COMUNICAT CONSILIUL LOCAL GALAŢI

COMUNICAT CONSILIUL LOCAL GALAŢI

Evaluaţi acest articol
(7 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

CONSILIUL LOCAL GALAŢI 

În conformitate cu art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 31 10 2019, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Barboși, nr. 4;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor, nr. 5F;

Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii "dr. Petru Groza" în strada "Nicolae Caranfil";

Proiect de hotărâre privind rectificarea documentației de urbanism "Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism și Strategia de Dezvoltare Spațială a municipiului Galați";

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 402/28.08.2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în concesiunea societății APĂ CANAL S.A.;

Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Școlii Gimnaziale "Miron Costin" Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică;

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii STRADA ”SÂNZIENELOR” unui drum de acces, domeniu public al municipiului Galați;

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului analizei noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galați, a proiectului de management și a modelului-cadru al contractului de management;

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcționare pentru Teatrul de Păpuși GULLIVER Galați;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a statului de funcții și a organigramei pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri Galați;

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei sesiuni de depunere a dosarelor în vederea repartizării de locuințe pentru tineri, construite prin ANL;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 7, str. Traian, nr. 369;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Iordan Chimet, nr. 13;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, str. Crângului, nr. 62B;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind locurile de parcare pentru construcțiile noi realizate în municipiul Galați;

Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure aflate în situație de necesitate sau alte situații deosebite;

Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 732,65 mp, proprietate publică a municipiului Galați;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul III cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022;

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;

Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, precum și a cadrelor didactice care i-au pregătit, pentru anul școlar 2018-2019;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Săvinești, nr. 2;

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2019 - trimestrul III;

Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea a doua posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați;

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Galați și Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică Galați;

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Galați, str. Nicolae Bălcescu , nr. 15;

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Galați, str. Eroilor, nr. 62;

Proiect de hotărâre privind modificarea țintelor indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți pentru Consiliul de administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2022;

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 611 mp, situat pe str. Oțelarilor, nr. 34, aferent bloc G4;

Proiect de hotărâre privind organizarea și stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică din municipiul Galați;

Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”;

Interpelări, intervenții, cereri;

Diverse.”

(P)

Citit 6817 ori Ultima modificare Vineri, 25 Octombrie 2019 14:47