Jaf la CJ Galaţi - Apartamente de lux pentru stâlpii societăţii
Foto: Fotomontaj: Bogdan Codrescu

Jaf la CJ Galaţi - Apartamente de lux pentru stâlpii societăţii
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

* Trei conflicte de interese în adoptarea Hotărârii de Consiliul Judeţean (HCJ nr.280/2003) care a deschis calea procesului de vânzare a apartamentelor din patrimoniul public către „specialiştii” judeţului * Directorul de la Patrimoniu, Constantin Cristea, de acord ca CJ Galaţi să-i vândă un apartament * Preşedintele Dan Lilion Gogoncea de la CJ dă, preşedintele Dan Lilion Gogoncea de la Camera de Comerţ primeşte * Consilierul judeţean Valentin Huciu a votat pentru propriul apartament * Hotărâre nulă de drept, dovada care a îngenuncheat CJ Galaţi în instanţă *

Cazul celor 37 de apartamente din proprietatea CJ Galaţi care riscă să ajungă la preţuri de nimic pe mâna unor „specialişti cu perspectivă” în care grosul e format din funcţionari publici, magistraţi, foşti şi actuali directori de instituţii este un exemplu de cum, sub o aparentă legalitate, proprietatea publică este pur şi simplu jefuită tocmai de cei care, într-un fel sau altul, erau consideraţi „stâlpii societăţii”. Ani la rând, în interiorul CJ Galaţi s-a format un lanţ de interese cu ramificaţii în toate structurile de putere locală. Pas cu pas, „specialiştii” s-au apropiat de obiectivul de a-şi însuşi avutul public în faţa unui aparat al CJ Galaţi infestat de jocuri de interese şi incapabil să se apere coerent în faţa unor astfel de atacuri.

Deschidem în paginile ziarului nostru o serie de materiale prin care vom încerca să demontăm, măcar în parte, atât cât ne permit mijloacele jurnalistice, acest mecanism în care disiparea responsabilităţii, portiţele legale şi incoerenţa administrativă au fost folosite în scopuri personale dintre cele mai egoiste. În episodul de astăzi vom vorbi despre circumstanţele în care a fost adoptată Hotărârea CJ Galaţi nr.280/2003, actul prin care s-a deschis practic „Cutia Pandorei” în şirul de procese în care este acum implicat CJ Galaţi.

Case pentru „specialiştii” poporului

Ideea de a pune mâna pe apartamentele de intervenţie ale CJ Galaţi le-a venit unor „specialişti de bine” plecând de la prevederile Legii 85/1992 privind vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului, actul normativ prin care mulţi dintre români au devenit proprietari pe „cutiile de chibrituri” în care locuiau la preţuri ce vizau un anumit grad de protecţie socială. Dar în Galaţi miza nu a fost numai pe „cutii de chibrituri”, ci şi pe apartamentele din buricul târgului, de la blocurile V2, V3, V5, B4, L, Delta, A16.

Apartamentele au intrat în proprietatea CJ Galați în perioada 1993 – 1999, ele fiind repartizate ca locuinţe de intervenţie, atât unor funcţionari din aparatul administrativ, cât şi unor instituţii locale în baza unui regulament aprobat în 1993, în perioada în care la conducerea CJ Galaţi se afla Răsvan Angheluţă. Până în 2003, în plin mandat de preşedinte al lui Dan Lilion Gogoncea, unii dintre chiriaşi au început să tragă sforile pentru ca apartamentele CJ Galaţi să le fie vândute. Existau însă unele obstacole: pe de o parte, apartamentele se aflau în proprietatea publică a judeţului şi nu puteau fi vândute precum bunurile din proprietatea privată. În al doilea rând, clasificarea ca apartamente de intervenţie însemna, de asemenea, că nu pot fi vândute.

"O simplă formalitate"

Situaţia şi-a găsit rezolvarea după ce, la nivelul CJ Galaţi, s-a luat decizia politică de a vinde, fără prea mult zgomot, apartamentele. În martie 2003, la Registratura CJ Galaţi a fost înaintat sub semnătura consilierul judeţean George Kramer proiectul de hotărâre „Privind trecerea unor apartamente din proprietatea publică a CJ Galaţi în proprietatea privată a CJ Galaţi în vederea vânzării către actualii chiriaşi”. Dar ziua cea mare a fost pe 30 iulie 2003, în şedinţa de CJ Galaţi.

Trecerea apartamentelor din proprietatea publică în proprietatea privată nu era pe ordinea de zi, dar chiar preşedintele CJ Galaţi de la acea vreme, Dan Lilion Gogoncea, a rezolvat problema printr-o diversiune nu lipsită de ingeniozitate: Pasul 1 - Pe ordinea de zi anunţată public s-a introdus la punctul 1 un proiect prin care o serie de locuinţe erau trecute din proprietatea publică a judeţului Galaţi în proprietatea publică a municipiului Galaţi (pentru cine întreba era vorba tot de repartizarea unor locuinţe de intervenţie – n.r.); iar la punctul 10 a fost introdus un proiect prin care erau trecute din proprietatea publică în proprietatea privată imobilele CJ Galaţi de pe str.Eroilor, precum şi a bl.V3, unde funcţiona Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi (oficial, chichiţe administrative pentru garantarea unor viitoare împrumuturi – n.r.)

Pasul 2 – Preşedintele Dan Lilion Gogoncea propune modificarea ordinii de zi şi, printre altele, retrage proiectele de la punctul 1 şi punctul 10 şi în loc propune, chiar dacă nu avea nici o legătură, să se ia în discuţie proiectul de hotărâre prezentat de George Kramer. Astfel, hotărârea-cheie ajunge să fie supusă la vot în CJ Galaţi fără ca măcar acest lucru să fie anterior adus la cunoştinţa publicului larg, aşa cum cere legea. Pasul 3 – Proiectul de hotărâre este supus aprobării în forma următoare: „Art.1 Se trec din proprietatea publică a judeţului Galaţi şi administrarea CJ Galaţi în proprietatea privată a judeţului Galaţi şi administrarea CJ Galaţi locuinţele prevăzute în Hotărârea de Guvern nr.562/15.02.2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi (…) la anexa 1, pct.217 – 223. Art.2 Apartamentele prevăzute la art.1 al prezentei hotărâri pot fi scoase la vânzare cu respectarea dispoziţiilor legale.”

Pentru cunoscători, „anexa 1, pct.217 – 223” înseamnă tocmai cele 65 de apartamente de la blocurile V2, V3, V5, B4, L, Delta, A16, dintre care 37 sunt acum revendicate de chiriaşi! Chiar dacă ulterior conducerea CJ Galaţi a declarat că nu era neapărat obligată să vândă apartamentelor către chiriaşi, atât titlul hotărârii, cât şi stenograma şedinţei de CJ Galaţi nu lasă prea multe semne de îndoială în privinţa angajamentelor luate. După ce consilierul Eugen-Florin Renea a menţionat că se doreşte prioritatea chiriaşilor la cumpărare, preşedintele CJ Galaţi, Dan Lilion Gogoncea, a promis că se va elabora o procedură pe care o va supune discuţiei consiliilor din toate comisiile. Cu aceste singure comentarii, proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate!

Apartamente după interes

HCJ nr.280/2003 a avut un rol important în cursul proceselor desfăşurate între CJ Galaţi şi chiriaşi pentru că, în virtutea acestui act, instanţele au reţinut că locuinţele în cauză nu numai că au trecut în domeniul privat ci şi că nu mai aveau regimul de locuinţe de intervenţie şi prin urmare a devenit automat obligatorie vânzarea locuinţelor către chiriaşi conform Legii nr.85/1992. Din păcate, din 2008, de când a început şirul de procese pierdute pe bandă de CJ Galaţi şi până în prezent se pare că nimeni nu a verificat mai în detaliu legalitatea HCJ nr.280/2003.

Dacă s-ar fi făcut asta, s-ar fi putut constata cel puţin trei conflicte de interese printre persoanele care au participat la luarea deciziilor ce au dus în final la aprobarea hotărârii de CJ. Aici se cuvine să facem precizarea că, înainte cu două luni şi jumătate de supunerea la vot a HCJ nr.280/2003, intra în vigoare „Legea anticorupţie” - Legea nr.161/2003, prin care erau reglementate inclusiv conflictele de interese şi incompatibilităţile consilierilor judeţeni şi ale funcţionarilor publici.

Din patrimoniul public în patrimoniul personal

Primul caz de conflict de interese îl priveşte pe directorul general al Direcţiei Patrimoniu al CJ Galaţi, Constantin Cristea, care, deşi în iulie 2003 se număra printre chiriaşii CJ Galaţi, a participat la întocmirea „Raportului de specialitate” ce a stat ulterior la baza hotărârii de CJ, fapt dovedit de semnătura sa pe documentul respectiv. Conform art.79 din Legea 161/2003, directorul CJ nu ar fi trebuit să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor în condiţiile în care avea un interes patrimonial.

„În situaţia în care există un conflict de interese, funcţionarul este obligat să se abţină de la (…) participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct”, se arată în art.79. În locul lui Constantin Cristea ar fi trebuit să fie desemnat un alt funcţionar care să asigure întocmirea cu imparţialitate a „Raportului de specialitate”. Acest lucru nu numai că nu s-a întâmplat, dar directorul Direcţiei Patrimoniu, Constantin Cristea, a dat în judecată CJ Galaţi pentru a cumpăra la preţul de 1.516 lei (cam jumătate de cupon la „Rabla”) apartamentul cu trei camere în care locuia.

Ca de la preşedinte la preşedinte

Conflicte de interese au existat şi la nivelul consilierilor judeţeni. Unul dintre ele este referitor chiar la preşedintele CJ Galaţi, Dan Lilion Gogoncea, iar al doilea poate fi identificat la consilierul judeţean Valentin Huciu. Potrivit art.77 din Legea 161/2003 coroborat cu art.47 din Legea administraţiei publice locale Legea nr.215/2001, preşedintelui de consiliu judeţean i se interzice să ia parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor în care are un interes patrimonial faţă de problema supusă dezbaterii.

În cazul de faţă, în iulie 2003, Dan Lilion Gogoncea era atât preşedintele CJ Galaţi, cât şi preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industria Alimentară Galaţi - organizaţie căreia i-au fost repartizate două apartamente din proprietatea publică a judeţului Galaţi. În mod normal, Dan Lilion Gogoncea ar fi trebuit să anunţe existenţa unui potenţial conflict şi de interese şi să se abţină de la dezbaterea hotărârii şi de la vot. Procesul verbal al şedinţei de CJ indică faptul că nu a făcut acest lucru. Potrivit legii, hotărârile adoptate prin încălcarea prevederilor amintite sunt nule de drept, iar nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ, acţiunea putând fi introdusă de orice persoană interesată.

Votul şi apartamentul

Dacă în cazul potenţialului conflict de interese ce-l priveşte pe Dan Lilion Gogoncea s-ar putea în extremis considera că nu a avut un interes patrimonial deoarece el, ca persoană, nu ar beneficia direct de urma vânzării apartamentelor, în cazul consilierului judeţean Valentin Huciu, conflictul de interese este conturat fără nici un fel de dubiu. Mai exact, în iulie 2003, Huciu avea deopotrivă calitatea de consilier judeţean şi calitatea de chiriaş al CJ Galaţi. Potrivit Legii 161/2003, dat fiind faptul că avea un interes patrimonial, ar fi trebuit să se abţină de la votarea hotărârii HCJ nr.280/2003 care îi deschidea calea să achiziţioneze apartamentul cu două camere de la V5 în care locuia.

Nu numai că nu a făcut acest lucru, dar şi-a dovedit pe deplin şi interesul patrimonial prin faptul că, la rândul său, a dat în judecată CJ Galaţi. Numai că, potrivit prevederilor art.47 şi art.110 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, prin participarea la vot a consilierului judeţean aflat în conflict de interese, hotărârea HCJ nr.280/2003 este nulă de drept. Şi în acest caz nulitatea hotărârii ar trebui constatată de instanţa de contencios administrativ. Desigur, dacă HCJ nr.280/2003 ar fi nulă de drept, asta ar însemna că cele 65 de apartamente ale CJ Galaţi sunt încă parte a domeniului public al judeţului Galaţi, iar în această calitate sunt „inalienabile (nu poate fi înstrăinate), insesizabile (nu pot fi executate silit) şi imprescriptibile (valabile totdeauna)”. Pe scurt, nu pot face obiect de târguială între CJ Galaţi şi chiriaşi.


În pregătire

În episodul următor al investigaţiei "Filiera Apartamentul" vom analiza modul în care la nivelul CJ Galaţi s-a făcut repartizarea apartamentelor de intervenţie şi modul în care au fost respectate regulamentele ce au stat la baza acestui tip de acţiuni.


Citit 13595 ori Ultima modificare Miercuri, 14 Martie 2012 11:59

24 comentarii

 • postat de pensionar
  Joi, 22 Martie 2012 20:27
  Incet, incet apar afacerile marilor nume ale Galatiu-lui. Cum incep sa se imparta posturile de conducere cu ies la iveala potlogariile. E clar se bat corbii pentru o bucata de carne! Neamul lui Gogoncea -Lilion cat si Camel bineinteles! Terenuri, apartamente, angajari e clar ca ies la iveala. Nu degeaba se zice "aaaa il cunosti pe Gogo " perfect baieti "valabili" un apartament, o angajare etc. Camera de Comert si Liceul Traian a fost mana cereasca pentru neamul Gogo. Nu credeti cercetati!
  0
  2
  Raportează
 • postat de alin eugen
  Joi, 15 Martie 2012 14:56
  o ce tare lista pai sa o luam asa
  -savin alina judecator-barbatsu fost judecator era avocat acum nu mai stiu
  -bacsin simona judecator
  -schiopu sa nu fie fiica avocatei schiopu
  -meleaca florin judecator
  -fuica benone -judecator
  -mortu eugen-judecator
  -domniteanu aurelia-sa nu fie sotia avocatului domniteanu
  -capatana aurelia sa nu fie sotia sau fata actualului sau fostului procuror capatana
  pai fratilor astia sunt care fac dreptatea la galati sau delicventi, sa stim si noi care este treaba
  unii dintre ei aveau case, si cum se face de numai judecatori procurori si avocati, si cum se face de au si aia care aveau case-aici este o mizeria mare si nimeni nu se sesizeaza
  cine, cine ca toti suint manjiti-inca nu am spus functiile care le ocupa acum acestia-rusine, rusine si mai sunt si altii nu numai ei care au averi care nu le pot justifica-putini sunt aia care sunt cinstiti printre ei.
  0
  1
  Raportează
 • postat de Cetateanu umilit de autoritati
  Joi, 15 Martie 2012 08:34
  La cererea publicului, iata lista "norocosilor":
  1.Ghiorghiu Costel, str. Maior Iancu Fotea, bl. Delta;
  2. Angheluta Laura-Delia, Str. Maior Iancu Fotea, bl. L.;
  3. Andrei Lucian, str. Maior Iancu Fotea bl. Delta;
  4. Savin Alina-Liliana, str. Maior Iancu Fotea, bl. Delta ap. 5;
  5. Constantinescu Iuliana, str. N. Alexandrescu nr. 2, bl. B4;
  6. Schiopu Carmen, str. Tecuci nr. 3, bl. V3;
  7. Buturca Dumitru, str. Tecuci nr. 3, bl. V3;
  8. Bacsin Simona, str. Maior Iancu Fotea, bl. Delta;
  9. Meleaca Florin, str. Maior Iancu Fotea, bl. Delta;
  10. Mantu Nicolae, str. Maior Iancu Fotea, bl. Delta;
  11. Lazaroiu (Enache) Gabriela, str. Maior Iancu Fotea, bl. Delta;
  12. Lazarescu Constantina, str. Maior Iancu Fotea, bl. Delta;
  13. Beraru Mariana-Luciana, str. N. Alexandrescu nr. 2, bl. B4;
  14. Agache Maria, str. Tecuci nr. 6, bl. V5;
  15Fuica Benone, str. Tecuci nr. 6, bl. V5;
  16. Vasiliu Madalina, str. Tecuci nr. 6, bl. V5;
  17. Pufu Eugenia, str. Tecuci nr. 5, bl. V3;
  18. Olaru Razvan-Gabriel, str. Tecuci nr. 5, bl. V3;
  19. Gheltz Iuliana, str. Tecuci nr. 6, bl. V5;
  20. Huciu Valentin, str. Tecuci nr. 6, bl. V5;
  21. Naie Emil, str. Basarabiei, nr. 55, bl. A16;
  22. Dragomir (Craciun) Mirela-Geanina, str. Basarabiei, nr. 55, bl. A16;
  23. Munteanu Lica, str. Basarabiei, nr. 55, bl. A16;
  24. Chivu Adrian, str. Maior Iancu Fotea, bl. Delta;
  25. Mortu Eugen, str. Maior Iancu Fotea, bl. Delta;
  26. Iancu Anghel, str. Maior Iancu Fotea, bl. Delta;
  27. Sandu Ionel, str. Maior Iancu Fotea, bl. Delta;
  28. Lungu Mihaela, str. Maior Iancu Fotea, bl. Delta;
  29. Casuneanu Ioan, str. Maior Iancu Fotea, bl. Delta;
  30. Ionescu Asiza, str. Maior Iancu Fotea, bl. Delta;
  31. Domniteanu Aurelia, str. Maior Iancu Fotea, bl. Delta;
  32. Cristea Constantin, str. Maior Iancu Fotea, bl. Delta;
  33. Capatana Aurelia, str. N. Alexandrescu nr. 2, bl. B4;
  34. Paul Buta, str. N. Alexandrescu nr. 2, bl. B4;
  35. Coca Ionel, str. Tecuci nr. 6, bl. V5;
  36. Ionita Victorita, str. Basarabiei, nr. 55, bl. A16;
  37. Ignat (Dancea) Angela-Luminita, str. Basarabiei, nr. 55, bl. A16;
  Aceasta este lista. (Cine poate oase roade). Cine face nota de plata? Va rog sa va spuneti parerea; atat dintre cei care platim cat si autoritatile competente!!
  0
  1
  Raportează
 • postat de suciu anghel
  Joi, 15 Martie 2012 01:18
  bravo lor, asa fratilor luati-va case moaca, ca vorba aia eu sunt judecator, eu imi dau solutia cine sa imi ia casa-asa se procedeaza, judecatorii galateni au solutionat cauza si ca rezultat au devenit proprietarii fostelor locuinte sociale, ei bravo inca o data-dna nu se sesizeaza ca si aici avem procurori patati, si care nu sunt anchetati,fratilor este asa de mare mafia la galati incat nu stiu daca vreodata o sa se faca dreptate, se facea rost de case la galati, imediat dupa revolutie, este una acum sefa la primarie, vindea pontul la judecatori, si uite asa prin intermediari se faceau proprietari, adica luau casa la o suma modica, sa nu va asteptati la un pret al pietii, nu asa sunt invatati acestia cu moaca si le prieste, si apar in roba si noi asteptam sa ne judece unul ca ei care este extraordinar de cinstit-asta credem noi, prostii ca noi care inghitim atatea mizerii, iar cei care ar trebui sa faca anchete se fac ca ploua.ma gandesc eu asa poate o fi vreunul cinstit cu sange in vene sa ii ia la puricat pe toti judecatorii, procuroarii, avocatii si politistii care chipurile raspund de legile fundamentale ale tarii....hai anchetatorule apucate de treaba ca multe vei scoate la iveala
  0
  1
  Raportează
 • postat de Dan
  Miercuri, 14 Martie 2012 16:59
  Vasul Libertatea (acum se numeste Nahlin, se poate vedea pe net in toata splendoarea lui), un adevarat simbol al orasului, a fost vandut oficial pentru 160.000 USD, dar cati golani si-au luat la vremea aceea comisionul? Pe vremea cand inca in buricul targului functiona restaurantul Bulevard, Gogoncea a facut presiuni enorme pt a pune mana pe el, amenintari, santaj, fostul sef de unitate de acolo ar putea relata mai in detaliu. Ghinionul lui Gogoncea a fost ca acea cladire a fost revendicata de urmasii fostilor proprietari si a cam luat-o in freza. Cat despre golaniile si hotiile cu aceste apartamente pe care acesti golani le vor moca, cred ca toate datele acestea ar trebui mediatizate in toata presa scrisa si televiziune, Guvern, DNA. Daca se iau la bani marunti si se vor mediatiza la nivel national aceste hotii, este imposibil ca aceste lichele sa isi faca jocul. interesant ar fi sa vedem si noi lista cu toti acei magistrati, functionari publici si alte specimene de asazisi "specialisti" ce doresc sa cumpere case de zeci de mii de euro la pretul unei biciclete.
  0
  1
  Raportează
 • postat de ella
  Miercuri, 14 Martie 2012 14:30
  pe timpul inpuscatului nuera nimic,fata de ce se face acum.Cine poate oase roade.Asta e.Sa avem grija unde punem stampila.
  0
  1
  Raportează
 • postat de un oarecare, numit la un anumut moment COTEI
  Miercuri, 14 Martie 2012 13:40
  Autorul omite un fapt esential !!!

  Cine era Prefect al judetului Galati, validind "legalitatea, hotaririlor de Consiliu Judetian, in acea perioada ??? Nimeni altul decit D-l Mindru, care ocupa simultan si functia de Director General al CCIA Galati.
  Asadar Hotaririle CJ se "rezolvau in familie". Mai la Restaurant Master, mai la Club Rotary....

  Suita asta de articole nu ar fi rau sa redeschida si dosarul vinzarii fostului iacht regal Libertatea, "tranzactionare" facuta prin filiera Platica - Gpgoncea - "madam" Trandafir de la Regal, nava transformindu-se in fier vechi. Acel "fier vechi" este iacht in toata regula acum, navigind in ape mai calde sub alt pavilion. Si era bun din patrimoniul national.

  LE nu va fie frica insa ca tor javrele din PSD (actual USL) ajung la putere in feuda rosie numita Galati, nu de alta dar COTEII sunt multi. Ori nu stiati ca asa sunt numit in cadrul CJ Galati, cetatenii (prostii, votanti, samd)
  0
  1
  Raportează
 • postat de Primăria începe tot cu ,,P de la Pușcărie?
  Miercuri, 14 Martie 2012 12:37
  Măi dar răi sunteți?!Din păcate aveți dreptate ,iar răutatea voastră este normală,umană,logică,de bun simț. Tembelismul și miștoul ,,bugetarului de stat,administrativ educat'' nu are limite în a lor nesimțire continuă. Să vină DNA,nu se mai poate,este strigător la cer.
  0
  1
  Raportează
 • postat de Nimeni
  Miercuri, 14 Martie 2012 12:19
  Tot comentam si comentam la nesfarsit. Trebuie sa intelegem odata ca aceste gasti, care au venit la "butoane" din 89 incoace, si care se tot perinda din 4 in 4 ani, nu au venit sa respecte bunul simt si alegatorul, ei s-au vazut deodata stapani peste tot, cu mii de oportunitati de a se imbogati, de a-si lua apartamente si terenuri printr-o simpla semnatura sau stampila. Nimeni nu i-a condus la Penitenciar, nimeni niciodata nu i-a plimbat prin instante, sunt plini de relatii si influente peste tot. Ei au aceleasi mentalitati de Director pus in functie de Primul Secretar, iar acum "profesionalismul" le este aparat cu strasnicie de partidele ce-i planteaza in functii de conducere. Am scapat de 2 mosnegi in 1989 si am dat peste marea masa de ciocoi flamanzi.
  0
  1
  Raportează
 • postat de costin
  Miercuri, 14 Martie 2012 12:12
  O simpla intrebare .... Siiiiiiiii , dupa toata aceasta escrocherie , acesti mafioti mai sunt in functii ? ...toti , fara exceptie , ar trebuie decapitati in piata publica ! Asa , s-ar face dreptate ! Rusine sa le fie ! Oare copiii acestor lepadaturi , cum pot trai stiind ca parintii lor sunt niste hoti ordinari ?
  0
  1
  Raportează
 • postat de max
  Miercuri, 14 Martie 2012 11:33
  cred ca degeaba comentam noi pe aici daca nu exista si o reactie oficiala, si nu a nesimtitilor cu musca pe caciula. geva gen dna, politie sau alte organisme de gen care sa faca si ceva cercetari, nu in directia noastra care vorbim ci a infractorilor, ca tot isi incaseaza salariile mai mici de la buget pentru ca astfel de indivizi isi baga mana in banul public dupa bunul plac. problema comunitatii insa este reala. sa nu ramanem cu vorbele aruncate in vant pentru ca lipseste societatea civila. are dreptate vax, poate ca lipsesc acele persoane care sa ii faca de cacao in direct (adica filmati cand sunt asaltati cu oua clocite, laturi si rosii stricate iar filmul sa il vada explicit si parintii sau neamurile, vecinii lor). sau acele grupuri civice care sa urmareasca astfel de incalcari grave a legilor bunului simt si sa inceapa o campanie efectiva de hartuire a nenorocitilor prin actionarea in judecata pentru: incalcarea legilor cand sunt in functii, pentru cercetarea averilor respectivilor, etc. nu in cele din urma, expunerea publica a relatiilor nepotrivite in societate, a placerilor perverse ascunse ochiului public sau chiar, de exemplu, daca mananca aiurea, se imbraca prost, si.....las loc imaginatiei fiecaruia. adica sa le facem imaginea publica praf. si nu atat pentru noi obiditii, cei din comunitatea pe care astia o inseala tot timpul ci pentru apropiatii lor, familie si prieteni.
  0
  1
  Raportează
 • postat de gigi
  Miercuri, 14 Martie 2012 11:08
  Datorita comunistilor securisti ca acestia este Galatiul polul saraciei,mizeriei si somajului in Romania.Si probabil asa va ramane cu perpetuarea acestora si a infractorilor din CL SI CJ,Galati.
  0
  1
  Raportează
 • postat de gigi
  Miercuri, 14 Martie 2012 11:07
  Datorita comunistilor securisti ca acestia este Galatiul polul saraciei,mizeriei si somajului in Romania.Si probabil asa va ramane cu perpetuarea acestora si a infractorilor din CL SI CJ,Galati.
  0
  1
  Raportează
 • postat de vax
  Miercuri, 14 Martie 2012 11:05
  din start trebuie spus, pentru ca nu conteaza daca e tata, mama sau mai stiu eu cine cunoscut la butoane, ca e clar o incalcare a LEGII - bai jegosilor (celor din functii publice care votati numai in interes propriu) - si nu legile pe care vi le inchipuiti voi ca puteti sa le jonglati ca ati ajuns GUV-izi (sau CJG-isti, PMG-isti samd), ci legea bunului simt, de respect a oamenilor din comunitatea din care faceti parte si pe care clamati ca o reprezentati. Bai NESIMTITILOR de toate culorile, e ca si cum va violati zilnic mamele, va scuipati tatii iar pe neamuri varsati toate scursurile pe care le scoateti din voi. Asta faceti cand aratati ca va doare in kur de ceilalti. Si la fel cu tovarasii vostri din aceleasi organisme de conducere, daca va lasa sa incalcati legea. Pe astia ii acuzam si mai abitir pentru ca sunt complici, pe deasupra si idioti masochisti. Asa trebuie privite toate leprele astea, ba chiar ar trebui aruncate oua clocite si rosii stricate de fiecare data cand isi impart bunul public doar in interes personal
  0
  1
  Raportează
 • postat de BOSCHETARU ŞEF
  Miercuri, 14 Martie 2012 11:02
  Oare cum nu-şi dă nimeni seama că înainte să se mute aceşti viermi în acele blocuri, ei aveau deja apartamente proprietate personală pe care le-au trecut pe numele copiilor sau părinţilor. Legea interzicea celor care deţineau apartamente proprietate personală să poată fi acceptaţi ca şi chiriaşi în acele apartamente. Nu trebuie vericat decât patrimoniul fiecăruia la data predării apartamentelor către CJ, şi duşi fiecare de mânuţă la zăbrele. Până când vom mai accepta comportamentul discreţionar al acestor nemernici.
  0
  1
  Raportează
 • postat de iosifescu emil
  Miercuri, 14 Martie 2012 11:02
  Ar fi cazul sa verificati si cazul d0nei Agache Maria contabilul sef al CJG care detine un ap. cu subventie de 30% la blocul V prin OG 19/1994 si un ap. locuinta de interventie la blocul B4 in Piata pe care il inchiriaza cu nesimtire pentru asi achita rata la ap. din blocul V pe motiv ca este divortata.
  Prostii este tot impreuna cu sotul ei + 2 copii in blocul V dar mai mult inregistreaza datorii colosale la intretinere, saraca nu are cu ce plati in conditiile in care in timpul programului de la CJG lucreaza si pentru cele societati din subordinea CJG , APA si Ecoserv de unde incaseaza cu 3500 lei/luna in plus de salariu de la CJG.
  Verificati, am sesizat in scris conducerea CJG dar nimeni nu aude.
  0
  1
  Raportează
 • postat de iosifescu emil
  Miercuri, 14 Martie 2012 11:01
  Ar fi cazul sa verificati si cazul d0nei Agache Maria contabilul sef al CJG care detine un ap. cu subventie de 30% la blocul V prin OG 19/1994 si un ap. locuinta de interventie la blocul B4 in Piata pe care il inchiriaza cu nesimtire pentru asi achita rata la ap. din blocul V pe motiv ca este divortata.
  Prostii este tot impreuna cu sotul ei + 2 copii in blocul V dar mai mult inregistreaza datorii colosale la intretinere, saraca nu are cu ce plati in conditiile in care in timpul programului de la CJG lucreaza si pentru cele societati din subordinea CJG , APA si Ecoserv de unde incaseaza cu 3500 lei/luna in plus de salariu de la CJG.
  Verificati, am sesizat in scris conducerea CJG dar nimeni nu aude.
  0
  1
  Raportează
 • postat de iosifescu emil
  Miercuri, 14 Martie 2012 10:58
  Ar fi cazul sa verificati si cazul d0nei Agache Maria contabilul sef al CJG care detine un ap. cu subventie de 30% la blocul V prin OG 19/1994 si un ap. locuinta de interventie la blocul B4 in Piata pe care il inchiriaza cu nesimtire pentru asi achita rata la ap. din blocul V pe motiv ca este divortata.
  Prostii este tot impreuna cu sotul ei + 2 copii in blocul V dar mai mult inregistreaza datorii colosale la intretinere, saraca nu are cu ce plati in conditiile in care in timpul programului de la CJG lucreaza si pentru cele societati din subordinea CJG , APA si Ecoserv de unde incaseaza cu 3500 lei/luna in plus de salariu de la CJG.
  Verificati, am sesizat in scris conducerea CJG dar nimeni nu aude.
  0
  1
  Raportează
 • postat de carmen
  Miercuri, 14 Martie 2012 10:44
  ar fi bine sa publicati lista cu numele celor care locuiesc acolo...eu stiu sigur o persoana care are cel putin doua vile una pe arcasilor,una in soveja si una tot asa o umila vila de ”serviciu.”..va rog lista si mai dau detalii poate si pentru dna..
  0
  0
  Raportează
 • postat de Vali
  Miercuri, 14 Martie 2012 08:22
  Initial speram ca justitia sa faca dreptate dar cand am aflat ca judecatorii si procurorii sunt in aceeasi oala de hoti cu staif m-am lamurit si m-am convins ca nici aici nu se va putea face ceva.
  0
  0
  Raportează
 • postat de negonic
  Miercuri, 14 Martie 2012 08:08
  Ce poti sa mai spui cand vezi atata nesimtire?! Comentariile sunt de prisos .Nesimtiti au fost si vor mai fi ,indiferent cine va fi la putere.Dreptatea a invatat sa gangureasca. Va mai trece milenii , pana va invata sa vorbeasca , a spus un mare scriitor.
  0
  0
  Raportează
 • postat de ionel
  Miercuri, 14 Martie 2012 07:57
  indiscretule vorbesti de apartamentul lui IPV "'cumparat'' de la Vega din cosbuc prin lucrari date de cj?
  0
  0
  Raportează
 • postat de Indiscretul
  Miercuri, 14 Martie 2012 07:50
  Heheeeee........... Dan Milion Gogoncea a facut jertfe supreme. A demisionat din Parlament pentru a apuca functia de la Camera de Comert data (oare pe ce pret?) de Ilie Platica Vidovici. Tot I.P.V. i-a servit si functia de presedinte al C.J. Cu ce pret? Stiu ei 2 si inca vreo cativa mahari din jurul lor. Poate descopera ceva jurnalistii si DNA-ul.
  D.M.(L)G. l-a facut "OM" si pe frat'su care la randul sau a distrus Colegiul Tehnic "Traian" iar acum lucreaza cu insufletire si spor si la distrugerea Colegiului Tehnic "Radu Negru".
  0
  1
  Raportează
 • postat de Ion Cetateanu
  Miercuri, 14 Martie 2012 07:07
  Daca vor lua acele apartamente moaca ,asa cum faceau si ianaintasii lor ,maharii comunisti (o fi oare vreo diferenta?) ,singura solutie este sa-i lustram dupa ce se va face ordine si in aceasta tara.De ce sa nu ramana apartamente de serviciu si sa fie ocupate numai de functionarii publici si specialisti ,care nu sunt localnici (poate ar fi mai buni daca nu fac parte din increngatura de interese locale) ,conducatori de institurii deconcentrate ,finante ,garda mediu ,inspectia in constructii ,chiar prefectul.......Cum mama dracului tinerii scoliti si specializati pe banii statului ,uneori super dotati ,sa nu plece unde vad cu ochii ,atata timp ei trebuie sa cumpere apartamente la pretul pietei iar maharii ,cu salarii grase ,numai cu cateva sute de lei.Oare chiar erau pe drumuri cand sau mutat in aceste apartamente?Am o banuiala ca si acum unii mai au si alte apartamene propietate si chiar vreo viluta .
  0
  1
  Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.