Evaluaţi acest articol
(4 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Apelul este mijlocul procedural prin care persoana nemulţumită de hotărârea pronunţată de prima instanţă solicită instanţei ierarhic superioare anularea ori schimbarea în parte sau în totalitate a hotărârii atacate.

Elementele pe care trebuie să le cuprindă cererea de apel în procesul civil sunt prevăzute expres în Codul de procedură civilă, şi anume:

- datele necesare pentru identificarea părţilor (numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, codul unic de înregistrare sau codul fiscal, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar);
- indicarea hotărârii judecătoreşti atacate (numărul, data pronunţării şi instanţa care a pronunţat hotărârea);
- motivele de fapt şi de drept pe care este întemeiat apelul;
- probele invocate în susţinerea apelului (înscrisuri, martori, interogatoriu, expertiză etc.);
- semnătura persoanei care declară apelul sau a reprezentantului (mandatarului) acesteia.

Cererea de apel se depune la instanţa care a pronunţat hotărârea atacată şi se soluţionează de instanţa ierarhic superioară.

De menţionat că această cerere trebuie să fie depusă în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare către intimaţi şi un exemplar pentru instanţa de judecată.

În cazul în care intimaţii au un reprezentant comun sau una dintre părţi figurează în mai multe calităţi procesuale, pentru  aceştia se va depune un singur exemplar, alături de exemplarul pentru instanţă.

Exceptând situaţiile în care apelul este scutit de plata taxei judiciare de timbru prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, la cererea de apel trebuie să se anexeze şi dovada de plată a acestei taxe judiciare de timbru.

BREVIAR JURIDIC

Citit 699 ori Ultima modificare Marți, 16 Iulie 2019 00:43

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.