Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă

Marți, 03 Martie 2020 09:45 | Publicat în JURIDIC
Curatela este mijlocul juridic de ocrotire temporară a persoanei fizice, care se află în anumite situaţii speciale şi nu poate să exercite singură drepturile sau să-şi apere interesele în condiţii corespunzătoare. Curatela este de două feluri: propriu-zisă şi specială. Curatela propriu-zisă se instituie pentru ocrotirea unei persoane majore care, deşi capabilă (are discernământ), se află în imposibilitate de a se îngriji de persoana şi de bunurile sale. Cazurile în car ...
Ajutorul public judiciar este reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 şi se acordă persoanei fizice care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces, fără să fie pusă în pericol propria sa întreţinere sau a familiei sale. Actul normativ sus – menţionat precizează că aparţin familiei solicitantului următoarele persoane: soţul (soţia), copiii, nepoţii, strănepoţii şi alţi descendenţi în linie dreaptă, dacă nu au împlinit 18 ani şi se află î ...

Curatela specială, o formă de ocrotire a persoanei fizice

Miercuri, 14 Martie 2018 08:00 | Publicat în JURIDIC
Curatela specială este o formă de ocrotire a persoanei fizice instituită provizoriu pentru ocrotirea intereselor patrimoniale sau nepatrimoniale ale acesteia, în situaţia în care există imposibilitatea temporară de îndeplinire a atribuţiilor de către părinte sau tutorele desemnat sau în cazul în care există un conflict de interese între cel ocrotit şi părinte sau tutore. Fiind o formă de protecţie, curatela poate privi atât minorii, cât şi majorii, fie că aceştia sunt p ...
Ajutorul public judiciar este reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 şi se acordă persoanei fizice care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces, fără să fie pusă în pericol propria sa întreţinere sau a familiei sale. Actul normativ sus-menţionat precizează că aparţin familiei solicitantului următoarele persoane: soţul (soţia), copiii, nepoţii, strănepoţii şi alţi descendenţi în linie dreaptă, dacă nu au împlinit 18 ani şi se află în ...
Ce condiţii şi ce avantaje are o persoană intrată în procedura de insolvenţă Cu toate că Guvernul nu a susţinut-o iniţial, FMI a privit-o cu circumspecţie, iar Senatul a respins-o, Legea insolvenţei persoanei fizice a trecut, în acestă săptămână, de votul final din Parlament. For decizional a fost Camera Deputaţilor, care i-a acorat 309 voturi "pentru" şi niciunul "împotrivă". S-au exprimat şi trei abţineri, evident irelevante pentru rezultatul votului.Totuşi, chiar dac ...

Cetăţenii străini ar putea cumpăra teren arabil din acest an

Vineri, 03 Ianuarie 2014 12:00 | Publicat în SATUL
Cetăţenii străini vor putea să cumpere teren arabil în România şi, implicit, în Galaţi, începând din acest an. Mai exact, deşi prioritate la cumpărare au coproprietarii persoanelor fizice, arendaşii, vecinii proprietarilor şi statul român, posesorii de terenuri pot vinde şi către străini.Potrivit celei mai recente statistici de profil, care prezintă datele aferente începutului de an 2012, cetăţenii străini ar deţine în ţara noastră circa 700.000 de hectare, adică cir ...