ANUNŢ referitor la elaborarea unui proiect de act administrativ cu caracter normativ

ANUNŢ referitor la elaborarea unui proiect de act administrativ cu caracter normativ
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

 

A N U N Ţ

referitor la elaborarea unui proiect de act administrativ cu caracter normativ

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, astăzi 27 mai 2024, Consiliul Judeţean Galaţi anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind completarea Anexei nr. 7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 453 din 22 decembrie 2023 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2024, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre are ca scop introducerea unor completări la Anexa nr. 7 – Taxe şi tarife pentru activităţile desfăşurate de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, subanexa VI –Tarife pentru funcţionarea Parcului Aventura – Escapeland, prin care se prevede asigurarea gratuităţii în situaţia organizării şi desfăşurării unor evenimente de interes public şi de amploare la nivel judeţean, iniţiate de către instituţii publice, unităţi administrativ-teritoriale sau organizaţii neguvernamentale de utilitate publică.

Documentaţia aferentă proiectului de act administrativ cu caracter normativ include: referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; raportul de specialitate; textul complet al proiectului de hotărâre.

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi: cjgalati.ro, în meniul „Transparenţă decizională”;
  • la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3, la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP;
  • la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1.         

Proiectul de act administrativ cu caracter normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

Pentru proiectul de hotărâre pus în consultare publică, se pot formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până pe data de 5 iunie 2024, utilizând formularul disponibil pe pagina de internet la:

https://cjgalati.ro/fpos-2023/

Formularul pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare completat se poate transmite prin:

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind elaborarea hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi privind completarea Anexei nr. 7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 453 din 22 decembrie 2023 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2024, cu modificările şi completările ulterioare”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, în meniul „Transparenţă decizională”, la secţiunea dedicată proiectului de hotărâre.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act administrativ cu caracter normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 5 iulie 2024.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, persoană de contact consilier Teodor Laura, coordonate de contact: tel. 0236.302.513, fax 0236.460.556, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi,

COSTEL FOTEA

 

 

(P)

Citit 565 ori Ultima modificare Luni, 27 Mai 2024 14:45