Evaluaţi acest articol
(11 voturi)
1 comentariu

Suspendarea judecăţii este un incident procedural care constă în întreruperea temporară a judecării cauzei, din motive voite de părţi sau independente de voinţa acestora.

În funcţie de natura împrejurării care o determină, suspendarea procesului civil poate fi: voluntară, legală (de drept) şi facultativă (judecătorească).
Codul de procedură civilă prevede expres şi limitativ două cazuri de suspendare voluntară:
- când ambele părţi solicită suspendarea;
- dacă niciuna dintre părţile legal citate nu se prezintă la judecată şi nici nu s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.
De menţionat că suspendarea voluntară a procesului civil poate interveni atunci când părţile vor să rezolve litigiul pe calea medierii. Astfel, în orice fază a procesului, se poate solicita instanţei de judecată suspendarea acestuia, pentru a da părţilor posibilitatea să apeleze la procedura alternativă a medierii.
Dacă litigiul respectiv este susceptibil de mediere, instanţa de judecată poate dispune suspendarea procesului pentru rezolvarea acestuia pe calea medierii. După mediere, indiferent de modul de finalizare a acesteia, părţile trebuie să solicite instanţei repunerea pe rol a cauzei. Cererea de repunere pe rol a cauzei este scutită de taxa judiciară de timbru.
Codul de procedură civilă reglementează în mod expres şi cazurile în care judecarea cauzelor civile se suspendă de drept, în sensul că instanţa de judecată este obligată să dispună suspendarea procesului.
Astfel, judecarea cauzelor se suspendă de drept în următoarele situaţii:
- decesul uneia dintre părţi, cu excepţia cazului în care partea interesată solicită termen pentru introducerea în cauză a moştenitorilor părţii decedate;
- punerea sub interdicţie judecătorească sau sub curatelă a unei părţi, până la numirea tutorelui sau curatorului;
- decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre părţi, survenit cu mai puţin 15 zile înainte de ziua înfăţişării, până la numirea unui nou reprezentant sau mandatar;
- încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului, până la numirea unui nou tutore sau curator;
- persoana juridică este dizolvată, până la desemnarea lichidatorului;
- deschiderea procedurii insolvenţei, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive, dacă debitorul trebuie reprezentat, până la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar;
- formularea de către instanţă a unei cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, până la pronunţarea acestei hotărâri.
În ceea ce priveşte suspendarea facultativă a procesului civil, Codul de procedură civilă reglementează ipotezele de suspendare facultativă a judecării unei cauze civile, şi anume:
- când soluţionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa sau inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi;
- când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o influenţă decisivă asupra hotărârii ce urmează să se pronunţe, dacă legea nu prevede altfel.
Codul de procedură civilă prevede şi alte cazuri speciale de suspendare facultativă a procesului civil (ex: instanţa de judecată poate suspenda judecarea cauzei când constată că desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina reclamantului, prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau stabilite de instanţă, ori suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea unei cereri de strămutare etc.).
Împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea procesului, partea interesată poate declara recurs, în mod separat, la instanţa ierarhic superioară, cu excepţia cazului în care suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, când hotărârea este definitivă.
Recursul poate fi declarat cât timp durează suspendarea judecării procesului.

Citit 2379 ori Ultima modificare Joi, 20 Septembrie 2018 18:22

1 comentariu

 • postat de Cititor Sâmbătă, 22 Septembrie 2018 07:12 109.103.173.*** Link la comentariu
  0
  0

  Vorbe... Nimic(a) nu se pune în aplicare.... Justiția este oarbă, așa a fost mereu, și, așa o să rămână.
  Frumos citat din C.V., dar, greu de pus în aplicare.

  Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.