Pentru cine are nevoie de o locuinţă de la Primărie/ Termen-limită pentru actualizarea dosarelor
Foto: Foto: arhivă VL

Pentru cine are nevoie de o locuinţă de la Primărie/ Termen-limită pentru actualizarea dosarelor
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Sutele de gălăţeni care au solicitat o locuinţă de la Primăria Galaţi au termen până la 1 martie 2016 să-şi completeze sau actualizeze dosarele depuse, cu o serie de copii după acte. Anunţul a fost postat pe portalul propriu al Primăriei municipiului Galaţi. Potrivit deciziei aleşilor locali, comisiile special constituite le vor analiza cererile până la data de 1 noiembrie. Lista persoanelor care au acces la o locuinţă va fi afişată la toate sediile municipalității, precum şi pe site-ul Primăriei municipiului Galaţi.

Documente necesare

Potrivit Primăriei, dosarul pentru o locuinţă trebuie să conţină: cerere tip adresată primarului şi copii ale actelor de identitate şi stare civilă ale solicitantului şi ale membrilor familiei acestuia, soţ/soţie, copii, dar şi ale celorlalte persoane care gospodăresc aceeaşi locuinţă (acte de identitate, certificate de naştere, certificat de căsătorie, de deces, sentinţă de divorţ).
De asemenea, sunt necesare copii de pe documentele care atestă condiţiile de locuit ale solicitantului (contract de închiriere, contract de vânzare-cumpărare), adeverinţă de la asociaţia de locatari din care să rezulte numărul şi numele persoanelor care gospodăresc împreună cu solicitantul aceeaşi locuinţă. În cazul în care familia locuieşte cu chirie, dosarul trebuie să conţină copii ale tuturor contractelor de închiriere înregistrate la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi sau la alte instituţii abilitate, copia contractului de închiriere cu municipiul Galaţi sau copia ordinului de cazare pentru solicitanţii care locuiesc la cămin. Se cere şi copia actului de moştenire dacă e cazul. Dosarul trebuie să cuprindă şi copii de pe actele de studii ale solicitantului (certificate, diplome de absolvire, licenţe).

Starea de sănătate şi veniturile

Nu trebuie să lipsească din dosar, fireşte, dacă e cazul, certificate medicale care să ateste boli grave ale solicitantului sau ale unor membri aflaţi în întreţinere, documente semnate de medicul de specialitate şi de conducătorul instituţiei medicale emitente, dar şi certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap. Obligatorii sunt declaraţiile notariale, date pe propria răspundere de către solicitant şi de membrii familiei acestuia, dar şi de persoanele aflate în întreţinerea lui, declaraţii din care să rezulte faptul că după 1 ianuarie 1990 nu au dobândit şi nu au înstrăinat nicio locuinţă proprietate personală sau din fondul locativ de stat şi că nu au fost/nu sunt beneficiarii altei locuinţe, destinată închirierii, în municipiul Galaţi.
Venituri realizate pe ultimele 12 luni, după caz, pot fi dovedite cu adeverinţă de la locul de muncă privind venitul net pe ultimele 12 luni (defalcat), cupon de pensie, declaraţie autentificată la notar pentru persoanele care nu beneficiază de niciun venit, cupon alocaţie, adeverinţe pentru elevi/studenţi din care să rezulte că frecventează cursuri la zi şi beneficiază sau nu de bursă, cupon de şomaj, acte din care reiese venitul realizat în ultimele 12 luni, pentru acele venituri realizate ca urmare a desfăşurării unei activităţi generatoare de venituri (convenţii civile, PFA).

Condiţii speciale

Dacă este cazul, se mai cer o adeverinţă care să confirme faptul că solicitantul provine dintr-o instituţie de ocrotire socială şi a împlinit vârsta de 18 ani, adeverinţă de la AJOFM din care să rezulte numărul angajaţilor în firma solicitantului, adeverinţă eliberată de către Direcţia Generală de Paşapoarte pentru solicitanţii cu statut de repatriat, din care să rezulte perioada în care au avut statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, certificat de revoluţionar, dovada calităţii de persoană persecutată din motive politice, deportată în străinătate, prizonier, orice alt document considerat important de către solicitant.
Obligatoriu este certificatul fiscal emis de către Direcţia Taxe şi Impozite din care să rezulte că solicitantul şi membrii familiei acestuia (soţ, soţie, copii) nu au datorii la bugetul local. Atenţie! Primăria precizează că se vor prezenta, pentru conformitate, şi actele originale de pe care au fost făcute xerocopii. Solicitanţii vor depune actele la Registratura Primăriei, la sediul din strada Fraternităţii nr. 1, la Centrul de Informare al Cetăţeanului.

Cine are dreptul la o locuinţă de la Primărie

Potrivit hotărârii Consiliului Local, pot avea acces la o locuinţă cetăţeni români, cu vârsta minimă de 18 ani, care au domiciliul stabil în municipiul Galaţi, care nu au deţinut şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală. Excepţie fac coproprietarii locuinţelor obţinute prin moştenire, în indiviziune, în situaţia în care cota obţinută nu satisface nevoile de locuit. De asemenea, pot primi locuinţă de la Primărie solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe, precum şi persoanele care deţin contract de închiriere încheiat cu municipiul Galaţi, iar imobilul nu mai prezintă siguranţă în exploatare sau este revendicat în baza legilor speciale. Nu pot avea acces la o locuinţă solicitanţii care nu au cetăţenie română şi nici domiciliul stabil în municipiul Galaţi. Excluşi din start sunt şi solicitanţii şi/ sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) care ocupă sau au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea statului sau în administrarea Consiliului Local ori în proprietatea municipiului Galaţi, pe raza oraşului. Nu pot primi locuinţă solicitanţii şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună), care deţin sau au înstrăinat o locuinţă proprietate personală sau o locuinţă dobândită în exclusivitate prin moştenire, pe teritoriul României după 1 ianuarie 1990. De asemenea, îşi pot lua gândul că vor primi locuinţă cei care nu pot face dovada unui venit reglementat prin legislaţia în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare şi a cheltuielilor aferente întreţinerii locuinţei. Aceeaşi soartă îi aşteaptă şi pe cei care au fost evacuaţi în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu municipiul Galaţi sau care au debite acumulate la bugetul local.
Atenţie, dacă, la momentul încheierii contractului de închiriere/procesului verbal de predare - primire a locuinţei, solicitantul şi/sau membrii familiei (soţ, soţie, copii care locuiesc şi gospodăresc împreună) nu mai îndeplinesc criteriile avute în vedere la includerea în lista de priorităţi, li se va anula repartiţia de locuinţă.

Citit 5949 ori Ultima modificare Duminică, 14 Februarie 2016 17:45

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.