Evaluaţi acest articol
(10 voturi)
3 comentarii

UPDATE - Ministrul de Interne, Marcel Vela, a emis o nouă ordonanță militară, o ordonanță despre care a vorbit și președintele României, Klaus Iohannis. Printre prevederile noii ordonanțe se numără restricționarea circulației populației și pe timpul zilei, prevedere care era valabilă doar pe timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, dar și anularea, pentru 14 zile, a tuturor zborurilor dinspre și înspre Germania și Franța. De asemenea, s-a stabilit că persoanele peste 65 de ani au voie să iasă din case doar două ore pe zi, între 11,00 și 13,00. Iată care sunt mai exact prevederile noii ordonanțe militare:

Art. 1. – Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.
Art. 2. – Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:
a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.
Art. 3. – Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/ gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.
Art. 4. – (1) Pentru verificarea motivului deplasării:
a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura. 
(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar. 
(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.
Art. 5. – (1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.
Art. 6. – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora. 
(2) Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la Centrul județean/al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției. 
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.
Art. 7. – (1) Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.
(2) Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători. Comercianții și producătorii agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănuși și măști.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.
 
Art. 8. – Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franța și Germania și din Franța și Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.
(2) Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și autorizărilor tehnice necomerciale.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 23.00, ora României.
Art. 9. – (1) Se interzice accesul piloților la bordul navelor, sosite din zonele de risc roșii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protecție stabilit de Direcția de sănătate publică Constanța sau dacă navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc roșie/galbenă.
(2) Se interzice accesul navelor maritime și fluvio-maritime în porturile situate pe Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă roșie/galbenă, în următoarele două zone de staționare în ancoră:
a) rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;
b) Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.
Art. 10. – Ministerul Apărării Naționale asigură, la solicitarea ministrului afacerilor interne:
a) preluarea în pază a unor obiective a căror protecție este asigurată în prezent de către Jandarmeria Română;
b) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților de ordine publică;
c) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților Poliției de Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat.
Art. 11. – Pentru verificarea respectării condițiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, instituțiile de securitate națională vor proiecta sisteme de comunicații și aplicații informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.
Art. 12. – (1) Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.
Art. 13. – (1) După alineatul (2) al articolului 2 dinOrdonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(21), cu referire la activități permise în centrele comerciale, cu următorul cuprins: 
„(21) Suspendarea temporară a activității comerciale potrivit alin.(1) nu se aplică:
a) vânzării produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;
b) vânzării produselor și serviciilor de optică medicală.”
(2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.
 Art.14. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală pentru măsurile prevăzute la art.1 - 4;
b) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art.5;
c) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art.7;
d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura prevăzută la art.8; 
e) Autoritatea Navală Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsura prevăzută la art.9.
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1 – 5, art. 7 – 9 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 15. – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prevederile art.4 și 5 din Ordonanța militară nr.2/2020 își încetează aplicabilitatea.


Circulaţia va fi restricţionată la maximum, începând de astăzi, românii putând ieşi din case doar pentru a merge la serviciu, pentru a-şi face cumpărăturile sau pentru a-şi plimba animalele de companie, lucru care se va întâmpla doar în zona locuinţei.

Anunţul a fost făcut de preşedintele României, Klaus Iohannis, care a explicat că măsurile care reprezentau recomandări până în prezent devin obligatorii, lucru ce va fi clarificat printr-o nouă ordonanţă militară. "Vor fi noi restricţii de circulaţie, ce a fost până acum recomandare devine obligaţie, după principiul stăm acasă. Oamenii pot ieşi la serviciu, la cumpărăturile absolut necesare, însă recomandările devin obligaţii", a spus Iohannis.
Şeful statului a afirmat că se pregăteşte supravegherea electronică pentru persoanele aflate în izolare, dar şi că se va cere ajutorul militarilor pentru gestionarea situaţiei. "Am convenit să folosim şi armata pentru a gestiona situaţia gravă din teren. Armata pune la dispoziţie personal care va suplimenta Poliţia şi Jandarmeria", a spus Iohannis.
Preşedintele a anunţat şi faptul că persoanele cele mai vulnerabile sunt cele de peste 65 de ani, pentru care se vor introduce restricţii speciale, pentru că vor trebui să stea practic tot timpul acasă, în interesul lor propriu.
"Am discutat şi alte măsuri care se cer luate, fie prin ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, fie prin hotărâri ale Guvernului, fie prin ordine militare. Aceste restricţii, pe care tocmai le-am menţionat, vor fi prelucrate într-o ordonanţă militară, care se va finaliza până la sfârşitul acestei zile. Şi restricţiile, dragi români, vor intra în vigoare începând de mâine", a conchis preşedintele.

Peste 180 de cazuri, în doar 24 de ore

Anunţurile făcute de Klaus Iohannis vin în contextul în care Grupul de Comunicare Strategică a anunţat, marţi, la ora 13,00, că, pe teritoriul României, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 79 au fost declarate vindecate şi externate (53 la Timişoara, 19 la Bucureşti, 3 la Craiova, 2 la Constanţa, una la Cluj şi una la Iaşi).
Totodată, autorităţile au anunţat şi faptul că opt persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19 şi cu boli cronice preexistente, internate în spitale din Bucureşti, Suceava, Craiova şi Iaşi, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate 186 de noi cazuri de îmbolnăvire. Pacienţii nou confirmaţi au vârsta cuprinsă între 4 şi 85 de ani. În continuare, 16 persoane sunt internate în secţiile de terapie intensivă, şase dintre acestea fiind în stare gravă.
Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 5.515 persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contractat COVID-19. Alte 83.970 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală. La nivel local, Galaţiul a raportat 96 de persoane în centrele de carantină şi 2.541 de persoane în izolare la domiciliu.
Până pe 24 martie, la nivel naţional, au fost prelucrate 12.624 de teste, din care 461 în unităţi medicale private.
De asemenea, prin structurile abilitate ale MAI au fost întocmite 154 de dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Totodată, Poliţia şi Jandarmeria au aplicat 903 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea măsurilor de izolare/ carantină. Totodată, cu ocazia formalităţilor de intrare în ţară, Poliţia de Frontieră a întocmit patru dosare penale, în care sunt cercetate 18 persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 326 Cod Penal.
În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români aflaţi în alte state, potrivit informaţiilor obţinute de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, până în prezent, 48 de cetăţeni români au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu COVID-19 (coronavirus): 36 în Italia, 4 în Spania, 2 în Namibia, 2 în Indonezia şi câte unul în Tunisia, Irlanda, Luxemburg şi Franţa. De la începutul epidemiei de COVID-19, opt cetăţeni români aflaţi în străinătate, şapte în Italia şi unul în Franţa, au decedat.
Trebuie precizat şi faptul că, de la intrarea în vigoare a Ordonanţei Militare nr. 2, au fost plasate în carantină instituţionalizată 226 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, patru persoane aflate în carantină au părăsit locaţia în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile.

 

Citit 4081 ori Ultima modificare Vineri, 27 Martie 2020 00:37

3 comentarii

 • postat de Ion Miercuri, 25 Martie 2020 13:50 5.13.248.*** Link la comentariu
  1
  10

  @merlot Noi ceilalti, cu varsta pana in 65 de ani putem sa evitam acest interval 11.00-13.00, ca sa nu aglomeram inutil magazinele, si asa cred ca vor fi multi cei peste 65 de ani intr-un interval asa scurt de timp.

  Raportează
 • postat de Cristian Miercuri, 25 Martie 2020 13:27 5.13.232.*** Link la comentariu
  5
  8

  @ merlot: doar ca acum nu ar trebui sa fie aglomeratie pe nicaieri. Nu iesi decat pentru sctrictul necesar. Paine poti cumpara si pentru 2-3 zile si o bagi la congelator,astfel incat sa nu iesi zilnic. Si nu e musai sa te imbulzesti la magazin intre 11 si 13, stiind ca sunt mai multi batrani atunci. Poti alege sa te duci la alta ora, tocmai ca sa te protejezi si sa ii protejezi.

  Raportează
 • postat de merlot Miercuri, 25 Martie 2020 10:52 93.122.251.*** Link la comentariu
  2
  13

  Persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani sunt permise numai între 11 și 13:00 nevoile de bază la timpul cel mai aglomerat din magazinele mari, deci mai probabil să fie infectate.
  Se pare că ministrul nu a cumpărat niciodată, deoarece este momentul liniștit între 14 și 16:00, iar în Europa multe magazine mari permit doar pensionarii, astfel încât grupurile mai tinere de risc să nu le poată infecta.

  Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.