PĂTRAT (despre impur şi complicat)

Vineri, 26 Martie 2021 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
orbecăieli savante-n percepţii fără noimă sfărâmă orice visuri şi orice perspectivă, înaltul se coboară, adâncul se ridică - rămâne numai lustru şi numai împotrivă (!) o suprafaţă-ngustă, anostă, deşucheată desparte lumea-n două bulucuri: marghioleală şi straşnică prosti(r)e... dar nu-i vreo câştigare - deosebirea-i mică, infinitezimală (!) şi ce mai tevatură şi năclăială-n toate - preţul de cost rânjeşte, ne dă cu tifla, zbiară: lăsaţi orice nă ...

ROTUND (despre pur şi simplu)

Joi, 25 Martie 2021 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
pe marginea aceasta a locului acelae marginea aceea a locului acesta -nu se aude nimeni şi nu se vede nimeni,celestul stă-ntr-o doară şi tace cu celestanimic-nimic n-arată c-a fost şi-o să mai fievreun suflet al mişcării în sine, pentru sine -şi nici o fulgerare de gând ori ipotezănu răscoleşte starea, nu face rău sau bineadio izbândirii în cest ne/drept estetic,în cest fără acolo, în cest fără aicea -ce simplu psihedelic, ce pur paradigmatic,dar nici o nebunie nu tulbur ...

Buletin Veşnico/Logic (dosarele Z)

Miercuri, 24 Martie 2021 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
nu am mai plâns de multă vreme de când m-a dat mama afară din pântec şi auzeam cum moartea îşi drege glasul să mă cheme într-o lume plină cu verdeaţă şi cântec până acum am trăit cu ochii uscaţi însă astăzi toate lacrimile trecutului au dat năvală când am ajuns şi am văzut cum staţi în cimitir ca-ntr-un costum de gală la rădăcina teiului de lângă morminte am lăsat să curgă plânsul meu atâta de mult şi târziu dar purificat printre atâtea şi atâtea cuvi ...

BILANŢ (postum retrovizor)

Marți, 23 Martie 2021 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
Mă uit în urmă şi mă văd/ pe Dealul Zimbrului... atuncea,când învăţam ce-nseamnă "sunt",/ ce este şi ce face Crucea,ce-nseamnă vacă, şcoală, vis,/ Credinţă şi Deşertăciune...şi ce se spune despre Gând.../ şi despre Suflet ce se spune...când învăţam să mă declin,/ să mă conjug la drumul Mareşi să alerg pe drumul Mic/ dintre Apune şi Răsare!Şi învăţam ce-nseamnă Drag/ şi Dor... şi că "memento mori"-iacum stăpân pe Soarta mea/ şi pe ruinele Candorii... ...

AM FOST (oniric vals)

Luni, 22 Martie 2021 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
(!) mărturisesc: nu are rost să mai aştept când veşnicia stă cu mâinile pe piept ş-ascultă cântul cel de dus/ acolo, jos...acolo, sus... unde nu-i nimeni prost, urât, frumos, deştept (!)   (!) n-am mai văzut de mult atâţi nemuritori înlăcrămaţi...şi doar de mii şi mii de ori am tot murit ş-am tot plecat/ (ne)hotărât, (ne)vinovat... şi m-am întors şi am trăit adeseori (!)   (!) am fost cicoare, mierlă, piatră, lup şi tei, verb şi adverb şi aoleu şi alelei... ş ...

Adverb de Loc (dosarele Z)

Sâmbătă, 20 Martie 2021 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
(!) acolo, în satul cu greieri desculţi/ prin boabe de rouă,îs ochii curaţi ca izvorul cel vechi/ sub luna cea nouă (!)(!) acolo, în satul cu ghiers nemurit/ în pomi şi-n cătină,fântânile toate au păsări de cuib/ sub luna cea plină (!)(!) acolo, în satul cu fluturi stăpâni/ pe vară şi toamnă,s-aude un somn şi un vis năruit,/ şi gândul mă-ndeamnăsă plec şi s-ajung înainte de-a fi/ târziu peste-acestepoghiazuri sacrate-n voiri de ţărani/ cu lacrimi celeste (!)(!) ...
și uită-te n-urmă și-așteaptă și taci/: sunt urmele noastre uscate și goale, amare și reci/ de-atâtea dezastre ! sunt nopțile mele cu suflet adânc/ și liniște naltă cât nopțile tale în care a fost/ să fim laolaltă ! și uită-te n-urmă: acolo mai sunt/ icoanele noastre rămase-n fântâna din care-am băut/ globule albastre și unde/am văzut ce frumoasă erai/ – și tu – cum și luna pe care-o scoteam în căldare, crezând/ c-o am totdeauna ! acolo e tot ce mă face s ...

ACOLO și ATUNCI (autopersiflare)

Joi, 18 Martie 2021 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
(!) să port gelozie atâtor femei, dă-mi nişte galben, domnule Tei (!)   (!) să am limpezime ca apa de râu, dă-mi o cicoare, domnule Grâu (!)   (!) să ştiu înălţare şi cum să nu cad, dă-mi nişte stâncă, domnule Brad (!)   (!) să prind rădăcină acolo, pe culm, dă-mi o samară, domnule Ulm (!)   (!) să am demâncare până ce pier, dă-mi nişte ghindă, domnule Cer (!)   (!) să am căutare, să fiu şi eu drag, dă-mi de hrănire, domnule Fag (!)   (!) la-ntâia idi ...

AUTOPERSIFLARE (dosarele Z)

Miercuri, 17 Martie 2021 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
(!) doamnă-mbătătoare dulce MĂTĂCIUNE, te aştept - de-o viaţă - să ajungi la poartă măcar o secundă - numai tu-(mi) poţi spune dacă este VIE sau dacă e MOARTĂ greaua mea UITARE tocmai de ATUNCEA, când eram alături ş-auzeam cum CRUCEA mă striga pe drumuri ca să nu mă PIARDĂ, să nu-mi fac din visuri ARTĂ pentru ARTĂ (!) (!) de ce taci atâta, doamnă-mbătătoare? tu mai eşti ACOLO, în COPILĂRIE?! sunt sătul de surda straşnică UITARE - vino şi mă SMULGE din ce-a F ...

POEM la PÂNDĂ (rugăminte)

Marți, 16 Martie 2021 00:00 | Publicat în NEC PLUS ULTRA
(!) sunt invizibil – iată, LUMINA stă la pândă,poate răsar o clipă măcar, să afle CINEe cel fără de umbră, de steauă, cel pe CAREnu-l ştie spaţiul/timpul, nu-l jinduieşte NIMENI (!) (!) şi doar mi-a dat poruncă, ATUNCEA, MAICA mea:să nu pe/treci prin VIAŢĂ, aiurea, fără STEA,să-nveţi pământul, focul şi aerul şi apa –te rog să nu faci umbră NIMICULUI DEGEABA (!) (!) sun invizibil – iată, LUMINA stă la pândăsă-mi vadă umbra neagră, să-mi vadă umbra al ...
Pagina 5 din 230