Divorţul la notariat (II)

Divorţul la notariat (II)
Evaluaţi acest articol
(6 voturi)

Cererea de divorţ trebuie să cuprindă acordul soţilor cu privire la numele de familie pe care fiecare soţ îl va purta după divorţ, iar dacă există copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi, în cerere se va preciza învoiala soţilor referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei copiilor, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi copii, precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la creşterea şi educarea copiilor.

După înregistrarea cererii în registrul de divorţuri, notarul public acordă soţilor un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii.
Atunci când există copii minori, notarul public sesizează autoritatea tutelară din cadrul primăriei  şi solicită acesteia să efectueze o anchetă psihosocială la domiciliul soţilor privind modul de întreţinere, creştere şi educare a minorilor.
La expirarea termenului de 30 de zile, soţii trebuie să se prezinte în faţa notarului public.
Dacă aceştia stăruie în divorţ şi sunt îndeplinite toate cerinţele legale, notarul public admite cererea printr-o încheiere în baza căreia, ulterior, va emite certificatul de divorţ, fără să facă vreo menţiune cu privire la culpa soţilor.
În situaţia în care soţii nu se înţeleg asupra numelui pe care să îl poarte după divorţ sau cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti ori stabilirea locuinţei copiilor minori, notarul public emite o dispoziţie de respingere a cererii şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată.
De asemenea, notarul public respinge cererea de divorţ şi în următoarele cazuri:
- unul dintre soţi este pus sub interdicţie judecătorească sau nu îşi poate exprima consimţământul liber şi neviciat;
- la depunerea cererii de divorţ nu sunt prezenţi ambii soţi (personal  sau prin mandatar cu procură autentică), iar soţul prezent insistă să fie înregistrată cererea;
- unul dintre soţi declară că nu  mai vrea să divorţeze sau nu se mai prezintă la notarul public după expirarea termenului de 30 de zile;
- după expirarea acestui termen, soţii nu se mai prezintă în faţa notarului public şi nici nu au formulat o cerere de amânare;
- căsătoria a fost desfăcută de o altă autoritate competentă sau soţii se împacă, ori îşi retrag cererea de divorţ;
- din raportul de anchetă psihosocială rezultă că acordul soţilor privind exercitarea autorităţii părinteşti sau acordul pentru stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul acestora.
Împotriva încheierii prin care notarul public a respins cererea de divorţ nu există cale de atac, dar soţii se pot adresa instanţei de judecată pentru a dispune desfacerea căsătoriei prin acordul lor sau în baza unui alt temei legal.
Costurile divorţului pe cale notarială sunt relativ reduse şi se stabilesc potrivit Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul Ministerului Justiţiei.

Citit 3147 ori Ultima modificare Luni, 26 Iunie 2017 17:46

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.