Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

1.ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL

1.1 ORGANIZATORUL concursului "Viaţa liberă îţi dă un Ford cu 25 de lei!" este TRUSTUL DE PRESĂ „DUNĂREA DE JOS” SA, cu sediul în Galaţi, str. Domnească nr. 68, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/426/1991, reprezentată prin director general – ing. Cristina Cocu, numită în cele ce urmează "ORGANIZATORUL".

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament.

1.2 Regulamentul oficial este întocmit de către ORGANIZATOR şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. ORGANIZATORUL îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări în ziarul „Viaţa liberă”.

1.3 Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate la sediul TRUSTUL DE PRESĂ DUNĂREA DE JOS SA, str. Domnească nr. 68, Galaţi sau pe website-ul www.viata-libera.ro şi va fi publicat, cel puţin o dată, în ediţia de sâmbătă a ziarului „Viaţa liberă”.

 

2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoţională "Viaţa liberă îţi dă un Ford cu 25 de lei!" este organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. Orice eroare în declararea datelor personale de către participanţi nu atrage răspunderea ORGANIZATORULUI. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiţii normale al premiului.

 

3. DURATA CONCURSULUI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE

3.1 Campania promoţională "Viaţa liberă îţi dă un Ford cu 25 de lei!" este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial.

3.2 Concursul se va desfăşura pe durata a 9 luni, în perioada 1 aprilie – 10 decembrie 2013, prin intermediul cotidianului ’’Viaţa liberă”.

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 La acest concurs pot participa persoane fizice şi persoane juridice cu rezidenţă în România, mai puţin angajaţii ORGANIZATORULUI şi ai partenerilor acestuia, care sunt implicaţi în organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi rudele de gradul I ale acestora.

4.2 Persoanele juridice - instituţii publice, societăţi comerciale şi alte organizaţii - pot participa la concurs în nume propriu. Talonul va fi completat în numele reprezentantului legal al instituţiei şi va avea ataşat dovada de plată pe numele instituţiei.

4.3 Prin înscrierea la concurs fiecare participant garantează că deţine mijloacele materiale/financiare necesare pentru achitarea impozitului pe venitul aferent premiilor ce pot fi câştigate în cadrul acestei campanii.

4.4 Prin completarea şi expedierea taloanelor de participare, participanţii îşi exprimă acceptul cu privire la termenii şi condiţiile de participare din prezentul regulament.

 

5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Marele Premiu: UN AUTOMOBIL marca Ford Fiesta în valoare de 14.201 euro.

Categorii de premii în produse:

  • 2 tablete Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100, în valoare de 459 euro (2.013 de lei), oferite de Vodafone România;
  • 1 voucher produse electrocasnice în valoare de 2.000 de lei, oferit de Optimus Trade SRL;
  • 1 sejur pentru 2 persoane în Grecia, 6 zile, plecare 27 mai 2013, în valoare de 1.000 lei, oferit de Organizator;
  • 1 sejur pentru 2 persoane în Turcia, 5 zile, plecare 24 septembrie 2013, în valoare de 2.000 de lei, oferit de Organizator (necesită paşaport);
  • 1 voucher mobilier în valoare de 1.500 de lei, oferit de Decorama;
  • 2 telefoane mobile Blackberry, în valoare de 869 lei fiecare, oferite de GSMRo;
  • 3 cadouri produse cosmetice şi suplimente nutritive, în valoare de 400 lei fiecare, oferite de Myosotis SRL;
  • 6 coşuri produse cofetărie şi patiserie, în valoare de 150 lei fiecare, oferite de Organizator;
  • 3 vouchere magazin încălţăminte, în valoare de 200 lei fiecare, oferite de WalkIn (www.walkin-incaltaminte.ro);
  • 20 cadouri suplimente nutritive şi vitamine, în valoare de 100 lei fiecare, oferite de Primafarm SRL.

 

Acestea sunt toate premiile campaniei şi se vor împărţi la trei extrageri, după cum urmează:

- prima extragere va avea loc în data de 26 aprilie şi va cuprinde 13 premii: 1 tabletă Samsung Galaxy, 1 sejur Grecia, 1 telefon Blackberry, 1 cadou cosmetice şi vitamine, 5 cadouri suplimente nutritive şi vitamine, 1 voucher magazin încălţăminte, 3 coşuri produse cofetărie şi patiserie;

- a doua extragere va avea loc în data de 6 septembrie şi va cuprinde 10 premii: 1 sejur Turcia, 1 tabletă Samsung Galaxy, 1 voucher mobilier, 1 cadou cosmetice şi vitamine, 5 vouchere farmacie, 1 voucher magazin încălţăminte;

- a treia extragere va avea loc în data de 20 decembrie şi va cuprinde 18 premii: un automobil Ford Fiesta, 1 voucher magazin electrocasnice, 1 telefon Blackberry, 1 cadou cosmetice şi vitamine, 10 vouchere farmacie, 1 voucher magazin încălţăminte, 3 coşuri produse cofetărie şi patiserie.

 

ORGANIZATORUL declară că produsele oferite ca premii sunt produse sigure, aflate în cadrul termenului de valabilitate, nu prezintă riscuri pentru viaţă, sănătate sau securitatea câştigătorului.

 

6. MECANISMUL CONCURSULUI

6.1 În perioada 1 aprilie – 10 decembrie 2013, în ziarul „Viaţa liberă”, vom publica lunar două categorii de taloane pentru concurs:

-          1 talon pe lună destinat strict abonaţilor ziarului;

-          15 taloane pe lună destinate strict cititorilor neabonaţi ai ziarului, publicate în mod aleatoriu, fără ca cititorii să fie anunţaţi în prealabil.

6.2 Pentru a se înscrie la concurs:

- cititorii abonaţi trebuie să decupeze talonul, să completeze toate câmpurile din talon şi să expedieze, sau să aducă personal la sediul redacţiei, str. Domnească nr 68, Galaţi, cod poştal 800215 sau la chioşcurile „Viaţa liberă”, într-un singur plic „închis”, talonul, împreună cu copia chitanţei de plată a abonamentului pe luna în curs, cu menţiunea Concurs “Viaţa liberă îţi dă un Ford cu 25 lei!”. Este obligatoriu ca pe plic să fie scris numele, prenumele, adresa participantului şi luna de concurs. Plicurile care nu conţin aceste date nu vor fi luate în considerare.

- cititorii neabonaţi trebuie să urmărească apariţia celor 15 taloane numerotate, să le decupeze, să completeze toate câmpurile din talon şi să expedieze sau să aducă personal la sediul redacţiei, str. Domnească nr 68, Galaţi, cod postal 800215 sau la chioşcurile „Viaţa liberă”, într-un singur plic “închis” toate cele 15 taloane dintr-o lună, cu menţiunea Concurs “Viaţa liberă îţi dă un Ford cu 25 lei!”. Este obligatoriu ca pe plic să fie scris numele, prenumele, adresa participantului şi luna de concurs. Plicurile care nu conţin aceste date nu vor fi luate în considerare.

6.3 Numele concurentului înscris pe plic trebuie să coincidă cu numele de pe talonul de concurs şi cu cel de pe chitanţa de plată a abonamentului, în cazul abonaţilor. În cazul persoanelor juridice se respectă punctul 4.2.

6.4 Pentru prima extragere a concursului, plicurile vor fi expediate prin poştă până pe 18 aprilie a.c. şi pot fi primite la redacţie până pe 24 aprilie, ora 20,00, extragerea va fi pe 26 aprilie, ora 13,30, publicarea câştigătorilor în ziarul „Viaţa liberă” se va face în data de 27 aprilie, festivitatea de premiere va fi în data de 30 aprilie.

6.5 La cea de a doua extragere a concursului vor participa plicurile deja existente de la extragerea anterioară, precum şi plicurile cu taloanele publicate în lunile mai, iunie, iulie şi august.

Pentru a doua extragere a concursului, plicurile vor fi expediate prin poştă cel târziu până pe data de 27 august a.c. şi pot fi primite la redacţie până pe 2 septembrie ora 20,00, extragerea va fi pe 6 septembrie ora 13,30, publicarea câştigătorilor în ziarul „Viaţa liberă” se va face în data de 7 septembrie, festivitatea de premiere va fi în data de 10 septembrie. (Taloanele la concurs vor fi expediate lună de lună, până la data limită înscrisă pe talon.)

6.6 La cea de a treia extragere a concursului vor participa plicurile deja existente la sediul societăţii de la precedentele două extrageri, precum şi plicurile cu taloanele publicate în lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie.

Pentru a treia extragere a concursului, plicurile vor fi expediate prin poştă cel târziu până pe 11 decembrie, la redacţie pot fi primite până pe 17 decembrie, ora 20,00, extragerea va fi pe 20 decembrie, ora 13,30, publicarea câştigătorilor în ziarul „Viaţa liberă” se va face în data de 21 decembrie, festivitatea de premiere va fi în data de 23 decembrie. (Taloanele la concurs vor fi expediate lună de lună, până la data limită înscrisă pe talon.)

6.7 La extragerile pentru premii ce constau în produse participă toate plicurile primite până la datele menţionate anterior.

Câştigătorul Marelui premiu automobil Ford Fiesta va fi validat doar dacă îndeplineşte următoarea condiţie obligatorie: a participat minim 6 luni de concurs din 9, respectiv are minim 6 plicuri corecte şi complete.

6.8 Este permisă doar participarea cu un conţinut corect şi integral completat al taloanelor. Un concurent are dreptul să participe o singură dată pe lună, cu un singur plic, cu talon de abonaţi sau cu cele 15 taloane pentru neabonaţi.

 

7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

7.1 În momentul primirii plicurilor participante la concursul „Viaţa liberă îţi dă un Ford cu 25 lei!” (indiferent de modalitatea de trimitere) ORGANIZATORUL va numerota aceste plicuri în colţul din dreapta sus cu pixul şi va prelua de pe fiecare plic numele, prenumele, adresa fiecărui participant şi luna de concurs, creând astfel o bază de date cu toţi participanţii la concurs. Numărul de pe plic va corespunde cu numărul din lista participanţilor la concurs.

7.2 ORGANIZATORUL va desemna o comisie care va supraveghea toate cele trei extrageri.

7.3 În ziua extragerii va exista o listă cu toţi participanţii la concurs, iar toate plicurile participante vor fi aşezate în ordine crescătoare. Pentru tragerea la sorţi sunt folosite un număr de 10 bile din plastic, fiecare având în interior un bileţel cu numere de la zero la nouă. Bilele menţionate sunt aşezate într-un bol din sticlă.

7.4 Extragerile vor avea loc în holul redacţiei cotidianului „Viaţa liberă”. Tragerile la sorţi vor fi televizate, se vor efectua cu public, în prezenţa comisiei special numite. În funcţie de numărul plicurilor existente, persoana care face extragerea, va extrage, pe rând, bila pentru cifra unităţilor, zecilor, sutelor, miilor şi zecilor de mii, până se va forma numărul câştigător. Extragerea se repetă pentru a acorda tot atâtea premii câte sunt puse la dispoziţie la acea extragere.

7.5 Validarea plicului câştigător se face prin:

-          identificarea în lista participanţilor a numelui participantului cu numărul extras;

-          identificarea plicului corespunzător şi desfacerea acestuia în faţa publicului;

-          se verifică existenţa în plic a celor 15 taloane pentru participanţii neabonaţi si a unui singur talon, împreună cu copia documentului de plată a abonamentului pentru abonaţi;

-          se verifică ca datele de pe talon să fie corecte şi complete, iar numele înscris pe plic să fie identic cu cel de pe talon şi cu cel de pe chitanţa de plată a abonamentului, în cazul abonaţilor. În cazul persoanelor juridice se respectă punctul 4.2.

-          pentru câştigarea Marelui premiu se verifică în baza de date deja creată dacă concurentul respectiv a participat cel puţin 6 luni la concurs, identificarea pe loc a celor 6 plicuri şi validarea lor.

7.6 În cazul în care plicul identificat în urma extragerii nu îndeplineşte toate cerinţele enumerate mai sus, plicul este considerat nevalid şi se repetă extragerea pentru acordarea premiului respectiv.

7.7 După desemnarea şi validarea câştigătorilor, ORGANIZATORUL va proceda la încheierea unui proces-verbal de premiere în care va consemna:

-          data, ora şi locul desfăşurării extragerii;

-          numele şi prenumele persoanelor care au participat din partea ORGANIZATORULUI;

-          numele şi prenumele câştigătorilor (cu individualizarea datelor înscrise pe talonul de concurs);

-          premiile acordate şi valoarea lor.

7.8 În ediţia din ziua următoare tragerii la sorţi, se va publica numele câştigătorilor precum şi data, ora şi locul când se va efectua premierea. Premierea va fi asigurată de persoana responsabilă desemnată de ORGANIZATOR.

7.9 Participanţii acceptă, dacă câştigă, să le fie publicat numele pe www.viata-libera.ro şi în cotidianul „Viaţa liberă” - forma tipărită şi dacă este necesar şi în alte medii de informare.

 

8. RIDICAREA PREMIILOR CÂŞTIGATE ÎN CADRUL LOTERIEI PUBLICITARE

8.1 Câştigătorii desemnaţi prin tragere la sorţi sunt aşteptaţi în holul redacţiei cotidianului ’’Viaţa liberă’’ din Galati, str. Domnească nr. 68, sau în locul indicat de ORGANIZATOR, în data şi la ora publicate în cotidian.

8.2 În momentul ridicării premiilor, câştigătorii sunt obligaţi să prezinte documentul de identitate, o copie după acesta şi să semneze procesul-verbal de predare-primire.

8.3 Impozitul legal aferent premiilor cu valoare peste 600 lei va fi suportat de către CÂŞTIGĂTOR. Premiul nu se poate acorda în cazul întâmpinării refuzului unui câştigător de a furniza datele de identificare sau de a plăti impozitul aferent premiului câştigat.

8.4 Câştigătorul Marelui premiu – automobil Ford Fiesta va putea ridica premiul după încheierea unui contract în care sunt stipulate următoarele: se cedează dreptul de folosinţă al automobilului în favoarea câştigătorului Marelui premiu; câştigătorul are obligaţia să păstreze însemnele ORGANIZATORULUI pe maşină până la data de 31.03.2016; câştigătorul are obligaţia să plătească impozitul pe venit la momentul intrării autovehiculului în proprietatea sa.

8.5 Câştigătorul nu poate ceda drepturile asupra premiului câştigat unei alte persoane. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani; în cazul nerevendicării premiului în termen de 7 zile de la data publicării în cotidianul „Viaţa liberă” sau în cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în regulament, el va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va atribui după o nouă extragere ce va fi anunţată şi efectuată de către ORGANIZATOR.

În privinţa premiului, răspunderea ORGANIZATORULUI este strict limitată la acordarea acestuia. ORGANIZATORUL nu va răspunde pentru niciun defect, disfuncţionalitate sau alte neajunsuri ale premiului.

8.6 În cazul în care câştigătorul oricărui premiu este o persoană juridică, reprezentantul legal al acesteia va putea ridica premiul după ce va face dovada calităţii sale.

În cazul în care câştigătorul oricărui premiu este o persoană fizică majoră, acesta va putea ridica premiul în baza cărţii de identitate/buletin sau prin mandatar, cu mandat autentificat.

În cazul în care câştigătorul unuia dintre premiile oferite în campanie este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate restrânsă de exerciţiu ori în imposibilitate fizică de a se deplasa, aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului prin intermediul părintelui, tutorelui sau reprezentantului său legal sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

 

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

ORGANIZATORUL nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii care se consideră necâştigători ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

ORGANIZATORUL este absolvit de orice răspundere şi de plata oricăror despăgubiri ce ar putea decurge din acordarea oficială a premiilor sau din soluţionarea reclamaţiilor de orice natură, provenite de la terţe părţi.

 

10. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implică acceptarea necondiţionată, exclusivă şi irevocabilă a participanţilor ca numele, fotografiile şi materialele filmate cu aceştia şi câştigătorii să poată fi făcute publice şi exploatate în orice scop inclusiv publicitar de către ORGANIZATOR şi/sau subcontractanţi ai acestuia, fără niciun fel de pretenţii din partea participanţilor şi câştigătorilor. Participanţii şi câştigătorii renunţând la a solicita ORGANIZATORULUI şi/sau subcontractanţilor săi vreo sumă de bani sau vreo altă prestaţie din partea ORGANIZATORULUI pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevăzute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video şi/sau fotografice conţinând imaginea, numele şi sunetul (vocea) acestor persoane (participanţi şi câştigători), surprinse/fixate pe orice tip de suport de către ORGANIZATOR şi/sau partenerii săi cu ocazia înscrierii, participării la concurs, extragerii şi acordării premiilor.
10.2 Participanţii la acest concurs au drepturile prevăzute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare şi actualizare a acestor date şi de ştergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisă, pe adresa  SC TRUSTUL DE PRESĂ „DUNĂREA DE JOS” SA, str. Domnească nr. 68, Galaţi.

Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor personale să fie folosite de către ORGANIZATOR pentru activităţile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Trustul de Presă „Dunărea de Jos” SA este înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 5886.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                circulaţie a acestor date, modificată şi completată, ORGANIZATORUL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participanţii la promoţie.
10.3 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:
(1) Informarea persoanei vizate

Operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
d) dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza;
e) existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
f) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele: 

a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu prevederile legale.
Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus, printr-o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(4) Dreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).

Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de prezenta lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situaţii:
a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justiţiei

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea aplicabilă, care le-au fost încălcate.
Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul.
Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

 

11. TAXE ŞI IMPOZITE

Campania se desfăşoară în acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII. Impozitul pentru premiile în produse ce depăşesc valoarea de 600 lei net va fi suportat de către CÂŞTIGĂTOR. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor. ORGANIZATORUL se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câştigătorilor în conformitate cu legislaţia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiul, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

12. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezentul concurs poate înceta în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţa majoră conform legii, inclusiv în cazul imposibilităţii ORGANIZATORULUI din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs sau printr-o decizie a ORGANIZATORULUI.

ORGANIZATORUL îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau de a întrerupe concursul în orice moment, anunţând însă publicul în prealabil, prin folosirea oricăror mijloace mass-media. În acest caz, ORGANIZATORUL nu este răspunzător faţă de participanţi pentru eventualele daune provocate.

 

13. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între ORGANIZATOR şi participanţii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul organizatorului. Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: TRUSTUL DE PRESĂ „DUNĂREA DE JOS”, str. Domnească nr 68, Galaţi, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi. După această dată, ORGANIZATORUL nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.

 

TRUSTUL DE PRESĂ DUNĂREA DE JOS SA Galaţi

 

Cristina Cocu, director general
Nicoleta Nistor, şef birou Marketing
Viorica Darie, contabil-şef
Alina Tabără, consilier-juridic

 

Citit 10678 ori Ultima modificare Vineri, 08 Noiembrie 2013 13:29

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.