Cum se vor susţine probele pentru liceele vocaţionale

Cum se vor susţine probele pentru liceele vocaţionale
Ministerul a elaborat o nouă procedură de examen. Unele probe se vor susţine online sub formă de interviu
Evaluaţi acest articol
(3 voturi)

Anul acesta probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi organizate pe baza de portofolii sau de interviu online pentru majoritatea liceelor vocaţionale, potrivit procedurilor noi, aprobate de Ministerul Educaţiei.

Pentru liceele vocaţionale, la profilurile artistic, sportiv, teologic aprecierea probelor de aptitudini se face prin note, iar la profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ "admis/respins", se arată în metodologie.

Pentru profilul arte vizuale, specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale, proba de aptitudini va consta în evaluarea unui portofoliu de lucrări.

Pentru specializarea Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă vocală interpretativă, proba de aptitudini se va desfășura pe baza evaluării unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental sau vocal.

Pentru specializarea Muzică - Secția Teoretică probele se vor susține on-line, pe una din platformele comunicate de liceul respectiv.

La specializarea Coregrafie, pentru absolvenții claselor a VIII-a de Coregrafie se echivalează cu media aritmetică a mediilor generale obținute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans clasic și Dans românesc. Pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul decât specializarea Coregrafie, proba de aptitudini constă în evaluarea unei înregistrări pe suport CD/DVD (audio – video) transmise de candidat.

Pentru Arta Actorului, examenul de admitere se va realiza pe baza evaluării unei înregistrări pe un CD/DVD (audio-video) cu evoluția candidatului, conform cerințelor conținutului probelor.

Pentru profilul pedagogic, pentru toate specializările, evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a. Fişa de aptitudini va cuprinde media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport şi media generală a claselor V-VIII la purtare.

Pentru profilul teologic, se vor susține următoarele probe online: un interviu oral, evaluat cu calificativ admis/respins şi o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu note.

Pentru profilul sportiv, înscrierea candidaților este condiționată de existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere – condiție eliminatorie. De asemenea, o altă condiție eliminatorie este aceea ca elevul să dețină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa. Nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina educație fizică din clasele V-VIII.

Citit 1291 ori Ultima modificare Marți, 26 Mai 2020 10:54

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.