Ce trebuie să conţină dosarul de ÎNSCRIERE

Ce trebuie să conţină dosarul de ÎNSCRIERE
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Dosarul de înscriere la una din facultăţile de la "Dunărea de Jos" este unul tip plic şi conţine următoarele acte: o cerere de înscriere şi angajamentul studentului; diploma de bacalaureat (în original), diploma echivalentă acesteia sau adeverinţa tip de promovare a examenului de bacalaureat (în original) pentru absolvenţii de liceu din promoţia 2017. În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere şi la o altă universitate, se va anexa copia diplomei, împreună cu o copie a legitimaţiei de înscriere la concurs de la prima universitate şi foaia matricolă, în original sau în copie. Importantă e şi adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către medicul de familie (adeverinţele medicale trebuie să deţină viza medicului de la Cabinetul Medical Studenţesc din str. Domnească nr. 155, cămin F, parter, numai pentru candidaţii care optează pentru domeniile Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie, Sănătate, Teatru şi artele spectacolului, Muzică; pentru aceştia, adeverinţa trebuie să conţină în mod obligatoriu analiza de sânge (VDRL). Dosarul mai conţine trei fotografii tip buletin; chitanţa de plată a taxei de înscriere sau actul care îi permite posesorului să fie scutit; certificatul de naştere, în copie; certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie; diploma de absolvire în original şi foaia matricolă (în copie) pentru absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată care doresc să urmeze alt program de studii şi adeverinţa tip de student, eliberată de către secretariatul facultăţii, pentru candidaţii studenţi care doresc să urmeze concomitent două facultăţi. Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică „conform cu originalul” de către persoana desemnată, din cadrul comisiei de admitere, care are atribuţii în acest sens. Candidaţii care se înscriu la domeniul Teologie trebuie să prezinte certificatul de botez şi acordul scris al Arhiepiscopiei sau al Episcopiei de care aparţin. În plus, candidaţii proveniţi din alte eparhii trebuie să solicite şi să depună la dosar şi avizul Arhiepiscopiei "Dunării de Jos".

Citit 2515 ori Ultima modificare Marți, 04 Iulie 2017 01:53

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.