CONSILIUL LOCAL GALAŢI - ORDINE DE ZI

CONSILIUL LOCAL GALAŢI - ORDINE DE ZI
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

“CONSILIUL LOCAL GALAŢI 

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 23.11.2018, orele 11,00, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 2017/2018 pronunțată de Curtea de Apel Galați în Dosarul nr. 433/121/2017*;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 137/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe - bloc D, str. Domnească, nr. 15, Centru, aferent asociației de proprietari nr. 160 din Municipiul Galați";

 

 1. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, precum și a cadrelor didactice care i-au pregătit, pentru anul școlar 2017-2018;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, a actelor de executare silită și a altor acte emise de organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, precum și a procedurii de comunicare a acestora;

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului - sală de spectacole - aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, către Asociația Persoanelor cu Handicap "Sporting Club" Galați, pe termen limitat;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Transdan S.R.L. pentru Societatea Unicom Tranzit S.A.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Fundatia "Andreiana Juventus" a unui spațiu situat Micro 20, strada Furnaliștilor,   9A;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 404/26.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în extravilanul municipiului Galați, Zona Zătun, T 225, P 1051-2/2, Lot 2;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 181/29.05.2014 privind solicitarea transmiterii sectorului de drum național cu indicativul DN2B Km. 127 + 1011 ÷ 129 + 600, proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public – Privat și Promovarea Exporturilor, în administrarea Consiliului Local Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului situat în municipiul Galați,    Calea Prutului, nr. 154, lot 2;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat pe Bulevardul Siderurgiștilor, nr. 45E;

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietatea privata a Municipiului Galați, situat pe Bulevardul Siderurgiștilor, nr. 45K;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 347/2018 privind Regulamentul de organizare și executare a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere în municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului - sala de spectacole - aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galați, către Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Andrei" Galați, pe termen limitat;

 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru o parte din clădirea situată în Galați, str. Nicolae Holban, nr. 30, apartament 2;

 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru o parte din clădirea situată în Galați, str. Nicolae Holban, nr. 30;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Achiziționare mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi)" și a cheltuielilor legate de proiect;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918" și a cheltuielilor legate de proiect;

 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, str. Dr. Al. Carnabel, nr. 3;

 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Galați, str. Traian, nr. 10;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 945,518 mp - proprietate publică a municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru Fundația Sportul Gălățean;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cămin de bătrâni Ștefan cel Mare, str. Traian, nr. 203";

 

 1. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a unui imobil în vederea realizării lucrărilor de "Modernizare strada Leonida Zamfirescu";

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați, pentru anul școlar 2018-2019;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 292 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2018;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați", studenților și profesorilor care au obținut locul I și medalia de aur a Concursului "Ecotrophelia Europe" 2018, cu produsul "Whoopie Ice";

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" Colegiului Național "Mihail Kogălniceanu" Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" unor personalități din municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" unor sportivi;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" domnului Codrin Ștefan Arsene;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" domnului Radu Ciubotariu;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "Premiul Municipiului Galați" unor societăți;

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați", domnului Eugen Săndică;

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați;

 

 1. Interpelări, intervenții, cereri;
 2. Diverse”

 

(P)

Citit 6009 ori Ultima modificare Vineri, 16 Noiembrie 2018 14:25