Cu o mare absorbţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, Liceul Tehnologic ”Radu Negru”, tradiţie în educaţie de 50 de ani

Cu o mare absorbţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, Liceul Tehnologic ”Radu Negru”, tradiţie în educaţie de 50 de ani
Evaluaţi acest articol
(6 voturi)

Având în urmă o istorie de peste 50 de ani, Liceul Tehnologic "Radu Negru" este o instituţie de învăţământ care se remarcă prin tradiţia profesionalismului şi a performanţei. Actul de naştere al şcolii este Ordinul nr. 142 al Ministerului Industriei şi Construcţiilor de Maşini, din 13 septembrie 1966, care aproba înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea liceelor de specialitate.

În 1987, devine Liceul Industrial de Construcţii Maşini Nr. 2, iar după  Revoluţie, în 1990, îşi diversifică oferta cu clase din filiera teoretică (filologie şi matematică-informatică). În 1997, primeşte o altă denumire, aceea de Grup Şcolar Industrial “Radu Negru”. Din 2011, instituţia primeşte numele de Colegiul Tehnic “Radu Negru”, în momentul în care s-a comasat cu Colegiul Tehnic "Traian". În 2018, conform unui ordin de ministru instituţia capătă denumirea de Liceul Tehnologic "Radu Negru".

Încă de la înfiinţarea sa, liceul a fost patronat de Şantierul Naval Galaţi, actual SC Damen SA Galaţi. Atât acest lucru, cât şi calitatea actului educativ au făcut ca instituţia să devină una dintre cele mai reprezentative din judeţ, dar şi din ţară.

Ofertă de şcolarizare pentru toate nivelurile

Liceul Tehnologic "Radu Negru" poate şcolariza elevi atât la formă de învăţământ de zi, cât şi la seral sau frecvenţă redusă. De asemenea, are clase de şcoală profesională, şcoală de maiştri, dar şi şcoală postliceală, fiind o instituţie de învăţământ complexă. Pentru anul şcolar 2019-2020, la clasa a IX-a, zi, liceul are 28 de locuri la Matematică-informatică şi 28 de locuri la învăţământ tehnologic - Protecţia  mediului şi Mecanică. Tot la clasa a IX-a, i-au fost alocate 28 de locuri la seral (Electromecanică) şi alte 28 la învăţământ cu frecvenţă redusă (Matematică-informatică). Liceul mai oferă posibilitatea continuării studiilor la seral la clasa a XI-a, având 56 de locuri la profil Electromecanică. Şcoala Profesională are alocate, la clasa a  IX-a, 28 de locuri la Mecanică (sudor şi tubulator naval) şi alte 28 la Electromecanică (electromecanic naval). La Şcoala de Maiştri (seral) sunt 56 de locuri pentru pregătirea în calificările maistru cazangerie construcţii metalice şi sudură şi maistru mecanic. Şcoala Postliceală (seral) are alocate trei clase pentru trei profiluri: Protecţia mediului, Informatică şi Electronică-automatizări.

Baza materială a liceului corespunde cerinţelor unui învăţământ modern

Liceul deţine săli de clase, cabinete şi laboratoare dotate cu mobilier modern, echipamente multimedia şi conexiune la internet. Activitatea de instruire practică se desfăşoară în ateliere sau la agenţii economici cu care şcoala are încheiate acorduri de parteneriat. Şcoala dispune de sală de sport, o bibliotecă cu peste 16.000 volume, cantină şi cămin.

Consilierea elevilor şi părinţilor se realizează prin cabinetul de consiliere psihopedagogică. Elevii şcolii beneficiază de asistenţă medicală şi servicii de cazare şi masă în internatul propriu.

Activităţi extracurriculare

Activităţile extracurriculare şi extraşcolare au devenit tot mai importante pentru extinderea nivelului de cunoaştere, autocunoaştere şi dezvoltare personală a elevilor. Implicarea unui număr cât mai mare de elevi şi cadre didactice în activităţile extracurriculare a devenit un deziderat al şcolii.

Posibilităţi de integrare a absolvenţilor

Unitatea de învăţământ are încheiate acorduri de parteneriat cu agenţi economici din domeniul naval şi electric în scopul efectuării stagiilor de practică şi pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală spre locul de muncă. Instruirea practică la locul de muncă reprezintă cheia formării profesionale de calitate. Firma are posibilitatea de a cunoaşte elevul, de a-l familiariza cu mediul de lucru, cu echipa, cu tehnologiile folosite şi deschide posibilitatea colaborării în continuare printr-o posibilă angajare la finalizarea studiilor, cu efect benefic asupra ambelor părţi implicate în procesul de formare profesională.

Proiecte şi parteneriate educaţionale

Liceul "Radu Negru" este o instituţie de învăţământ deschisă către comunitate, promovând relaţii de parteneriat cu şcoli de profil, agenţi economici, ONG-uri, instituţii de cultură etc. În şcoală se derulează anual un număr mare de proiecte educative, care le dezvoltă elevilor spiritul civic, toleranţa, abilităţile de comunicare şi promovează munca în echipă. Dimensiunea europeană este relevată prin multitudinea de proiecte Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus+, derulate în ultimii ani.

„Furnizare de învăţare pe tot parcursul vieţii", „Experienţe de învăţare pentru abilităţi îmbunătăţite”, „Îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice ”„Metode inovative de predare-învăţare” sunt câteva din proiectele cu impact benefic asupra elevilor şi cadrelor didactice, prin motivarea pentru continuarea formării profesionale, oportunităţile de dezvoltare personală, a competenţelor specifice domeniului de pregătire (mecanic, electro, IT, protecţia mediului), dobândirea mijloacelor europene de evaluare şi certificare a competenţelor (Certificat de mobilitate Europas, Paşaport lingvistic, CV European).

Elevii şcolii beneficiază de pregătire de specialitate de calitate, care le oferă premisa găsirii unui loc de muncă după absolvire sau continuării studiilor.

Citit 5301 ori Ultima modificare Miercuri, 13 Martie 2019 11:51