa liberă

Câştigă un smartphone de Crăciun cu aplicaţia Viaţa liberă
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este SC VIAŢA LIBERĂ SRL, cu sediul în str. Domnească nr. 68, etaj 1, Galaţi, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/1005/14.08.2013, Cod Unic de Înregistrare 32138827, număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, reprezentată legal prin administrator Cristina Cocu, numită în cele ce urmează “organizatorul”.

SECŢIUNEA 2. REGULAMENT CONCURS

Participarea la concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament şi sunt de acord ca în cazul în care vor câştiga, numele şi localitatea lor de domiciliu sau reşedinţa să fie făcute publice de către SC VIAŢA LIBERĂ SRL, prin afişare pe site-ul oficial  www.viata-libera.ro, publicare în cotidianul “Viaţa liberă” sau în mass-media scrise sau audiovizuale, sau prin orice alt mod, fară vreo contraprestaţie în acest sens de către SC VIAŢA LIBERĂ SRL.

Regulamentul va fi pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi, spre consultare, în mod gratuit, la sediul redacţiei “Viaţa liberă”, prin afişare pe site-ul www.viata-libera.ro, la secţiunea concursuri şi în ziarul print din data de 18 noiembrie 2017.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba prevederile prezentului Regulament (inclusiv durata şi datele/termenele stipulate prin acest Regulament), în măsura în care analiza privind eficacitatea Concursului o va impune, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea prealabilă a acestora.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI CONCURSULUI

Concursul Câştigă un smartphone de Crăciun cu aplicaţia Viaţa liberă! va fi organizat şi se va desfăşura online, la nivel naţional, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Campania va fi făcută publică prin intermediul site-ului www.viata-libera.ro şi în cotidianul „Viaţa liberă”.

Concursul va fi lansat în data de 18 noiembrie 2017, ora 10.00 AM, şi va dura până la data de 17 decembrie 2017, ora 12.00 PM, pe parcursul a 30 de zile (denumită în continuare „Durata Concursului”).

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La concursul Câştigă un smartphone de Crăciun cu aplicaţia Viaţa liberă! pot participa toate persoanele fizice majore, cetăţeni români, care instalează aplicaţia mobilă „Viaţa liberă” pe telefonul personal sau tabletă şi trimit pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. datele de identificare ale participantului (nume, adresă, serie şi nr. C.I., număr telefon) împreună cu o fotografie/screenshot a aplicaţiei instalată pe device conform prezentului Regulament şi se înscriu în concurs, pe durata Campaniei, cu respectarea termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament. 

Aplicaţia „Viaţa liberă” se poate instala doar pe device-urile care au sistem de operare Android.

Nu sunt eligibile pentru a participa la concursul Câştigă un smartphone de Crăciun cu aplicaţia Viaţa liberă! persoanele juridice, asociaţiile familiale, angajaţii SC VIAŢA LIBERĂ SRL şi ai celorlalte companii implicate în organizarea şi desfăşurarea Campaniei, precum şi membrii familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

SECŢIUNEA 5. PREMIUL

Premiul oferit câştigătorului la concursul Câştigă un smartphone de Crăciun cu aplicaţia Viaţa liberă! este:

-          1 Smartphone Samsung Galaxy A3

În cadrul acestui concurs, premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alt premiu şi nici nu se poate acorda contravaloarea lui sau rest în bani. Premiul este oferit de către SC VIAŢA LIBERĂ SRL.

SECŢIUNEA 6. Modul de desfăşurare a CONCURSULUI

·         Participanţii trebuie să descarce aplicaţia mobilă „Viaţa liberă” pe telefon sau tabletă.

 Aplicaţia „Viaţa liberă” se poate instala doar pe device-urile care au sistem de operare Android

·         Participanţii trebuie sa trimită la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. :

-          datele personale de identificare, respectiv: nume, adresă, date C.I şi număr de telefon.

-          o fotografie/screenshot cu aplicaţia instalată pe device.

Un participant poate participa o singură dată.

SECŢIUNEA 7. PROCEDURA DE DESEMNARE A CÂŞTIGĂTORULUI ŞI DE ACORDARE A PREMIULUI

1. În vederea acordării premiului, toate e-mailurile trimise pe adresa de concurs, concurs@viata-libera.ro, vor intra la tragerea la sorţi. Participanţii care respectă condiţiile de participare ale prezentului Regulament vor primi un e-mail de confirmare privind înscrierea în concurs.

2. Tragerea la sorţi se va efectua prin intermediul site-ului www.random.org în data de 18.12.2017.

3. Va fi ales un singur câştigător prin tragere la sorţi.

4. Organizatorul va publica numele participantului desemnat câştigător în cotidianul “Viaţa liberă” până la data de 23 decembrie 2017. Câştigătorul îşi poate ridica premiul doar personal, de la sediul redacţiei “Viaţa liberă” de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-16.00, până la data de 29 decembrie 2017, ora 14.00. Pentru ridicarea premiului, câştigătorul trebuie să prezinte cartea de identitate şi device-ul pe care este instalată aplicaţia mobilă “Viaţa liberă”.

 5. În cazul în care, din motive independente de voinţa Organizatorului, un câştigător nu îşi revendică premiul până la data de 29 decembrie 2017, acesta va fi invalidat şi premiul se va anula.

6. Câştigătorul premiului acestui concurs acceptă să semneze la solicitarea Organizatorului, în momentul primirii premiului, o declaraţie şi/sau un proces-verbal de acceptare şi îndeplinire a criteriilor de participare stabilite prin prezentul Regulament.

7. Câştigătorul premiului concursului nu poate ceda drepturile asupra premiilor câştigate altor persoane.

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul concursului va acorda premiul câştigătorului care a luat parte la campania promoţională Câştigă un smartphone de Crăciun cu aplicaţia Viaţa liberă! în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu va putea fi implicat sub nicio formă şi în nicio modalitate în eventualele dispute referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului. Niciun litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra premiului nu va influenţa acordarea de către Organizator a premiului participantului câştigător considerat valid în conformitate cu prevederile acestui Regulament. Din momentul primirii premiului de către câştigătorul desemnat, Organizatorul este liberat de orice obligaţie faţă de participantul desemnat câştigător.

În cazul în care Organizatorul constată că un participant desemnat câştigător nu a îndeplinit condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula oricând drepturile şi beneficiile ce i-ar fi revenit acestuia, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului. 

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu participanţii care nu au fost desemnaţi câştigători, care au solicitări ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestui Concurs.

Organizatorul Concursului nu îşi asumă răspunderea şi nu va putea fi obligat la plata unor despăgubiri, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:

- Nerecepţionarea e-mailurilor trimise de către participanţi din motive tehnice ce nu ţin de Organizator;

- Problemele tehnice care pot apărea şi nu pot fi controlate de acesta. 

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA/SUSPENDAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta înainte de expirarea Duratei stabilite conform art. Secţiunii 3, respectiv, poate fi suspendată pe Durata acesteia, în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră sau printr-o decizie unilaterală a Organizatorului, determinată de cauze ce fac imposibilă continuarea Campaniei, dar nu mai înainte de a anunţa publicul prin intermediul site-ului www.viata-libera.ro. Întreruperea Campaniei publicitare din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în temeiul prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice participant are de semnalat un incident în legătură cu desfăşurarea Campaniei, înainte de orice acţiune în justiţie sau procedură contencioasă în faţa oricărei autorităţi publice, acesta se va adresa Organizatorului cu o sesizare/reclamaţie în acest sens, în formă scrisă. Organizatorul va formula un răspuns scris la sesizarea/reclamaţia înaintată în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamaţiei. În cazul în care soluţionarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Galaţi.

 

Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa redacţiei S.C. VIAŢA LIBERĂ SRL, cu sediul în Galaţi, str. Domnească nr. 68. După expirarea unui termen de o săptămână de la data anunţării publice a participantului desemnat câştigător, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.

Citit 3776 ori Ultima modificare Miercuri, 13 Decembrie 2017 12:57

1 comentariu

 • postat de johnnyspike
  Marți, 21 Noiembrie 2017 11:26
  31.17.253.***
  Si pentru oamenii care sunt plecati peste granite si va citesc viata libera de pe laptop sau telefon cum pot sa participe si sa ridice premiul ?
  4
  4
  Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.