Anunț Consiliul Local Galați

Anunț Consiliul Local Galați
Evaluaţi acest articol
(8 voturi)

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 24 06 2021, orele 1400, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 100/27.03.2014 privind aprobarea „Masterplan - Potenţialul Natural şi Peisager din teritoriul municipiului Galaţi”;

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință din municipiul Galați;

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 259/25.06.2020 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, Municipiul Galați;

 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați;

 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Aleea Hortensia Papadat-Bengescu unui drum de acces;

 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în Cartier Micro 19, str. Brăilei nr. 185;

 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Siderurgiștilor nr. 41 E1;

 8. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Aleea Gorunului, nr. 6E;

 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în cartier Piața Centrală, str. Traian, nr. 136, bl. A3, tronson 1, parter;

 10. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în cartier Piața Centrală, str. Traian, nr. 136, bl. A3, tronson 2, parter;

 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în cartier Micro 19, str. Strungarilor nr. 4B, lot 1;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați asigurat în perioada 01.01.2020-31.12.2020;

 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 423 din 15.09.2020 privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 25 din Municipiul Galați" și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 14. Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri, situate în Municipiul Galați, str. General Eremia Grigorescu nr. 2-A și nr. 2-B;

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Magnoliei nr. 20;

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 24, Calea Smârdan nr. 6;

 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 200/15.04.2021 privind punerea la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați, a imobilului situat pe strada Basarabiei nr. 4, proprietate a Municipiului Galați;

 18. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Școlii Gimnaziale nr. 24 - Galați în cadrul proiectului "EVA - Educație pentru Valori Autentice";

 19. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Liceului Tehnologic "Aurel Vlaicu" Galați în vederea închirierii acestora prin licitație publică;

 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 17B;

 21. Proiect de hotărâre privind vânzarea vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 7 S1;

 22. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Cantinei de Ajutor Social Galați;

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați;

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajări exterioare sediul Primăriei Galați";

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare locuri de joacă - 19 amplasamente";

 26. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea H.C.L. nr. 304/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați;

 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 109/24.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Galați în consiliile de administrație a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați;

 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 507/17.12.2020 privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” Galați, în anul 2021;

 29. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 30. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 25, str. Beldie Ioan nr. 13;

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 19, str. Tomis nr. 27;

 32. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Stadionului nr. 2 bis S1;

 33. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Stadionului nr. 31;

 34. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Siderurgiștilor nr. 35 S14;

 35. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Siderurgiștilor nr. 35 S15;

 36. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 2276 mp, situat în Galati, str. Mihai Bravu nr. 3;

 37. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 38. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați;

 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - Bloc M1, B-dul G. Coșbuc nr.3, Tiglina II, Municipiul Galați";

 40. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brașov nr. 36;

 41. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Galații Noi nr. 2A;

 42. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galaţi, situat pe str. Episcop Melchisedec Ștefănescu nr. 17A;

 43. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnați în Consiliul de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.;

 44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnați în Consiliul de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L.;

 45. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnați în Consiliul de administrație al societății Industrial Parc S.R.L.;

 46. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnați în Consiliul de administrație al Regiei Autonome ”Administrația Zonei Libere Galați”;

 47. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnați în Consiliul de administrație al societății Transurb S.A.;

 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură nr. 98E

 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 18, Aleea Nina Cassian nr. 35;

 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 47, str. Depoului nr. 24;

 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 15, str. Nicolae Bălcescu nr. 120;

 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați și ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;

 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice România SA, pentru un teren, în suprafață de 74,90 mp, proprietate publică a municipiului Galați;

 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Alimentare cu energie electrică a Stației de sortare și compostare Barboși";

 55. Interpelări, intervenții, cereri;

 56. Diverse.”

  (P)
Citit 3803 ori Ultima modificare Duminică, 20 Iunie 2021 11:25