Grădiniţa cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din Municipiul Galaţi

Grădiniţa cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din Municipiul Galaţi
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Unitatea Adminisrativ Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 5035/23.12.2019, pentru proiectul Grădiniţa cu 8 săli de grupă nr. 40 cu program normal, Țiglina II din Municipiul Galaţi, Cod SMIS 122478. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,  Prioritatea de investiții 4.4 - Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 4.4 - Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, Apel de proiecte cod POR/4/2017/4.4/4.4/1.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie. Obiectivele specifice constau în ridicarea nivelului educaţional la nivel de localitate şi zonă polarizată, creşterea calităţii actului educational fără discriminări sociale, de rasă sau religie şi asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării procesului educaţional, prin:

- Construcţia unei grădiniţe cu 8 săli de grupă cu program normal, regim de înălţime parter şi două etaje, cu 2 săli polifuncţionale, 1 cabinet medical, loc de joaca, birouri, etc.;

- Dotarea obiectivului nou construit, atât cu spaţii de joacă la exterior (un stand pentru copii cu dizabilităţi, 4 standuri de joacă prevăzute cu căsuţe, leagăne şi tobogane, 2 gropi de nisip), cât şi cu toate echipamentele şi dotările necesare desfăşurării unui proces instructiv-educativ de calitate, la interior (mese, scaune, birouri, dulapuri şi vestiare, jocuri, videoproiectoare, laptopuri, ecrane de proiecţie, imprimante, materiale didactice, etc.);

- Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului va fi 160 de preşcolari, împărţiţi în 8 săli de grupă;

- Aceasta clădire va fi amplasată în municipiul Galaţi, cartier Ţiglina II, aria construită va fi de 503,00 mp, aria desfăşurată construită fiind de 1.250,00 mp, iar suprafaţa terenului este de 1.626,00 mp.

- Pentru persoane cu dizabilităţi este prevăzută o platformă hidraulică pentru accesul la parter. Pentru copii cu dizabilităţi sunt prevăzute şi grupuri sanitare speciale.

Implementarea proiectului va contribui la creșterea calității sistemului de învățământ preșcolar și îmbunătățirea infrastructurii în mediul urban prin îmbunătățirea calității învățământului și oferirea de condiții adecvate desfășurării procesului instructiv – educativ.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.017.694,51 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată reprezintă 5.629.593,22 lei.

Durata de implementare a proiectului este cuprinsă între 22.05.2018 și 30.06.2021.           

Date de contact: Manager proiect – Pavlenco Violeta, Direcția Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice, Serviciul Investiţii,   tel.: 0236307724, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

(P)

Citit 3963 ori Ultima modificare Luni, 10 Februarie 2020 00:03