BREVIAR JURIDIC | Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute

BREVIAR JURIDIC | Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute
Evaluaţi acest articol
(14 voturi)

Procedura specială a refacerii înscrisurilor şi hotărârilor judecătoreşti dispărute se poate aplica atât în situaţia în care dosarul se află în curs de soluţionare, indiferent de faza judecăţii (în primă instanţă sau în căile de atac), cât şi în cazul în care a fost pronunţată o hotărâre judecătorească (când dosarul a fost soluţionat).

Dacă litigiul se află în curs de soluţionare, refacerea dosarului sau a actelor dispărute se face chiar de către instanţa investită cu judecarea cauzei.

Procedura poate fi declanşată din iniţiativa instanţei de judecată (din oficiu) sau la solicitarea părţii interesate. Cererea pentru refacerea dosarului sau a unui înscris trebuie să cuprindă elementele de identificare a dosarului, motivele de fapt ale cererii şi probele ce urmează să fie administrate (ex., copii de pe înscrisurile trimise de autorităţi, copii legalizate de pe actele aflate în posesia părţilor sau ale autorităţilor etc.).

Pentru soluţionarea acestei cereri, instanţa fixează termen de judecată şi dispune, în funcţie de înscrisurile care trebuie refăcute, citarea părţilor şi, dacă este cazul, a martorilor, experţilor, precum şi a oricărui alt participant la proces.

Când se solicită refacerea întregului dosar dispărut, se dispune citarea tuturor participanţilor la judecată. Instanţa poate solicita copii de pe actele ce i-au fost comunicate de diferite autorităţi sau de pe înscrisurile depuse de părţile din litigiu. Totodată, instanţa de judecată poate dispune să se scoată din registrele acesteia toate datele ce se referă la înscrisurile care trebuie refăcute.

De asemenea, în scopul refacerii dosarului sau a înscrisurilor dispărute, instanţa poate să aibă în vedere şi copiile legalizate de pe înscrisurile respective, aflate în posesia părţilor, ori a altor persoane sau a autorităţilor.

Cu privire la cererea de refacere a înscrisurilor sau a dosarului, instanţa de judecată pronunţă o încheiere care poate fi atacată numai odată cu hotărârea asupra fondului cauzei.

Procedura de refacere a hotărârilor dispărute se aplică pentru orice hotărâre pronunţată de instanţa de judecată, indiferent de nivelul acesteia (instanţă de fond, apel sau recurs, după caz).

Codul de procedură civilă prevede că în cazul dispariţiei dosarului sau a înscrisurilor din dosar, după ce acesta a fost soluţionat, hotărârea se reface de către instanţa care a pronunţat-o, pe baza celui de-al doilea exemplar al acesteia, depus şi păstrat la mapa de hotărâri a instanţei.

Dacă şi acest exemplar de la mapă este dispărut, instanţa poate folosi la refacerea actelor copiile legalizate de pe hotărâre, comunicate părţilor sau altor persoane.

În acest scop, instanţa de judecată poate dispune, din oficiu, să se publice într-un ziar mai răspândit solicitarea publică potrivit căreia orice persoană care deţine o copie de pe hotărâre să o depună la grefa instanţei. În situaţia în care hotărârea nu poate fi refăcută pe baza exemplarului de la mapa instanţei sau cu ajutorul copiilor legalizate eliberate de pe hotărâre anterior dispariţiei, se va proceda  potrivit dispoziţiilor referitoare la procedura de refacere a dosarului sau a înscrisurilor dispărute în cauzele aflate în curs de soluţionare.

Dacă dosarul, inclusiv hotărârea, nu se pot reface nici în acest mod, iar cauza se află în apel, instanţa de apel va judeca din nou cauza în fond.

Pentru rejudecarea cauzei în faţa instanţei de apel, părţile sunt obligate să facă dovada că între ele a existat litigiul care constituie obiectul rejudecării şi că acest litigiu a fost soluţionat prin hotărâre judecătorească.

Această dovadă se poate face cu orice înscris sau extras din registrele ori din alte evidente ale instanţei de judecată sau ale altor autorităţi.

Când procesul se află în recurs, iar dosarul, inclusiv hotărârile pronunțate în primă instanţă sau în apel, nu pot fi refăcute, instanţa de recurs trimite cauza la instanţa de apel pentru a proceda la rejudecarea în fond a acesteia.

În cazul în care pe parcursul judecării cererii de refacere se găsește hotărârea dispărută, cererea respectivă va fi respinsă. În ipoteza în care hotărârea dispărută a fost găsită ulterior soluţionării cererii, instanţa care a pronunţat-o dispune anularea hotărârii refăcute fără nicio verificare a temeiniciei sau legalităţii acesteia.

De menţionat că taxa judiciară de timbru pentru cererea prin care se solicită refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute este de 50 de lei.

Citit 2004 ori Ultima modificare Marți, 06 Decembrie 2016 01:29

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.