Evaluaţi acest articol
(8 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, în data de 28 05 2020, orele 14,00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian, nr. 441G;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Leonida Zamfirescu Eliza, nr. 29B;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 52R;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor nr. 52L;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 44, str. Delfinului, nr. 1;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 33, str. Brașov, nr. 78;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Cașin, nr. 23;

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 318/07.09.2010 privind atribuirea directă prin contract de concesiune SC Gospodărire Urbană SRL, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor, nr. 90A;

Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului constituit din teren și construcții, situat în Galați, strada Traian, nr. 203, din spații de învățământ în sedii necesare desfășurării activității Centrului de recreere pentru persoane vârstnice – Tinerețe fără bătrânețe și a Căminului de Persoane Vârstnice "Stefan cel Mare și Sfânt";

Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Galați;

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bloc A2, str. Teleajen, nr. 7, Micro 16, aferent Asociației de proprietari nr. 317, Municipiul Galați;

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bloc A3, str. Teleajen, nr. 5, Micro 16, aferent Asociației de proprietari nr. 317, Municipiul Galați;

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Jiul, str. Portului, nr. 47, aferent Asociației de proprietari nr. 135, Municipiul Galați;

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Mureș, str. Portului, nr. 45, aferent Asociației de proprietari nr. 135, Municipiul Galați;

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările și completările ulterioare;

Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați;

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren, din domeniul public al municipiului Galați;

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 74/20.02.2020 privind aprobarea categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați;

Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin atribuire directă, a unui teren, în suprafață de 200 mp, intravilan, situat pe str. Mineralelor, nr. 23-A, proprietate privată a municipiului Galați;

Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin atribuire directa a unui teren, în suprafață de 202 mp, intravilan, situat pe str. Eremia Grigorescu, nr. 2, proprietate privată a municipiului Galați;

Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru terenul, în suprafață de 3089,45 mp - proprietate publică a municipiului Galați;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Spaniolă, nr. 2;

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea HCL nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren cu suprafața de 1.100 mp, situat în municipiul Galați, strada Domnească, nr. 244, din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al statului;

Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii bunului imobil "Stație de pompare și colector refulare" din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, în domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programele derulate de ANL;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Galați";

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Construire Corp Nou Școala Gimnazială Dan Barbilian Galații” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului "Creșterea performanței energetice a blocurilor: CL3, str. Armata Poporului, nr. 6, PR6, Bd Dunărea, nr. 86, C4, str. Stadionului, nr 12 din municipiul Galați";

Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Fortuna Galați;

Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Luceafărul Galați;

Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Handbal-Art Galați;

Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Junior Galați;

Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Școala de Fotbal Oțelul Galați;

Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Smart Galați;

Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Clubul Sportiv Suporter Club Oțelul Galați;

Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Sorin Balaban Galați;

Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Universitatea Galați;

Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Șah Diana Galați;

Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv United Galați;

Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv Universitatea Galați;

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2019;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului energiei termice pentru Societatea CALORGAL S.A. Galați;

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 328 din 18.07.2019 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 100.000.000,00 lei, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020;

Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei comisiei de evaluare/licitație pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Galați, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați";

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați asigurat în perioada 01.11.2019-31.12.2019;

Interpelări, intervenții, cereri;

Diverse.”

(P)

Citit 3184 ori Ultima modificare Vineri, 22 Mai 2020 18:33