Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
5 comentarii

1.ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL

Organizatorul concursului de eseuri „Mama, chip de icoană” editia a II-a este Trustul de Presă „Dunărea de Jos”, prin cotidianul „Viaţa liberă”, cu sprijinul Bibliotecii „V.A. Urechia” şi Filiala Galaţi a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

Prezentul regulament este întocmit de către Organizator şi va fi afişat  pe pagina de web  www.viata-libera.ro . Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament fără nici un fel de anunţ prealabil, urmărind astfel buna desfăşurare a concursului.

De asemenea, regulamentul va fi disponibil în copie în mod gratuit oricărui solicitant pe adresa Galaţi, str. Domnească nr. 68.

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament.

 

2. DURATA CONCURSULUI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE

Concursul de eseuri „Mama, chip de icoană” editia a II-a este organizat şi se desfăşoară pe teritoriul judeţului Galaţi, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Concursul se va desfăşura în perioada 22 aprilie - 25 mai prin intermediul cotidianului  „Viaţa liberă”.

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest concurs pot participa elevii claselor a IX-XII-a de la colegiile naţionale şi liceele din judeţul Galaţi. Concursul se adresează deopotrivă şi elevilor-redactori de la colegiile naţionale şi de la liceele care editează reviste şcolare din judeţul Galaţi.

Elevii care au împlinit 14 ani pot participa la prezentul concurs doar cu acordul prealabil al reprezentantului legal.

Nu pot participa la acest concurs rudele de gradul I ale angajaţilor Organizatorului şi ai partenerilor acestuia, care sunt implicaţi în organizarea şi desfăşurarea concursului.

Prin înscrierea la concurs participanţii îşi exprimă acceptul cu privire la termenii şi condiţiile de participare din prezentul regulament.

 

4. PREMIILE

Premiile care se vor acorda în cadrul acestui concurs sunt următoarele:

 • tabletă Smailo Web Energy 8 GB Android 4.0, în valoare de 500 lei, oferită de ALCOPY BIROTICA SRL
 • multifuncţională Canon Pixma MX395 inkjet color A4, în valoare de 300 lei, oferită de ALCOPY BIROTICA SRL
 • set tastatură şi mouse wireless Microsoft + cameră web Microsoft LifeCam VX-800, în valoare de 200 lei, oferită de ALCOPY BIROTICA SRL
 • nouă cărţi de literatură şi spiritualitate românească, oferite de Organizator
 • revista "Axis Libri", oferită de Biblioteca „V-A. Urechia” Galaţi
 • diplome tuturor câştigătorilor, oferite de Organizator

Aceste premii sunt împărţite dupa cum urmează:

 • Premiul I: tabletă + diplomă + carte + publicarea lucrării în cotidian, acordat de către Trustul de Presă Dunărea de Jos, prin redacţia „Viaţa liberă”
 • Premiul II: multifuncţională + diplomă + carte + publicarea unor selecţii din lucrare în cotidian, acordat de către Trustul de Presă Dunărea de Jos, prin redacţia „Viaţa liberă”
 • Premiul III: set tastură, mouse wireless, cameră web + diplomă + carte + publicarea unor selecţii din lucrare în cotidian, acordat de către Trustul de Presă Dunărea de Jos, prin redacţia „Viaţa liberă”
 • Premiu special: carte + revista „Axis Libri” + publicarea lucrării în amintitul periodic, acordat de către Biblioteca „V-A. Urechia” Galaţi, prin revista „Axis Libri”,
 • 5 menţiuni: carte + diplomă, acordate de către Trustul de Presă Dunărea de Jos, prin redacţia „Viaţa liberă”

 

ORGANIZATORUL declară că produsele oferite ca premii sunt produse sigure, aflate în cadrul termenului de valabilitate, nu prezintă riscuri pentru viaţă, sănătate sau securitatea câştigătorului.

 

5. MECANISMUL CONCURSULUI

Scopul concursului

Scopul concursului dedicat tinerilor-elevi din judeţul Galaţi este cel de a atrage atenţia asupra importanţei şi responsabilităţii profesiei de ziarist, de a forma participanţilor abilităţi de informare, documentare, redactare şi comunicare. Prin acest demers dorim să-i obişnuim pe elevii gălăţeni cu ideea că vor găsi în paginile cotidianului „Viaţa liberă” un colţ dedicat tinereţii. De asemenea, este stimulată activitatea de cunoaştere şi de creaţie a elevilor, precum şi disponibilitatea lor pentru comunicare şi comuniune. 

Genul publicistic

Genul publicistic preferat pentru redactarea lucrării este de portret sau eseu, la alegere. Eseul (sau portretul) putem să-l facem unui om frumos de lângă noi: mama, bunica, colega sau o prietenă dragă. Prin mijloacele de expresie, participanţii trebuie să scoată în relief însuşirile sufleteşti şi fizice ale celei care dă viaţă şi răspândeşte viaţă în jurul său.

Reguli de redactare

Fiecare lucrare trebuie să fie redactată în „Arial”, corp 14, cu un număr de maxim 550 – 600 cuvinte.

Eseurile trebuie să fie originale, să fie scrise de o singură persoană. Eseurile scrise împreună de mai multe persoane nu sunt acceptate.

Bibliografie

Pentru a veni în sprijinul participanţilor, recomandăm orientativ următoarea bibliografie: „Rugăciune”, de Mihai Eminescu; „Mama” lui George Coşbuc, „Scrisoare de la Mama” a lui Esenin; „Mama”, de Alexei Mateevici”, „Filă de Acatist”, de Zorica Laţcu (Maica Teodosia).  De asemenea, poetul nostru Grigore Vieru are multe poezii despre mamă, care pot fi un izvod în demersul publicistic.

Pentru o mai bună raportare la valorile culturale şi spirituale româneşti, cu titlu de recomandare, propunem şi parcurgerea unor texte ale Sfintei Scripturii şi ale Sfinţilor Părinţi, în care sunt evocate calităţile Maicii Domnului şi ale altor modele.

Lansarea concursului

Concursul de eseuri „Mama, chip de icoană” editia a II-a va fi lansat în zilele de 22 şi 23 aprilie în paginile cotidianului „Viaţa liberă” prin intermediul a două articole de prezentare a concursului, ce vor cuprinde materiale referitoare la bibliografie şi unele îndrumări pentru compunerea lucrării.

Trimiterea lucrărilor

Lucrările vor fi trimise la redacţia cotidianului „Vieţii liberă”, str. Domnească nr 68 prin Poşta Română sau prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., deîndată ce aceasta a fost realizată, dar nu mai târziu de 25 mai 2013 (data primirii la redacţie).

Eseurile trebuie să aibă o pagină de copertă care indică: titlul eseului, numele şi prenumele, liceul, clasa, numărul de telefon, adresa de e-mail, şi dacă este cazul, îndrumătorul de lucrare, revistă sau cerc literar.

Profesorii îndrumători pot trimite o colecţie de eseuri din clasa sau grupul lor. Vor ataşa o listă cu numele participanţilor şi numele şi informaţiile de conctact ale profesorului (liceu, număr telefon, adresa de email).

Pentru eseurile trimise prin poştă, plicul va avea inscris obligatoriu titlul concursului „Mama, chip de icoana”.

 

6. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Juriul concursului de eseuri va fi alcătuit din: Maria Stanciu redactor al cotidianului „Viaţa liberă”, Mariana Iliescu reprezentant al Filialei Uniunii Ziariştilor Profesionişti Galaţi, şi Letiţia Buruiană, director adjunct al Bibliotecii „V-A. Urechia” Galaţi şi reprezentant al revistei „Axis Libri”.

Evaluarea eseurilor se va face, după metoda „peer review”. Fiecare eseu va fi citit de fiecare dintre membrii juriului, independent unul de altul, şi va fi notat pe o scară de la 1 la 10.

Criterii de evaluare a lucrărilor

·        modul în care autorul îşi structurează lucrarea pe trei registre: introducere, cuprins şi încheiere (concluzie); 2 puncte;

 • Introducerea trebuie să ne prezinte modelul ales şi despre care scrie autorul; cine este mama (bunica, educatoare, învătătoarea,  prietena despre care relatez) şi ce loc are acea persoană în viaţa sa - 3 puncte;
 • Cuprinsul lucrării trebuie să aducă în atenţie, prin prisma condeiului fiecărui participant, calităţile morale, profesionale, umane şi cereşti ale modelului pe care l-a ales  - 3 puncte;
 •  Concluzia finală va reflecta bucuriile, speranţele zidite în viaţa şi inima autorului de modelul despre care a relatat în lucrare; 2 puncte

Vor conta în evaluarea lucrării mijloacele stilistice şi de expresie artistică pe care concurenţii le vor folosi, dar mai ales aşezarea chipului si raportarea lui la marile valori ale spriritualităţii noastre.

Perioada de deliberare a juriului este între 25 – 30 mai.  Vor fi desemnate, în ordinea notelor obţinute, cele mai bune patru lucrări, pentru premiul I, II, III şi premiul special, apoi cele cinci menţiuni. În urma deliberării, juriul va consemna rezultatele concursului de eseuri intr-un proces verbal.

Anunţarea câstigătorilor se va face în ediţia din 1 iunie a cotidianului „Viaţa liberă”, totodată publicându-se şi data, ora şi locul când se va efectua premierea. Festivitatea de premiere va avea loc în data de 5 iunie 2013, la sediul redacţiei şi va fi asigurată de reprezentantul Organizatorului în comisia de jurizare.

Participanţii acceptă, dacă aceştia câştigă, să le fie publicat numele pe  www.viata-libera.ro  şi în cotidianul „Viaţa liberă”  - forma tipărită  şi dacă este necesar şi în alte medii de informare.

 

 

7. RIDICAREA PREMIILOR

Câştigătorii desemnaţi de către juriu sunt aşteptaţi în holul redacţiei cotidianului ’’Viaţa liberă’’ din Galati, str. Domnească nr. 68,  în data şi la ora publicate în cotidian.

În momentul ridicării premiilor, câştigătorii sunt obligaţi să prezinte documentul de identitate, o copie după acesta şi să semneze procesul-verbal de predare-primire.

Câştigătorul nu poate ceda drepturile asupra premiului câştigat unei alte persoane. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani; în cazul nerevendicării premiului în termen de 7 zile de la data publicării în cotidianul „Viaţa liberă” sau în cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în regulament, el va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va atribui doar la dispoziţia Organizatorului.

În privinţa premiului, răspunderea ORGANIZATORULUI este strict limitată la acordarea acestuia. ORGANIZATORUL nu va răspunde pentru niciun defect, disfuncţionalitate sau alte neajunsuri ale premiului.

 

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii  care  se consideră  necâştigători ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere şi de plata oricăror despăgubiri ce ar putea decurge din acordarea oficială a premiilor sau din soluţionarea reclamaţiilor de orice natură, provenite de la terţe părţi.

 

9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implică acceptarea necondiţionată, exclusivă şi irevocabilă a participanţilor ca numele, fotografiile şi materialele filmate cu aceştia şi câştigătorii să poată fi făcute publice şi exploatate în orice scop inclusiv publicitar de către Organizator şi/sau subcontractanţi ai acestuia, fără niciun fel de pretenţii din partea participanţilor şi câştigătorilor.

Trustul de Presă „Dunărea de Jos” SA este înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 5886. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Organizatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participanţii la promoţie.

Participanţii la acest concurs au drepturile prevăzute de Legea 677/2001: dreptul la informare, acces la date, la intervenţie asupra datelor, la opoziţie, de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a se adresa justiţiei.

 

10. TAXE ŞI IMPOZITE

Premiile sunt supuse regimului fiscal din Romania prevăzut de Legea 571/2003 (actualizată). Impozitul legal pentru premiile în produse ce depăşesc valoarea de 600 RON va fi suportat de către câştigător.

 

11. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezentul concurs poate înceta în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţa majoră conform legii, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs sau printr-o decizie a Organizatorului.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau de a întrerupe concursul în orice moment, anunţând însă publicul în prealabil,prin intermediul paginii web şi a altor posibile mijloace de comunicare. În acest caz, Organizatorul nu este răspunzător faţă de participanţi pentru eventualele daune provocate.

 

12. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul organizatorului.

 

 

Director general TPDJ,

ing. Cristina Cocu

 

Şef birou marketing,                                 

ec. Nicoleta Natalia Nistor

 

Contabil şef,

Viorica Darie

 

Consilier juridic,

Alina Tabără

 

Redactor şef,                                                 

ec. Costel Crângan                                                    

 

Întocmit,

Maria Stanciu

Redactor VL

Citit 7295 ori Ultima modificare Luni, 22 Aprilie 2013 15:39

5 comentarii

 • postat de concurenta Luni, 03 Iunie 2013 14:41 Link la comentariu
  1
  0

  Pai asa scrie, dar am cumparat ziarul si nu sunt acolo rezultatele.

  Raportează
 • postat de concurent Duminică, 02 Iunie 2013 22:02 Link la comentariu
  1
  0

  "Anunţarea câstigătorilor se va face în ediţia din 1 iunie a cotidianului „Viaţa liberă”, totodată publicându-se şi data, ora şi locul când se va efectua premierea. Festivitatea de premiere va avea loc în data de 5 iunie 2013, la sediul redacţiei şi va fi asigurată de reprezentantul Organizatorului în comisia de jurizare."
  Neseriozitate?

  Raportează
 • postat de x Duminică, 02 Iunie 2013 19:11 Link la comentariu
  1
  0

  CASTIGATORII NU SUNT AFISATI NICI IN ZIAR, NICI ON LINE... DE CE MAI PUNETI UN TERMEN PE CARE NU SUNTETI CAPABILI SA IL RESPECTATI? sunteti neseriosi!!!!

  Raportează
 • postat de 1233 Duminică, 02 Iunie 2013 13:26 Link la comentariu
  1
  0

  Este 2 iunie si nu a aparut nimic nici in ziar nici pe site. Pe cand rezultatele?

  Raportează
 • postat de 1233 Sâmbătă, 01 Iunie 2013 17:56 Link la comentariu
  1
  0

  De ce sunt numele publicate doar in ziar si nu si pe internet? Chiar asa,pentru cateva ziare cumparate?

  Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.