Ce condiții trebuie să îndeplinească gălățenii pentru a primi o locuință socială

Ce condiții trebuie să îndeplinească gălățenii pentru a primi o locuință socială
Evaluaţi acest articol
(9 voturi)

Obținerea unei locuințe sociale este dorința multor gălățeni cărora, din păcate, viața nu le-a surâs și care din motive personale sau de sănătate nu reușesc să mai țină pasul cu scumpirea chiriilor la apartamente

Multe persoane, care poate ar fi eligibile pentru o locuință socială, nu cunosc demersurile pe care trebuie să le facă sau criteriile pe care trebuie să le îndeplinească.

Citește și Săracii Galațiului au de ales între ghetou și cerul liber. Cererea de locuințe sociale, de opt ori mai mare decât oferta (FOTO)

Conform "Declarației Universale a Drepturilor Omului", orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința sa. Însă câți dintre gălățeni își cunosc drepturile, și mai ales demersurile pe care le au de făcut pentru a beneficia de drepturile lor?

Cine poate beneficia de o locuință socială în Galați

La locuințele sociale din Galați au acces următoarele categorii de persoane: cetățeni români, cu vârsta minimă de 18 ani, care au domiciliul stabil în municipiul Galaţi; solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care nu au deţinut şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală, excepţie făcând coproprietarii locuinţelor obţinute prin moştenire, în indiviziune, în situaţia în care cota obţinută nu satisface nevoile de locuit.

Totodată, se pot bucura de o locuință socială: solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe; solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul salariului minim net pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa; persoane evacuate din imobilele retrocedate foştilor proprietari, imobile/locuinţe ce au aparţinut municipiului Galaţi.

Sunt acceptați în traseul pentru obținerea unei locuințe și tineri proveniți din instituții de ocrotire socială care au împlinit 18 ani; invalizi de gradul I, II; persoane cu dizabilități; pensionari, precum și veterani și văduve de război; beneficiarii prevederilor Legii nr. 341/2004 - luptător sau urmaș al celui decedat în Revoluția din Decembrie 1989; beneficiarii prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 - deportați și deținuți politici, persoane care locuiesc în imobile care nu mai prezintă siguranță în exploatare; persoane care locuiesc în imobile revendicate sau cu risc seismic 1 şi au contract de închiriere cu municipiul Galați. 

Ce categorii de persoane nu au acces la locuințele sociale

La polul opus, se află persoanele/familiile care nu pot beneficia de locuințe sociale, acestea fiind cele care se găsesc în una din următoarele situații: solicitanţii care nu au cetăţenie română; solicitanţii care nu au domiciliul stabil în municipiul Galaţi; solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care ocupă sau au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea statului/ în administrarea Consiliului local al municipiului Galaţi ori în proprietatea municipiului Galaţi, pe raza municipiului Galaţi; solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care deţin sau au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o locuinţă dobândită în exclusivitate prin moştenire, pe teritoriul României după 01.01.1990.

Nu pot aplica pentru o locuință socială nici: copiii majori care ocupă/au ocupat abuziv un imobil proprietatea municipiului Galaţi, au dobândit şi au înstrăinat o locuinţă după 01.01.1990, respectiv, deţin în calitate de chiriaşi o altă locuinţă din fondul locativ de stat, nu vor fi trecuţi în contractul de închiriere al locuinţei ce se va atribui părinţilor acestora; solicitanţii care nu pot face dovada unui venit realizat ca urmare a desfășurării unei activități generatoare de venituri, în vederea achitării chiriei lunare şi a cheltuielilor aferente întreţinerii locuinţei; solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care deţin, în calitate de chiriaşi, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, excepţie făcând chiriaşii ale căror locuinţe nu mai prezintă siguranţă în exploatare sau sunt revendicate în baza legilor speciale.

De asemenea, nu este permisă alocarea unei locuințe nici pentru: solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care au fost evacuaţi în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu municipiul Galaţi sau cu alţi proprietari din motive imputabile lor (neachitare chirie, distrugere etc.); solicitanţii şi/sau membrii familiei acestuia (soţ, soţie, copii) care au debite acumulate la bugetul local; solicitanții/familiile care au un venit mediu net lunar pe persoană peste venitul minim net pe economie, stabilit de Institutul Național de Statistică. Solicitanţii care au depus dosar individual, dar se regăsesc simultan în dosare depuse de părinţi/copii nu vor mai beneficia de punctaj corelativ în acele dosare. 

Cum se poate obţine punctaj mare la evaluare

Alocarea locuințelor sociale se realizează în puncte de punctajul obținut în urma evaluării, în baza unor criterii stabilite de comisia de analiză, conform prevederilor legale. Astfel cel mai mare punctaj îl vor avea persoanele care: locuiesc în chirie de mult timp (peste 5 ani); locuiesc în spații mici; au mulți copii; au studii superioare; au mai mulți membri ai familiei cu dizabilități; au depus cererea în urmă cu mult timp (+2 puncte pentru fiecare an de așteptare); revoluționarii; repatriații; persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; tineri proveniţi din case de ocrotire socială; tineri familişti cu vârsta de până la 35 ani; persoane care locuiesc în imobile care nu mai prezintă siguranță în exploatare și persoane care locuiesc în imobile revendicate sau cu risc seismic 1 și au contracte de închiriere cu municipiul Galați.

Ce acte trebuie depuse şi unde

Solicitanții pentru locuințele sociale din Galați vor depune la Registratura Generală a municipiului Galați cu sediul în str. Domnească nr. 54, următoarele documente: cerere tip adresată primarului; acte de stare civilă; condiţii de locuit; copii de pe actele de studii ale solicitantului; stare de sănătate (certificate medicale eliberate de instituţii medicale); declaraţii notariale; venituri realizate pe ultimele 12 luni, după caz; condiţii speciale pentru titularul dosarului şi membrii familiei acestuia (adeverinţă care să confirme faptul că solicitantul provine din instituţie de ocrotire socială şi a împlinit vârsta de 18 ani, dacă e cazul; certificat de revoluţionar; dovada calităţii de persoană persecutată din motive politice, deportată în străinătate, prizonier; orice alt document considerat important de către solicitant); certificat fiscal emis de către Direcția Generală Impozite Taxe și alte Venituri Locale din care să rezulte că solicitantul şi membrii familiei acestuia (soţ, soţie, copii) nu au datorii la bugetul local; prin excepție, solicitanţii şi/sau membrii familiei acestuia (soţ, soţie, copii) care au debite acumulate la bugetul local vor întocmi și prezenta un angajament de plată încheiat conform legii de către Direcția Generală Impozite Taxe și alte Venituri Locale, prin care se obligă să achite datoriile restante în termen de cel mult 12 luni (în funcție de debitul restant) de la data depunerii dosarului. După depunerea documentelor, acestea vor fi scanate și transmise Serviciului Administrare Fond Locativ și Spații cu Altă Destinație.

Citit 10437 ori Ultima modificare Sâmbătă, 24 Iunie 2023 08:23

2 comentarii

 • postat de Mache
  Vineri, 23 Iunie 2023 12:55
  79.114.144.***
  Pentru cei care nu stiu, pe vremea comunistilor nu aveai dreptul de a primi o locuinta de la stat/intreprindere daca aveai un venit mai mare de 1500 lei pe membru de familie, situatie in care trebuia sa-ti cumperi o locuinta proprietate personala prin firma de stat care se ocupa de aceste activitati
  0
  0
 • postat de Stefan Surdu
  Joi, 22 Iunie 2023 23:34
  188.24.225.***
  Am dosar din anul 2017 și nici acum nu am obținut o locuință, cererile depășesc numărul locuințelor.
  0
  1

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.