HOŢUL de CAI (matematic tangou)

Scris de Joi, 07 Noiembrie 2019

şi voi fura un cal... şi voi veni cu-n sac de sărutări până acasă - răstoarnă-le pe umeri şi pe sâni - zăpada va rămâne credincioasăvoi mai fura un cal... şi voi venisă văd vro sărutare de mai este şi să-ţi mai las vro câteva, aşa, ca făt frumos ilenei…
lebede albe, lebede negre - pe vârful picioarelor, înalt şi adânc şi răscolitor, îmbrăţişare sufletească până când se întunecă, mângâiere nocturnă până când se revarsă altă lumină într-alt plâns şi dor - ce frumos alunecă şi alunecă şi alunecă până când luna face cale întoarsă şi se opreşte şi admiră,…

Domnişoara Exemplară (dosarele Z)

Scris de Marți, 05 Noiembrie 2019

domnişoara-i Frumuseţe exemplară, destul de tristă şi înlăcrămată uneori - ieri, la ora cânt clopotele bat pentru utrenie, am văzut-o singură şi pustie într-o gară, într-o rochie mătăsoasă, neagră şi lungă, şi în braţele-i marmoreene cu o mie şi una de flori !!! cred că aş vrea să ştiu pe…

PSALM cu literă MARE (şi fără cuvinte)

Scris de Luni, 04 Noiembrie 2019

Atâta blestem şi zadar şi banal,/ atâta cruzime – n-ai unde să stai sau să pleci, a pierit/ chiar sfânta Treime !!! Întregul s-a frânt, a căzut în genunchi/ şi tace aiurea, iar domnul Neant hohoteşte stăpân,/ şi-ascute securea să taie sămânţa lui Unu din Veci:/ principiul pe care l-am…

POSTUM PREVENTIV (considerabil vals)

Scris de Sâmbătă, 02 Noiembrie 2019

Moto: „moartea nu vine odată cu vârsta, ci odată cu uitarea” (Gabriel Garcia Marquez) ascult cum se scutură liniştea-n cer de-atâta uitare, cum tremură sufletul meu efemer, dar ţie nu-ţi pare oleacă de rău şi de trist şi de dor pe urmele mele rămase-n ţărână, să vezi cum cobor cu…
pe limba cuvintelor tale sunt grâu/ cu patria-n fire – căţelul pământului latră la cer,/ prin paiul subţire! eu am ciocârlie-n cuibar şi-n văzduh,/ pe vârfuri am pâine din darul adâncului plin cu ţărani/ rămaşi fără mâine! prin maci umblă sângele lor sfinţitor/ de ziuă şi noapte – miroase a…
tu vezi şi auzi foarte bine/ ce rău şi urât e afară – deschide-i, primeşte-l în casă,/ ai milă...că poate să piară ştii cine-i...tu ştii, nu se poate/ să nu-l fi visat, nu se poate să nu-l fi citit, nu se poate/ să nu-l fi iubit, nu se poate să…

BULETIN de ŞTIRI (mic... tratat de RĂZBUNARE)

Scris de Miercuri, 30 Octombrie 2019

ZACE FRIGU-N SUFLET CA-NTR-O MONASTIRE, intră noaptea-n mine ca o maică-n schit - nu am nici o veste despre nemurire, peste prag îmi trece tot ce n-am iubit !!! unde-o fi paingul cel de-odinioară ??? cred că nu mai are lacrimi şi s-a dus tocmai lângă steaua mea rămasă chioară,…

DIRECŢIE şi SENS (psalm de mulţumire)

Scris de Marți, 29 Octombrie 2019

o, doamne, câţi fluturi de lampă aşteaptă pornirea luminii - nu au nici astâmpăr, nici foame, nici sete, nici somn, nici răbdare, nici milă nu au şi nici teamă, nimica nu-i poate întoarce din visul şi gândul şi zborul spre moartea cea mică sau mare !!! nu cred că există…

TRENUL de ATUNCI (postum târziu)

Scris de Luni, 28 Octombrie 2019

DIN TOT ADÂNCUL SUFLETULUI TĂU blândeţi des/tristătoare se revarsă şi mă cuprind cu sanctitatea lor, ca pe o umbră peticită, arsă de-atâta veşnicie-ntr-un zadar, cu ochii pe cărarea dinspre gară, poate se-ndură trenul de ATUNCI şi mi te-aduce-n cea din urmă oară !!! poate se-ndură trenul de ATUNCI şi nu…
Uitaţi-vă la Cer, uitaţi-vă la Pământ pentru că numai AŞA se vede şi se aude ce şi cum Scrie la Carte, numai AŞA se înţelege morfologia şi sintaxa Iubirii - ŞI AŞA MAI DEPARTE !!! Mereu amintiţi-vă că Azi a fost Mâine, că Mâine o să fie un simplu Ieri…
S-APROPIE LUMINA DE-NTUNERIC, mersul de stat şi funia de par - eonul fuge-nfricoşat de sine, nimic de tot şi n-am de am habar nici nu visez că am trecut odată prin fermecarea sufletului tău - cerul se face una cu pământul, susurul tace-n frunză şi-n pârău cenuşa se aşterne ca…

TU ştii CEL mai BINE (dosarele XYZ)

Scris de Joi, 24 Octombrie 2019

„o, mamă, dulce mamă, din negură de vremi/ pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi;/ deasupra criptei negre a sfântului mormânt/ se scutură salcâmii de toamnă şi de vânt,/ se bat încet din ramuri, îngână glasul tău.../ mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu” (MIHAI EMINESCU…

LIPSĂ la NUMĂRĂTOARE (II) (apel de sară)

Scris de Miercuri, 23 Octombrie 2019

Întreb un strâmb şi spune că sunt drept pe dinăuntru şi pe dinafară - mi-aud coliva cum se zbate-n piept, mi-aud trecutul pentru-ntâia oară - întreb un drept şi spune că sunt strâmb, că steaua mea nu-i perpendiculară! Cred că se poate, însă eu nu ştiu să număr până când…

LIPSĂ la NUMĂRĂTOARE (I) (apel de sară)

Scris de Marți, 22 Octombrie 2019

Cred că se poate, însă eu nu ştiu nici când începe, nici când se sfârşeşte, chiar dacă iau devreme din târziu şi tot din ce nu-nseamnă pământeşte! Întreb un om, întreb şi-un animal, şi-o pasăre, şi-o plantă, şi-o visare - n-aud răspuns, mă uit universal, îmi pare că-s nedrept, că…
Pământ udat cu lacrimi româneşti, miroşi a ne/răbdare şi a sânge, dar mai aştepţi să vină Mama ta, să simţi cum te îmbraţă şi te strânge la piept, şi te sărută, şi te ia - îi dă afară pe străini, adică, pe cei care-au muşcat din carnea ta şi-au vrut…
Şi mă tot uit prin geamul dinspre schit, poate se vede, poate se aude - ce mult şi des mi-i dor de ochii săi CA DOUĂ CATEDRALE NE/VĂZUTE, din care mi s-a dat - fără să cer - lumină-n veac de veac vindecătoare a răului din ce în ce mai…

PÂNĂ la CAPĂT (dosarele XYZ)

Scris de Vineri, 18 Octombrie 2019

doamnă, mâine-dimineaţă/ te aştept la mine-n gară, poate vii măcar o dată,/ poate vii întâia oară ca să-mi spui ce fel de viaţă,/ ca să-mi spui ce fel de moarte ai râvnit întotdeauna/ şi-ai găsit în altă parte, iar eu am rămas aicea,/ în secunda ceasta mare, să-mi fac o…

SOMAŢIE (mic... tratat de Păcăleală)

Scris de Joi, 17 Octombrie 2019

Dacă nici nu eram, ce PĂCAT am făcut, de m-ai dat la OSÂNDĂ? Nu ai minte, nici suflet, eşti crud, nu di/stingi crucea mea fumegândă, mă opreşti şi din cânt şi din zbor şi din râs şi din plâns... şi din toate mă zvârli în afară şi-(mi) încui CERUL cu…
Nu mă mai joc, splendido... plec dincolo de Tot... dincolo nu mă doare decât (cel mult) în cot... dincolo-i treacă-meargă, nu-i Rai şi nu-i nici Iad, s-aud din ceruri sfinţii şi stelele cum cad! Plec mâine, dimineaţă... cu trenul de Bârlad... (mi-am tras costum de mire şi mi-am făcut curat…

SPORADIC (şi din ce în ce mai des)

Scris de Marți, 15 Octombrie 2019

Din când în când, stau faţă-n faţă/ cu domnul (marele) Nimic în care se-nvârteşte Totul,/ bine şi rău şi cald şi frig... şi parcă vrea să-ntrebe Cine-s/ şi Cine-i, să întreb şi eu, însă avem un fel de spaimă/ în centrul sfântului Mereu, şi-un fel de silă ne cuprinde,/ un…

CONTRAST (mic... tratat de NU-MĂ-UITA)

Scris de Luni, 14 Octombrie 2019

Te rog să-mi (s)pui nu-mă-uita/ la capătul dinspre plecare,să nu stau singur când voi fi/ în (contra)starea următoare -ca întrebarea la răspuns/ mă duc să văd cum se întâmplăabsenţa-n haos, punct cu punct,/ şi cum prin întuneric îmblăfiindcă ce-i adânc şi sfânt/ nu se (re)naşte pe luminăşi numai celui nevăzut/…

Ciori Contemporane (pastel nonstop)

Scris de Sâmbătă, 12 Octombrie 2019

Moto: „Când îi zăresc pe stradă/ mă-ntreb ca-ntâia oară:/ cum a putut un vultur/ să scoată pui de cioară?” (George Topârceanu) credeam că toate păsările vor să cânte trăgeam în ciori cu ouă de privighetoare însă apoi au început să mă-nspăimânte când am văzut privighetorile că sunt din ce în…

Ultima Înfrângere

Scris de Vineri, 11 Octombrie 2019

m-aş sinucide... moartea zâmbeşte foarte frumos, dar mă înving ideile lui tata... tata a mers până la moarte şi înapoi, pe jos şi a netezit cărarea luminii cu lopata naiv, ca pe o târfă am alungat din vis filozofia şarpelui de casă... iov rătăcit departe de rouă, m-am aprins şi…
Pagina 6 din 72