Modificări legislative în materia contractelor de CREDIT

Modificări legislative în materia contractelor de CREDIT
Evaluaţi acest articol
(5 voturi)

Reglementarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor în privinţa contractelor de credit imobiliar, precum şi OUG 50/2010 referitoare la creditele pentru consumatori au fost recent modificate printr-o ordonanţă de urgenţă, în vederea transpunerii la nivel naţional a dispoziţiilor Directivei Europene 2014/17/UE.

Ordonanţa se aplică tuturor contractelor de credit care au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil ori sunt garantate cu bunuri imobile şi cuprinde prevederi referitoare la informarea corectă şi completă a consumatorilor.

Atât promovarea produselor bancare, cât şi informarea precontractuală a consumatorilor au fost avute în vedere în noul act normativ. Astfel, noile dispoziţii introduc obligativitatea băncilor de a oferi date generale corecte, clare, care să nu inducă în eroare, dar şi informaţii personalizate, de care consumatorul are nevoie pentru a compara produsele de credit disponibile pe piaţă, pentru a evalua implicaţiile lor şi a decide în cunoştinţă de cauză dacă încheie sau nu un contract de credit. Oferta personalizată va fi pusă la dispoziţia consumatorului cu minimum 15 zile înainte de semnarea unui contract de credit.

Modificarea costurilor pentru consumator

Ordonanţa prevede în mod expres interdicţia creditorilor ca, pe parcursul derulării contractului, să majoreze comisioanele, să introducă noi comisioane, să perceapă comisioane pentru depunerea de numerar (plata ratelor) sau retragerea sumelor creditate, să pretindă comision la rescadenţare sau reeşalonare, precum şi perceperea unor costuri în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor.

Totodată, băncile nu vor mai avea posibilitatea de a majora marja de dobândă ori rata dobânzii fixe, iar în situaţia rescadenţării, reeşalonării sau a perioadei de graţie, nu se pot introduce elemente noi de plată sau majora comisioanele aplicabile.

Un alt element de noutate este eliminarea comisionului de rambursare anticipată, consumatorul având dreptul de a rambursa integral sau parţial obligaţiile ce îi revin în temeiul contractului, înainte de finalizarea perioadei contractuale. Într-o astfel de situaţie, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, aceasta constând în dobânda şi plăţile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

Imposibilitatea de achitare a ratelor

Ordonanţa introduce obligaţia creditorilor de a veni în sprijinul consumatorilor în cazul în care aceştia au dificultăţi la rambursarea creditului. Băncile vor fi nevoite să identifice consumatorii aflaţi în dificultate şi să le propună una dintre următoarele soluţii: refinanţarea creditului, reducerea cuantumului ratelor lunare pe o perioadă de timp determinată, consolidarea mai multor credite (măsură care poate oferi o perioadă mai lungă de timp şi o rată mai mică). Important de menţionat este că implementarea acestor soluţii se va face fără alte garanţii din partea consumatorului şi fără reevaluarea garanţiilor existente.

Una dintre modificările majore este că, în situaţiile de executare silită, perceperea dobânzilor şi a dobânzilor penalizatoare a fost interzisă.

Recuperarea creanţelor şi transformarea creditului în altă monedă

Cesionarea contractului de credit şi a accesoriilor, precum şi a creanţei către o entitate care nu are sediul social, sucursală sau reprezentant în România a fost interzisă. Totodată, recuperatorii de creanţe nu mai au voie să folosească tehnici de hărţuire sau abuz la adresa debitorilor, să contacteze debitorul la locul de muncă, să contacteze orice altă persoană în afară de debitor sau să ia legătura cu acesta în intervalul orar 20,00 - 9,00.

De asemenea, în situaţia premergătoare declarării scadente a creditului sau a executării silite, clientul are dreptul să îi ceară creditorului vânzarea bunului imobil ipotecat în mod direct. Creditorul acordă acest drept pentru o perioadă de cel puţin şase luni. În această situaţie, executarea se poate declanşa doar după expirarea perioadei în care consumatorul are dreptul să îşi vândă personal imobilul.

Începând cu intrarea în vigoare a acestui act normativ, clienţii au dreptul să îşi convertească oricând contractul, pe parcursul derulării acestuia, în moneda în care sunt retribuiţi sau cea din ţara de reşedinţă, la valoarea cursului de schimb BNR din ziua solicitării.

Citit 1764 ori Ultima modificare Luni, 26 Septembrie 2016 19:21

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.