Cumulul pensiei cu salariul de la stat

Cumulul pensiei cu salariul de la stat
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În Monitorul Oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1.730/20.11.2009 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. IV „Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare” din Legea nr. 329/2009.

Din comunicatul pe această temă remis redacţiei de Casa Judeţeană de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale, spicuim următoarele aspecte.

În ceea ce priveşte cumulul pensiei cu salariul, pensionarii care intră sub incidenţa acestor prevederi sunt:

1.    pensionari în sistemul public de pensii care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, invaliditate gradul III sau urmaş;

2.    pensionari în sistemul pensiilor militare, proveniţi din cadre militare şi funcţionari publici cu statut special din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de una din următoarele categorii de pensie de serviciu: limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială, invaliditate gradul III sau urmaş;

3.    pensionari în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor, care beneficiază de una din următoarele categorii de pensie: limită de vârstă, retragere definitivă din profesie, retragere anticipată definitivă din profesie sau urmaş;

4.    pensionari în sistemele proprii de asigurări sociale ale cultelor recunoscute de lege şi care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, invaliditate gradul III sau urmaş.

Care e venitul limită

Persoanele care se regăsesc într-una din situaţiile de mai sus pot cumula pensia cu veniturile salariale realizate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, în situaţia în care pensia netă are un cuantum mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pentru anul 2009, salariul mediu brut utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat este 1.693 lei.

Prin pensie netă se înţelege cuantumul pensiei rezultat în urma deducerii, conform legii, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a impozitului pe venit.  

La determinarea pensiei nete nu se au în vedere indemnizaţiile cu caracter necontributiv acordate în baza legilor speciale, pensiile IOVR, indemnizaţiile acordate nevăzătorilor şi persoanelor cu handicap, îndemnizaţia de însoţitor pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi trecute în categoria pensionarilor de limită de vârstă, precum şi sumele acordate cu titlu de drepturi restante.

Termenul de 15 zile prevăzut de lege, în care pensionarii au obligaţia de a-şi exprima, în scris, opţiunea între suspendarea plăţii pensiei şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, se împlineşte în ziua de 9 decembrie 2009, inclusiv.

Pensionarii au obligaţia de a depune, la angajator, următoarele documente:

a)    declaraţie pe propria răspundere (anexa nr. 1 la instrucţiuni) din care să rezulte câte pensii încasează şi de la care sistem de pensii;

b)    cuponul de pensie corespunzător lunii în care se exprimă opţiunea sau, după caz, adeverinţă eliberată de casa/casele de pensii în evidenţa căreia/cărora se află pensionarul, din care să rezulte cuantumul pensiei nete pentru luna în care, conform legii, acesta este obligat să îşi exprime opţiunea.

Adeverinţa se solicită casei/caselor de pensii în situaţia în care pensionarul nu este în posesia cuponului/ talonului de pensie; 

c) declaraţie pe propria răspundere (anexa nr. 2 la instrucţiuni) din care să rezulte că pensionarul optează pentru suspendarea plăţii pensiei sau pentru încetarea activităţii, în două exemplare.

În situaţia în care pensionarul optează pentru suspendarea plăţii pensiei, angajatorul este obligat ca, până pe data de 4 a lunii următoare celei în care a fost exprimată opţiunea, să depună la casa de pensii care efectuează plata o adresă din care să rezulte situaţia pensionarului (anexa nr. 3 la instrucţiuni), însoţită de un exemplar al declaraţiei pe propria răspundere prevăzută la lit. c) de mai sus (anexa nr. 2 la Instrucţiuni).

Dacă pensionarul nu depune, până pe 9 decembrie 2009, inclusiv, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la lit. c), angajatorul va constata neîndeplinirea obligaţiei privind exprimarea opţiunii şi va declanşa procedura încetării raporturilor de muncă.

Pentru handicap grav sau accentuat - scutire de impozit pe pensii

Legea nr. 360 din 20 noiembrie 2009 modifică lit.a) a articolului 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Potrivit unui comunicat remis redacţiei de Casa Judeţeană de Pensii, noua reglementare introduce ca facilitate fiscală pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat scutirea de la plata impozitului asupra veniturilor din pensii.

Modul de aplicare a acestei prevederi legale pentru persoanele beneficiare va fi făcut cunoscut după stabilirea procedurii celei mai optime împreună cu toate instituţiile implicate.

Citit 1363 ori Ultima modificare Luni, 30 Noiembrie -0001 02:00

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.