Interviu cu directorul Cristian Capeţis din cadrul Primăriei Galaţi. Cum vă puteţi reabilita blocul cu bani europeni

Interviu cu directorul Cristian Capeţis din cadrul Primăriei Galaţi. Cum vă puteţi reabilita blocul cu bani europeni
Evaluaţi acest articol
(14 voturi)

Blocuri vechi şi degradate, cu faţade jerpelite sau pestriţe, în apartamentele cărora gălăţenii plătesc, adesea, un preţ prea mare pentru încălzire. Aceasta este realitatea de care avem parte în toate cartierele Galaţiului, unde blocurile integral anvelopate pot fi numărate pe degete. La finele lunii trecute, Primăria municipiului Galaţi anunţa că a fost redeschisă linia de finanţare europeană pentru reabilitarea termică a blocurilor şi făcea apel către asociaţiile de proprietari să se implice şi să încheie parteneriate în acest scop cu administraţia locală. Pentru a afla care blocuri pot fi anvelopate cu bani europeni, ce lucrări pot fi executate, care sunt beneficiile, dar şi riscurile acestor intervenţii, dar mai ales cât vor plăti locatarii, am discutat cu inginerul Cristian Capeţis, directorul Direcţiei Dezvoltare, Infrastructură şi Lucrări Publice din cadrul Primăriei Galaţi.

- Nu mai puţin de 13 blocuri sunt, în prezent, reabilitate termic graţie fondurilor europene atrase de Primăria municipiului Galaţi, iar pentru alte două blocuri de locuinţe sunt semnate contractele de finanţare europeană pentru creşterea performanţelor energetice. E mult sau puţin faţă de câte s-ar fi putut face? Şi câte se vor face?

- Primăria municipiului Galaţi a realizat în exerciţiul financiar 2007-2013 un număr de 11 blocuri, respectiv 585 de apartamente, cu o valoare totală de 15.320.000 de lei.
În exerciţiul financiar 2014-2020 au fost finalizate două blocuri cu un număr de 87 de apartamente cu o valoare totală de 1.785.000 de lei.
Apelul de proiecte nr. 3 de reabilitare blocuri începe din data de 16 martie 2020 şi se închide în data de 16 iulie 2020, fiind disponibilă suma de 10 milioane euro pe toată Regiunea de dezvoltare Sud-Est. Pentru această sesiune de proiecte sunt pregătite documentaţii certe pentru încă 19 blocuri, cu un număr total de 1.056 de apartamente şi o valoare de 35.235.000 de lei.
Încurajăm asociaţiile de proprietari să depună în continuare documentaţii sau măcar cereri pentru a fi contactate în vederea obţinerii unor informaţii concrete şi coerente, pentru că există mai multe surse financiare şi pentru că şi în exerciţiul financiar 2021-2017 vor putea fi realizate astfel de proiecte şi pe criteriul primul venit primul servit.
Succesul acestui program constă în disponibilitatea asociaţiilor de proprietari de a colabora cu municipalitatea pentru înscrierea în program.

- Pe scurt, ce ar trebui să facă un gălăţean care îşi doreşte să locuiască într-un bloc reabilitat termic şi estetic, plătind o factură mai mică pentru încălzire, dar fără a face rabat de la confortul termic?

- Pentru reabilitarea termică a unui bloc din Galaţi, proprietarii apartamentelor trebuie să aducă la cunoştinţă asociaţiei de proprietari faptul că doresc executarea lucrărilor de reabilitare a blocului în care locuiesc, urmând ca asociaţia să depună la Primărie hotărârea adunării generale şi tabelul cu acordul a 2/3 din proprietari.

- Care sunt avantajele unui proiect de reabilitare termică şi care ar fi dezavantajele? Sau, mai simplu, cât de lungă poate fi aşteptarea din momentul în care se încheie parteneriatul cu Primăria şi până când încep efectiv lucrările?

- Avantajele realizării unui astfel de proiect sunt: creşterea eficienţei energetice, sporirea confortului, îmbunătăţirea mediului ambiental şi creşterea valorii imobilului.
Dezavantajul inerent al unui astfel de proiect ar fi şantierul dezvoltat în jurul blocului pe perioada de derulare a lucrărilor (zgomot, praf).

- În cadrul parteneriatului, ce obligaţii revin asociaţiei şi ce obligaţii are Primăria?

- În cadrul acestui parteneriat, Primăriei municipiului Galaţi îi revin principalele categorii de obligaţii: îndrumarea asociaţiilor de proprietari în vederea accesării programelor de reabilitare termică şi întocmire corectă a documentaţiei; desfăşurarea şi urmărirea contractului de finanţare; organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie pentru atribuirea tuturor contractelor prevăzute în proiect; urmărirea şi decontarea lucrărilor şi a celorlalte contracte (de publicitate, de dirigenţie, etc.); recepţionarea lucrărilor şi predarea cărţii tehnice către asociaţie.
Asociaţiilor de proprietari le revin următoarele obligaţii: încheierea contractului de mandat cu Primăria Galaţi; urmărirea lucrărilor şi vizarea situaţiilor de plată cu cantităţile executate; asigurarea accesului în spaţiile comune şi private ale bloculu; comunicarea tuturor nemulţumirilor proprietarilor către Primărie; recepţionarea lucrărilor şi urmărirea comportării în timp a construcţiei în perioada de garanţie şi după; împărţirea cheltuielilor efectuate pe fiecare apartament din blocul reabilitat; întocmirea documentaţiilor necesare pentru încadrarea în prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 75/2018 şi depunerea tabelelor, la Direcţia Impozite Taxe şi Alte Venituri Locale, cu locatarii care se încadrează în prevederile hotărârii susmenţionate.

- Cine îi garantează locatarului că lucrările vor fi de calitate şi durabile? Şi ce se poate întâmpla în cazul în care constructorii îşi bat joc, aşa cum s-a întâmplat la blocul L de pe strada Lebedei nr. 3?

- Calitatea lucrărilor este verificată atât de către dirigintele de şantier atestat, cât şi de asociaţia de proprietari care vizează situaţiile de plată şi procesul verbal de recepţie.
În cazul blocului L, Primăria municipiului Galaţi a comandat expertiza tehnică venind în sprijinul asociaţiei de proprietari, neconformităţile au fost confirmate prin expertiza tehnică şi au fost executate de către o altă firmă de construcţii. Cheltuielile ocazionate de aceste lucrări vor fi recuperate prin instanţă, Dosar nr.1859/121/2019 de la firma de construcţii care nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.

- Cum se împart cheltuielile proiectului, în cât timp trebuie rambursată partea care revine asociaţiei de proprietari, şi ce facilităţi se acordă celor lipsiţi de posibilităţi financiare?

- Cheltuielile proiectului sunt repartizate astfel: 60 la sută din fonduri provin de la Uniunea Europeană şi Bugetul de stat, 25 la sută constituie cota de plată a asociaţiei de proprietari din valoarea totală a lucrărilor, 15 la sută plăteşte Consiliul Local plus toate celelalte cheltuieli ocazionate de proiect (publicitate, dirigenţie, proiectare, expertizare, etc.)
Contribuţia proprietarilor poate fi achitată eşalonat în 10 ani de la finalizarea tuturor lucrărilor.
Proprietarii cu venituri mai mici decât câştigul salarial mediu net pe economie, vor avea o contribuţie de doar 3,5 la sută din valoarea totală a lucrărilor. De exemplu, o familie formată din patru persoane, părinţi şi doi copii minori, al cărei venit net lunar nu depăşeşte câştigul salarial mediu net pe economie, care în luna decembrie 2019 a fost de 3.340 lei, va ajunge să plătească o sumă de aproximativ 4.000 lei, eşalonată pe o perioadă de 10 ani. Primăria municipiului Galaţi va suporta din bugetul local diferenţa de 21,5 la sută, plus restul costurilor aferente.
Membrii asociaţiilor de proprietari persoane juridice, care au sediul societăţii în condominiu, vor plăti integral contravaloarea cotei de lucrări ce le revine eşalonată tot pe o perioadă de 10 ani.

- Ce clădiri pot beneficia de bani europeni pentru creşterea performantelor energetice şi care sunt principalele lucrări care pot fi realizate?

- Pot beneficia de lucrări de reabilitare termică toate clădirile condominiu cu destinaţia de locuinţe construite între anii 1950-1990.

Principalele categorii de lucrări care pot fi realizate sunt: iluminatul spaţiilor comune (se înlocuieşte iluminatul existent cu iluminatul tip LED), termoizolarea faţadelor şi schimbarea tâmplăriei (pentru cei care solicită), înlocuirea liftului, termoizolarea planşeului peste subsol, termoizolarea planşeului de peste ultimul etaj şi refacerea hidroizolaţiei blocului, repararea trotuarului de protecţie din jurul blocului şi refacerea aleilor, reamenajarea spaţiilor verzi, montarea de gard de protecţie pentru spaţiile verzi amenajate.
Ar mai trebui spus că Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi unul dintre programele prin care România va putea accesa fonduri europene structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020. POR 2014–2020 îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale.
Un obiectiv important de politică europeană, prevăzut în ”Priorităţi naţionale de investiţii pentru finanţarea din Fondurile Europene post - 2020” este şi OP 2 - Renovarea clădirilor publice şi rezidenţiale în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor.

Blocuri anvelopate cu fonduri de la UE

După cum aţi putut citi în ziarul "Viaţa liberă", 13 blocuri au fost reabilitate termic cu bani europeni. Este vorba despre blocurile L, A7 şi A8 din Micro 16, C11, C12 şi D8 din Ţiglina II, G10 de pe strada Brăilei nr. 262 şi X4 de pe bulevardul Galaţi nr. 9, Y5, Y6 şi Y7 din Micro 20, dar şi de blocurile G8 şi G1 din Micro 18.

Urmează să intre în programul finanțat de UE

Conform directorului Cristian Capeţis, nu mai puţin de 19 blocuri, totalizând 1010 apartamente, urmează să intre în programul de creştere a eficienţei energetice. 
Este vorba despre blocurile: PR3A din Micro 21, D de pe strada Milcov nr. 25, M de pe strada Albatros nr. 1, CD1 scara1, CD1 scara2, CD2 scara 1, CD2 scara 2, CD3 scara 1, CD3 scara 2, CD4 scara 1, CD4 scara 2 şi CD4 scara 3 de pe strada Alexandru Davila, G2 şi G3 de pe strada Constructorilor nr.16, C6C de pe strada G-ral Dragalina nr. 6, SD9C scara 1 şi SD9C scara 2 de pe strada Siderurgiştilor nr. 23, D de pe strada Domnească nr. 14, A5 scara 6 de pe strada Brăilei nr. 205, PR6 scara 1 de pe b-dul Dunărea nr. 86, CL 3 scara 1 şi CL3 scara 2 de pe strada Armata Poporului nr. 6, C4 de pe strada Stadionului nr. 12, E7, E8, C21 şi C22 de pe strada Regiment 11 Siret.

 

Citit 17738 ori Ultima modificare Miercuri, 11 Martie 2020 23:07

2 comentarii

 • postat de Vizantea
  Duminică, 15 Martie 2020 00:05
  86.122.130.***
  Dacă 13 blocuri au fost reabilitate în 13 ani, următoarele 19 planificate deja vor fi reabilitate în 19 ani, vă dați seama când vor fi reabilitate alte blocuri care doresc anul ăsta să fie reabilitate?
  Acest Director împreună cu toată administrația publică locală e total INCOMPETENTĂ și indolentă la problemele cetățenilor!
  1
  14
  Raportează
 • postat de Iulia
  Marți, 10 Martie 2020 07:12
  188.24.220.***
  Aveti idee cum se împarte costul final al lucrării la numărul de apartamente din asociația de proprietari? Contează tipul lucrărilor făcute pentru izolarea fiecărui apartament (eu îmi schimb toate geamurile cu termopane, iar vecinul le are deja schimbate) sau suma totală se repartizează funcție de "cota indiviză"? Sau e în funcţie de venitul salarial, fără să conteze complexitatea lucrărilor la nivelul fiecărui apartament?
  Cine alege firma care efectuază lucrările şi ce se întâmplă dacă asociaţia nu e mulţumită de calitatea lucrărilor?
  0
  16
  Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.