Evaluaţi acest articol
(3 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Certificatul de moştenitor este actul autentic eliberat de notarul public care cuprinde constatările referitoare la masa succesorală, numărul şi calitatea moştenitorilor, cotele ce le revin din patrimoniul defunctului şi alte menţiuni prevăzute de lege.

Acest act face dovada calităţii de moştenitor (legal sau testamentar), precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.
Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prin eliberarea certificatului de moştenitor poate solicita instanţei judecătoreşti anularea acestuia la judecătoria în a cărei rază teritorială se află ultimul domiciliu al defunctului.
Cererea de chemare în judecată se formulează în contradictoriu cu toate părţile din certificatul de moştenitor şi trebuie să cuprindă, printre altele, motivele pentru care se solicită anularea certificatului de moştenitor şi probele în dovedirea cererii: înscrisuri (copia certificatului, acte de stare civilă din care rezultă gradul de rudenie cu defunctul, acte care atestă acceptarea moştenirii, acte medicale dacă se invocă lipsa de discernământ etc.), interogatoriul pârâtului, martori şi alte mijloace de probă prevăzute de lege.
Pentru soluţionarea cererii, instanţa de judecată solicită biroului notarial care a emis certificatul de moştenitor copii ale dosarului succesoral.
Taxa judiciară de timbru pentru acţiunea în anularea certificatului de moştenitor se calculează potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
În cazul anulării certificatului de moştenitor, notarul public va elibera un nou certificat, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive.
În acest scop, instanţa care a pronunţat hotărârea de anulare a certificatului de moştenitor trimite la biroul notarului public o copie de pe hotărârea rămasă definitivă, împreună cu dosarul notarial, dacă a fost solicitat în timpul judecăţii.

Citit 1710 ori Ultima modificare Luni, 09 Septembrie 2019 18:52

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.