Evaluaţi acest articol
(5 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 272 din 20 mai 2020 privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 26 mai 2020, ora 1400

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru marţi, 26 mai 2020, ora 1400, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2020. Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați. Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. Iniţiator: Costel Fotea
 1. Acordarea unui stimulent financiar personalului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. Iniţiator: Costel Fotea
 1. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. Iniţiator: Costel Fotea
 1. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi personalului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi . Iniţiator: Costel Fotea
 1. Acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi personalului de specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Planului Strategic Instituțional al Consiliului Județean Galați pentru perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”, SMIS 126291. Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați». Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi. Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2020. Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2020. Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2020. Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 302 din 19.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) în urma recalculării privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galaţi. Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: INSTALATII GAZE MEDICALE (oxigen medical şi aer comprimat) aferente Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi. Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați”. Iniţiator: Costel Fotea
 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

 

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

 

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

 

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

 

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

 

Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul General al Judeţului 

Ionel Coca

(P)


                       

Citit 1740 ori Ultima modificare Joi, 21 Mai 2020 18:54