BREVIAR JURIDIC | Anularea certificatului de moştenitor

BREVIAR JURIDIC | Anularea certificatului de moştenitor
Evaluaţi acest articol
(30 voturi)

Certificatul de moştenitor este actul procedural eliberat de notarul public de la locul deschiderii succesiunii, care cuprinde constatările referitoare la masa succesorală, numărul şi calitatea moştenitorilor, cotele ce le revin din patrimoniul defunctului şi alte menţiuni prevăzute de lege.

Potrivit Codului civil, certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor (legal sau testamentar), precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prin eliberarea certificatului de moştenitor poate solicita instanţei judecătoreşti anularea acestuia.

În cererea de chemare în judecată se vor arăta, printre altele, motivele pentru care se solicită anularea certificatului de moştenitor şi probele în dovedirea cererii: înscrisuri (copia certificatului, acte de stare civilă din care rezultă gradul de rudenie cu defunctul, acte care atestă acceptarea moştenirii, acte medicale dacă se invocă lipsa de discernământ etc.), interogatoriul pârâtului, martori şi alte mijloace de probă prevăzute de lege.

Cererea pentru anularea certificatului de moştenitor se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială se află ultimul domiciliu al defunctului.

Pentru soluţionarea cererii, instanţa de judecată solicită biroului notarial care a emis certificatul de moştenitor copii ale dosarului succesoral.

Taxa judiciară de timbru pentru acţiunea în anularea certificatului de moştenitor se calculează potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

În cazul anulării certificatului de moştenitor, notarul public va elibera un nou certificat pe baza hotărârii judecătoreşti definitive.

Citit 4714 ori Ultima modificare Marți, 21 Noiembrie 2017 11:52

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.