Anunț privind vânzări bunuri din domeniul privat al UAT Liești, jud. Galați

Anunț privind vânzări bunuri din domeniul privat al UAT Liești, jud. Galați
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

1.Informații generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de email a persoanei de contact: Unitatea Administrativ Teritorială comuna Liești, județul Galați, str. A. Saligny, nr. 269, tel. 0236821020, fax 0236821006, cod fiscal 3264562, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

  1. Informații generale privind obiectul vânzării, în special descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:
  2. a) teren situat în extravilan, categoria curți- construcții, în suprafață de 33.904 mp. aparținând domeniului privat al comunei Liești, situat în T. 28/1, P. 134, lot 2/1, număr cadastral 113617;
  3. b) teren situat în intravilan, categoria arabil, în suprafață de 2.493 mp. aparținând domeniului privat al comunei Liești, situat în T 43, P 1352/1, număr cadastral 102495;
  4. c) teren situat în intravilan, categoria curți- construcții, în suprafață de 1.216 mp. aparținând domeniului privat al comunei Liești, situat în T. 10, P. 465, număr cadastral 113614;
  5. d) teren situat în intravilan, categoria curți- construcții, în suprafață de 304 mp. aparținând domeniului privat al comunei Liești, situat în T. 10, P. 465/1, număr cadastral 113616;

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și conform Hotărârilor Consiliului Local Liești nr. 61, 58, 60 și 59 din data de 29.09.2022;

  1. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini;

3.1 Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin formularea și înregistrarea unei solicitări scrise la Primăria comunei Liești.

3.2  Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartimentul Juridic din cadrul Primăriei comunei Liești, str. A.Saligny, nr. 269, jud Galați;

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar: achitarera sumei de 50 lei la caseria Primăriei comunei Liești;

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.11.2022;

4.Informații privind ofertele:

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 25.11.2022;

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Liești, str. A. Saligny, nr. 269, jud. Galați;

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar;

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 28.11.2022, ora 10:00, Sala de ședințe a Primăriei comunei Liești;
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de email a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute: Tribunalul Galați, str. Brăilei, nr. 153, cod postal 800367, tel. 0236460333, fax 0236412130, e-mail: trgalațAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate în vederea publicării: 01.11.2022.

PRIMAR

BOȚ IULIAN

Citit 1083 ori Ultima modificare Vineri, 04 Noiembrie 2022 13:10

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.