Ajutorul public judiciar pentru persoana fizică în procesul civil (I)

Ajutorul public judiciar pentru persoana fizică în procesul civil (I)
Evaluaţi acest articol
(13 voturi)

Ajutorul public judiciar este reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 şi se acordă persoanei fizice care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces, fără să fie pusă în pericol propria sa întreţinere sau a familiei sale.

Actul normativ sus-menţionat precizează că aparţin familiei solicitantului următoarele persoane: soţul (soţia), copiii, nepoţii, strănepoţii şi alţi descendenţi în linie dreaptă, dacă nu au împlinit 18 ani şi se află în întreţinerea persoanei respective. De asemenea, sunt consideraţi membri de familie şi descendenţii în linie dreaptă între 18 şi 26 de ani inclusiv, aflaţi în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului.

Ajutorul public judiciar se acordă în cauze civile, indiferent de calitatea părţilor (profesionişti sau neprofesionişti), administrative, litigii de muncă şi asigurări  sociale, precum şi în alte cauze, cu excepţia celor penale, în următoarele forme: plata onorariului pentru avocat, plata expertului sau traducătorului folosit în proces, plata onorariului pentru executorul judecătoresc, scutirea, reducerea, eşalonarea sau amânarea de la plata taxei judiciare de timbru.

Valoarea ajutorului public judiciar acordat (separat sau cumulat) pentru plata onorariului avocatului, expertului şi executorului judecătoresc nu poate depăşi, pe perioada unui an, suma maximă echivalentă cu 10 salarii minime brute pe ţară la nivelul anului în care a fost formulată cererea  pentru ajutor public judiciar.

Beneficiază de ajutor public judiciar persoana al cărei venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, este mai mic de 300 de lei. În această situaţie, suma care constituie ajutorul public judiciar este suportată integral de către stat. Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, este sub 600 lei, suma de bani care  constituie ajutorul public judiciar se suportă de către stat în proporţie de 50 la sută.

La aprecierea situaţiei materiale a persoanei care solicită ajutorul public judiciar se au în vedere orice fel de venituri periodice (salarii, îndemnizaţii, profit din activităţi comerciale etc.), precum şi sumele datorate în mod periodic de persoana respectivă şi membrii familiei sale (ex., chiriile şi obligaţiile de întreţinere).

De precizat că ajutorul public se poate acorda şi în anumite situaţii speciale, independent de starea materială a solicitantului, dacă prin lege specială se prevede dreptul persoanei respective la asistenţă juridică gratuită, ca măsură de protecţie (ex., în situaţia minorilor sau a persoanelor cu handicap). În aceste cazuri, ajutorul public judiciar se acordă fără îndeplinirea criteriilor de natură financiară privindu-l pe solicitant, iar suma care constituie acest ajutor este suportată în întregime de către stat.

Citit 3694 ori Ultima modificare Luni, 15 Mai 2017 18:46

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.