ANUNȚ Consiliul local al Municipiului Galați

ANUNȚ Consiliul local al Municipiului Galați

Evaluaţi acest articol
(8 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, în data de 26 06 2019, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acțiunilor socio - culturale, sportive și civice pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Club Sportiv Nautic Mila 80, în vederea organizării și desfășurării evenimentului sportiv Festivalul "Cupa Dunării de Jos";
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Teilor, nr. 5;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, Traian Nord, Aleea Foișor, nr. 5;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 25, str. Română, nr. 68;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură, nr. 218B;
 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 2197 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Garofiței, nr. 8, Lot 2;
 8. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil, proprietate publică a municipiului Galați, aflat în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 39;
 9. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri, începând cu anul 2020, pentru terenul situat în Galați, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 53;
 10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri și a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru terenul și pentru clădirea TESA-C4, situate în Galați, str. Paul Păltânea, nr. 10;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare alee pietonală zona cuprinsă între str. Navelor și parc Elice";
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare și modernizare pod din beton armat situat în Galați - Calea Smârdan (DJ251) în zona intersecției cu strada Filești";
 13. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv "Universitatea Dunărea de Jos" din Galați;
 14. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Fortuna Galați;
 15. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Luceafărul Galați;
 16. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Școala de Fotbal Oțelul Galați;
 17. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Sorin Balaban Galați;
 18. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Universitatea Galați;
 19. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Sport Club Municipal Dunărea Galați;
 20. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv United Galați;
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 654/06.12.2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a capacităților energetice parțiale din cadrul lucrării "Alimentare cu energie electrică locuințe sociale din cartier Micro 17 – Etapa II - blocurile M7 ÷ M14" și transmiterea acestora către S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. GALAȚI;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială "Stefan cel Mare" Galați” și a cheltuielilor legate de proiect;
 23. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;
 24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 9975 mp, situat pe bdul Marea Unire, nr. 1;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare și extindere instalație de utilizare biogaz";
 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați;
 28. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfântul Vasile" în scopul continuării lucrărilor de construire a "Cantinei sociale și a Centrului de zi pentru copiii proveniți din familii defavorizate de pe lângă Parohia Sfântul Vasile";
 29. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Întâmpinarea Domnului";
 30. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Pogorârea Sfântului Duh";
 31. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul construirii Bisericii Militare - "Sfântul Dimitrie cel Nou";
 32. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Cuvioasă Parascheva";
 33. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Haralambie";
 34. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfânta Ana";
 35. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Nectarie" - Barboși;
 36. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Atanasie Patelarie";
 37. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Antonie cel Mare";
 38. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Mina, Victor și Vichentie";
 39. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfântul Ioan Botezătorul";
 40. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Martiri Brâncoveni";
 41. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii "Sfinții Gherman și Casian";
 42. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei "Sfinții Împărați" în scopul continuării lucrărilor de construire a "Centrului de zi pentru copii și capelă";
 43. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Sfinții Apostoli Petru și Pavel";
 44. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie";
 45. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii "Sfântul  Pantelimon";
 46. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a Bisericii Romano-catolice;
 47. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a locașului de cult al Bisericii Evanghelice Creștine;
 48. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a locașului de cult al Bisericii Reformate;
 49. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii Penticostale "Emanuel";
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Teatrul Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați;
 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 19, str. Simon Ajarescu, nr. 10A;
 52. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi din corpul C3, din incinta Liceului Tehnologic “Aurel Vlaicu”, situat in Galați, strada 1 Decembrie 1918 nr. 25, din spaţiu destinat învăţământului în sediu al Bibliotecii Municipale „Paul Păltânea”, Filiala 2 a Bibliotecii “V.A.Urechea”;
 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Regia Autonomă “Administraţia Zonei Libere Galați";
 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație al Societății TRANSURB S.A. Galați ;
 55. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului împrumuturilor interne al Municipiului Galați, pe anul 2019;
 56. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul Cantinei de Ajutor Social Galaţi;
 57. Proiect de hotărâre privind preluarea din gestiunea Societăţii Calorgal S.A. Galaţi în administrarea Consiliului Local Galaţi, a unor spaţii cu altă destinaţie, precum şi a terenurilor aferente acestora;
 58. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galaţi cu Asociaţia „Open Hub” Galaţi pentru realizarea evenimentului „Just Pitch. Startups Contest” Galaţi,  ediţia a VI-a;
 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor revizuit, pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 - 2020;
 60. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, a Regulamentului serviciului de salubrizare şi a Caietului de sarcini pe activităţi a serviciului de salubrizare;
 61. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Str. Mioriței, nr. 45;
 62. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren,  proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Str. Spaniolă, Nr. 2;
 63. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren,  proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Str. Tecuci, nr. 159;
 64. Proiect de hotărâre privind vânzarea în indiviziune a terenului în suprafață de 8,55 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 252, bl. G3, sc. 1, parter;
 65. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului, proprietatea publică a Municipiului Galați, în suprafață de 1560 mp, situat în Galați, str. Gh. Doja nr. 2, aferent    5A;
 66. Proiect de hotărâre pentru dezmembrarea în 2 loturi a terenului proprietatea privată a municipiului Galați, în suprafață de 182 mp situat în Galați, str. Brăilei nr. 157A, aferent A6-A7;
 67. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galaţi, încheiat cu Transurb SA;
 68. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 444/26.11.2015 privind aprobarea taxei speciale de habitat şi a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea şi utilizarea taxei speciale de habitat;
 69. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 70. Proiect de hotărâre pentru prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnați în Consiliul de administrație al Regiei Autonome ”Administrația Zonei Libere Galați”;
 71. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 29/25.02.2010 privind aprobarea modului de calcul pentru stabilirea valorii minime până la care se va negocia redevenţa pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, concesionate conform HG nr. 884/2004;
 72. Proiect de hotărâre pentru desemnarea unui membru în Consiliul Director al Fundaţiei „Sportul Gălăţean”;
 73. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
 74. Interpelări, intervenții, cereri
 75. Diverse.

(P)

Citit 7365 ori Ultima modificare Sâmbătă, 22 Iunie 2019 13:34

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.