Chiar şi la salariu de ministru, zilierii sunt greu de scos la muncă

Chiar şi la salariu de ministru, zilierii sunt greu de scos la muncă
Evaluaţi acest articol
(17 voturi)

În condiţiile în care forţa de muncă a devenit "floare rară" pentru mulţi dintre angajatorii gălăţeni, nici folosirea zilierilor nu e o variantă tocmai una uşoară. În mod paradoxal, deşi judeţul Galaţi este unul cu o rată a şomajului printre cele mai mari din ţară (7,14 la sută), numărul de înregistrări în registrele de zilieri este din ce în ce mai mic. Asta, poate, pentru că până şi angajarea zilierilor a devenit "un lux", pe care puţini şi-l permit.

Condiţiile în care munca zilierilor poate fi folosită sunt reglementate prin Legea nr. 52/2011. Din punct de vedere oficial, zilierul este "persoana fizică, cetăţean străin sau român, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii". Iar potrivit datelor Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi, de la intrarea în vigoare a Legii zilierilor, s-au făcut peste un milion de înregistrări în registrele speciale dedicate unor astfel de activităţi, corespunzătoare unui număr de 337 de beneficiari - societăţi, PFA-uri, întreprinderi familiale etc. Pe de altă parte, defalcate, datele demonstrează că există mai puţin chef de muncă decât pare la prima vedere.
"De la momentul apariţiei Legii zilierilor, în medie, raportat la fiecare lună, depun registru un număr de 44 beneficiari. De exemplu, în anul 2017, au depus registru 129 beneficiari, cu un total de 129.066 de poziţii în registre, pentru un număr de 5.046 de zilieri. De asemenea, în primele cinci luni ale anului 2018, au depus extrase din registru un număr de 94 de beneficiari, cu 42.286 de poziţii consemnate în registre, pentru 2.782 de zilieri. Comparativ, pentru aceeaşi perioadă a anului 2017, au depus extrase din registru 80 de beneficiari, cu un număr de 49.610 poziţii consemnate în registre şi 2.707 zilieri", a declarat inspectorul şef al ITM Galaţi, Viorel Dumitru, în cadrul Comisiei de Dialog Social de pe lângă Prefectura Galaţi. De asemenea, acesta a precizat că, în judeţul Galaţi, activităţile la care sunt folosiţi zilierii sunt cu preponderenţă în sectorul agricol, silvicultură, colectarea deşeurilor, pomicultură şi viticultură.

Cum se lucrează "cu ziua"

Un lucru care trebuie ştiut atât de zilieri, cât şi de angajatori este că legea fixează limitele în care se desfăşoară acest tip ce colaborare. De exemplu, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, dar cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea pe oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (în prezent 11,4 lei/oră, corespunzător unui salariu minim brut de 1.900 lei - n.r.) şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, dovadă plăţii remuneraţiei făcându-se prin semnătura zilierului în Registrul destinat unor astfel de activităţi.
Pe de altă parte, angajatorii spun că salariul minim brut nu mai este demult un reper şi că pentru a atrage zilieri trebuie să scoată sume serioase din buzunar. În unele cazuri se ajunge şi la plăţi de peste 100 - 150 lei (net)/zi, cu masă, ţigări şi chiar cazare, dacă zilierii sunt aduşi din alte localităţi.
"În aceste condiţii, o societate agricolă, de exemplu, raportat la toate cheltuielile şi costul orar, ajunge uneori să-şi plătească zilierii "la preţ" de… ministru! Şi asta pentru că s-a dus o politică total greşită în materie de forţă de muncă şi acordarea ajutoarelor sociale. Nu se poate să fii bun de muncă şi să refuzi un loc de muncă sau să spui că nu te interesează să mergi la sapă, că oricum îţi dă statul nişte bani!", a arătat preşedintele Patronatului IMM-urilor Galaţi, Marian Filimon.
La rândul lor, chiar şi reprezentanţii sindicatelor au serioase semne de întrebare faţă de cum funcţionează anumite mecanisme pe piaţa muncii. "Constatăm că numărul zilierilor folosiţi în activităţile economice este, totuşi, mic la nivelul judeţului Galaţi, chiar dacă avem un număr ridicat de şomeri sau beneficiari ai Legii 416, privind ajutorul minim garantat. Poate ar trebui analizat mai în profunzime care sunt cauzele…", a declarat la rândul său Romică Gîrneaţă, liderul Cartel ALFA, filiala Galaţi.
Într-adevăr, în mod constant, judeţul Galaţi se află "în top" şi când vine vorba de ajutoarele sociale, şi când vine vorba de şomaj. Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, în judeţul Galaţi sunt peste 10.000 de beneficiari ai venitului minim garantat acordat în baza Legii 416/2003. Pe partea de şomaj, în luna iunie a.c., Galaţiul avea 13.859 de şomeri, cu vreo 900 mai mulţi decât în luna precedentă, iar rata şomajului a crescut de la 6,69 la sută la 7,14 la sută. Mai mult, din totalul şomerilor, doar 1.061 erau indemnizaţi, restul de 12.798 fiind şomeri neindemnizaţi. Aceştia din urmă reprezintă, de altfel, "baza de recrutare" pentru acordarea venitului minim garantat.

Top domenii pentru zilieri

Agricultura este principalul domeniu care pune în mişcare zilierii, iar în această perioadă trendul ar trebui să fie crescător. "Se constată că în lunile în care sunt lucrări agricole, numărul beneficiarilor care depun extrase din registrele de zilieri este mare şi, implicit, numărul zilierilor folosiţi şi al zilelor prestate de aceştia creşte corespunzător", a arătat inspectorul-şef al ITM Galaţi, Viorel Dumitru.
Dacă este să facem un "top" al domeniilor în care s-au făcut înregistrări privind munca zilierilor, în anul 2017, primul loc a fost ocupat de "Agricultură, vânătoare şi servicii anexe", cu 74 înregistrări, după care ar urma "Silvicultura, cu excepţia exploatărilor forestiere", cu 32.364 de înregistrări şi "Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase", cu 7.105 înregistrări. Cu cifre relevante mai vin activităţile de cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale (e vorba de Staţiunea viticolă de la Tg.Bujor - n.r.), cu 2.659 de înregistrări, precum şi alte activităţi din pomicultură şi viticultură, cu 1.085 de înregistrări.
Anul acesta, potrivit datelor centralizate de ITM Galaţi pe primele cinci luni, cu preponderenţă au fost folosiţi zilieri în următoarele activităţi: agricultură (22.524 de înregistrări), silvicultură (12.692 de înregistrări), colectarea deşeurilor (2.817 înregistrări), pomicultură şi viticultură (2.326 de înregistrări).

Controale prevenitive

Nu în ultimul rând, trebuie amintit că ITM Galaţi are datoria de a verifica modul în care sunt respectate prevederile Legii zilierilor, chiar dacă nu întotdeauna lucrurile nu merg chiar atât de uşor cum ar trebui, "munca la negru" fiind o meteahnă de care unii agenţi economici nu scapă chiar atât de uşor.
"În timpul controalelor, inspectorii de muncă au întâmpinat dificultăţi, atât ca urmare a comportamentului unor beneficiari, cât şi din parte zilierilor, care în urma înţelegerii cu reprezentantul unităţii încearcă să ascundă adevăratul caracter al muncii prestate, în scopul acoperirii desfăşurării unei munci calificate de zilier, declarând că prestează o muncă cu caracter ocazional şi necalificat, mai ales în cazul restaurantelor", a explicat inspectorul-şef al ITM Galaţi.
Una peste alta, în 2018, inspectori de muncă au făcut până acum 43 de controale, în domeniul relaţiilor de muncă, dar şi în cel al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cu această ocazie, au fost constate deficienţe atât pe partea de protecţie a muncii, cât şi în ceea ce priveşte completarea registrului zilierilor. În urma celor constatate, au fost aplicate şapte sancţiuni contravenţionale, din care o amendă în cuantum de 6.000 de lei. Oricum, pentru a preveni astfel de situaţii, ITM Galaţi se axează nu numai pe acţiuni de verificare, ci şi pe acţiuni de informare, astfel încât prevederile legale să fie cât mai bine cunoscute şi respectate, atât de angajatori, cât şi de zilieri.

 

Agenţii de intermediere pentru zilieri

În urma modificărilor aduse Legii zilierilor în luna aprilie 2018, a apărut ca noutate posibilitatea de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră, care constă în activitatea de punere în legătură a beneficiarilor cu zilierii, în vedere stabilirii, în conformitate cu prevederile legii, de raporturi de muncă.
Intermedierea se realizează de către Agenţiile de intermediere, care pot fi societăţi cu obiect de activitate plasarea forţei de muncă (cod CAEN 7810) sau societăţi similare din statele UE, acreditate sau autorizate să desfăşoare astfel de activităţi în România.
Agenţiile de intermediere nu percep nici o taxă persoanelor fizice care doresc să desfăşoare activităţi în condiţiile Legii zilierilor în schimbul demersurilor în vederea recrutării făcute de beneficiari.

Activităţi ocazionale în limitele legii

Durata activităţilor ocazionale care poate fi exercitată în prevederilor Legii zilierilor este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Durata zilnică de executare a activităţii unui ziler nu poate depăşi 12 ore. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.

Raporturi de muncă şi impozite

Raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se stabileşte prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă. Activitatea desfăşurată în condiţiile Legii zilierilor nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice. Acesta se poate asigura, opţional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar, ci doar impozit.
Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negocierea directă între părţi.

Durata înţelegerilor, cu mici excepţii

Nici un ziler nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate, pe durata unui an calendaristic. Prin excepţie, pot presta activitate o perioadă mai lungă de 90 de zile pentru acelaşi beneficiar, dar fără să depăşească 180 de zile, o serie de categorii de zilieri, precum cei din sectorul creşterii animalelor, domeniul viticol sau cei care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizată de o agenţie acreditată.

Citit 8766 ori Ultima modificare Duminică, 05 August 2018 16:00

8 comentarii

 • postat de Lucian
  Vineri, 03 August 2018 16:57
  79.3.97.***
  Da Jianule, asa vorbeste lumea! Si eu ca tine, inclin sa cred toate aceste vorbe! Mai spun unii ca nu a inceput acum 10-15 ani, dar de fapt totul a inceput cu demolarea lui Ceausescu! Acum toate tarile dezvoltate se chinuie sa scape de datoria publica, fapt contestat lui Ceausescu! Poate ca daca s-ar aplica politica lui Ceausescu s-ar scapa de datorii. Sau poate ca nu exista interes sa se scape de datorii! Aud multi care-l injura pe Ceausescu, dar acestia nu stiu (nu vor) ca el cerea sa se faca recolta bogata, iar cel care falsifica datele nu era el, ba sefii, de frica sa nu piarda postul, adica cei care au FACUT "revolutia".
  Dar vobeste lumea, eu nu stiu nimic, dar sunt in acord cu vorbele astea!
  Dar iti spun un lucru: In Romania este lipsa de cultura. De la lipsa de bani si munca, se ajunge la depresie, alcool, etnobotanice, violenta, prostitutie, asa ca nu mai ai chef sa muncesti. Nici timp! Iar daca gaseti o munca, cat de mica si prost platita o refuzi. Fara un ban in buzunar si fara siguranta zilei de maine cum vrei sa cladesi un viitor? Oamenii trebuie sa constientizeze ca fara munca nu ai demnitate. Dar nu poti pretinde salarii ca in vest. Mai intai trebuie sa se inceapa sa se munceasca. Mai intai venituri mici, usor usor se creste. Creste patronul cresc si eu. Dar patronii stiu sa creasca doar pentru figuri, fara sa investeasca in firma. Lipsa de cultura la toate nivelele. Locuri de munca si salarii pentru toti era pe vremea lui Ceausescu. Cum ramane atunci, il injuram sau nu pe Ceausescu?
  Tot lumea vorbeste, ca peste cateva sute de ani Ceausescu va fi langa domnitorii nostri dragi, perioada asta pe care am avut ghinionul sa o traim, o perioada urata de hotie si razie, precum hunii sau invaziile barbarice, doar ca de data asta vine din interiorul tarii noastre.
  Tradatori? De cand se stie in istoria noastra!
  Dar vorbeste lumea!
  2
  4
  Raportează
 • postat de Iancu Jianul
  Vineri, 03 August 2018 09:53
  5.13.174.***
  @Lucian! Aceste este si scenariul bine pus la punct de 10-15 ani! Plec cei cu, creier... ramane pleava, si cei slabi... vedem ce conducere avem!Travoraje comandate de mici si bere cu apa! Infractori fac legi si scapa recidivisti care imediat fac alte delicte! Nu exista un program de supraveghere si reformare al detinutilor, protecta martorului etc.
  Epoca de Guineea Colonial Experimental! Se fac teste genetice pe alimente din 2011... si multe alte mizerii...
  Pensii nu vor mai fi in cati-va ani... cand se vor termina banii UE, deja se aduc straini din asia ptr munca... petrecerea continua! Nu sunt fan comunis, dar sa vada Ceausescu ce-a ajuns o tara care era independenta economic si energetic peste 89% si urma 100% energetic in 92... crd c v-ar crucifica pe asti tradatori de tara de-a lugul autostrazilor ce li s-au furat toti banii!
  2
  1
  Raportează
 • postat de Lucian
  Joi, 02 August 2018 16:41
  79.3.97.***
  Stiti de ce nu vor sa lucreze somerii ca zilieri? Pentru ca le este rusine sa spuna ca lucreaza ca "zilier". Cuvantul zilier streseza somerul sau ajutoratii social. Angajatorii ar trebui sa caute "manager agricol" , sau daca asta pare bataie de joc, "specialist agricol" sau "sef raion restaurant", etc., vor vedea cum incep sa se inghesuie somerii!. Se chiama psihologia muncii, dar se pare ca cei care fac legile nu prea au auzit de asa ceva! In plus legea tine cont doar de nevoile angajatorului, nu si de necesitatile somerilor: pensie, asigurari sociale. Daca "zilier" merge pentru elevi si studenti, sau cei care au nevoie de cateva luni pe an pentru a-si imbunatati venitul anual (macar pentru o vacanta), nu aceasi valabilitate are pentru un somer care a pierdut munca si are o familie de ingrijit.
  Daca toti am gandi ca Edison, ar fi un faliment total pentru oamenii din Romania. Probabil crede ca afara este mai bine. Daca lucrezi la negru, dormi prin ruine, si dupa cativa ani de chin te intorci in Romania cu ceva eurasi, te consideri satisfacut. Dar sa te vad cand ajungi la o anumita varsta la care nu prea mai poti munci, de unde vei produce bani pentru o viata decenta, daca nu din furat sau "mismasuri" de doi lei! (alt capitol pe care nu-l inteleg, pensionarii par sa fie inamicul numarul 1 pentru multi din Galati, cei care oricum si-au platit rata pentru pensie). Singurul lucru bun este ca statul Roman nu va avea de cheltuit pentru plata pensiilor acestora. Poate de asta face tot posibilul ca sa ne alunge din tara!
  Dar asta este doar opinia mea, buna sa gresita!
  2
  9
  Raportează
 • postat de Ion
  Joi, 02 August 2018 13:55
  93.122.251.***
  Ce titlu exagerat! Ministrii au 15000 lei net/luna, deci undeva la 700 lei net/zi. Ce zilier primeste suma asta?
  In realitate sunt sume de 60-70 ron/zi net, nici macar 100-150 lei, cum scrie in articol.

  Patronii exagereaza cateodata, si striga in gura mare cand nu gasesc oameni sa munceasca pe nimic. Sa plateasca mai bine si o sa vina lumea la munca.

  Pe de alta parte, si partea de ajutoare sociale trebuie regandita in Romania. Incurajeaza doar nemunca.
  3
  12
  Raportează
 • postat de prostu
  Joi, 02 August 2018 12:54
  93.122.248.***
  pai cum sa gasesti zilieri daca cei care ii tocmesc le da 25 de lei la zi
  3
  7
  Raportează
 • postat de rocky
  Joi, 02 August 2018 12:43
  193.230.156.***
  O sa ajungem ca si cei din Vest, pentru ca si ei au trecut prin asta si stiti de ce ? Lasati, ajutorul social ca nu toti au asemenea venituri: in primul rand forta de munca care stiu ceva meserie si pe la tara lucreaza prin Anglia si alte tari vestice, in al doilea rand lumea a devenit comoda, a inceput sa-ti ceara drepturile, ca deh, ce ei nu pot munci pe un salariu orar vestic in tara !!! Si acum pe buna dreptate, de ce nu se doreste si la noi plata la ora si declararea orelor muncite in timp real la ITM (ca tehnologie avem), ca deh, sunt multi patroni care le place sa le muncesti peste 200 ore luna si sa plateasca 168. Deci, aceasta "revolta" a zilierilor e doar inceputul si incetul cu incetul si piata din Ro va trebui sa ajunga acolo unde trebuie, bineinteles importand printre romani si filipinezi, vietnamezi etc. Deci, haideti sa nu mai aratam cu degetul "zilieri", haideti sa privim problema la 360 de grade si o sa vedeti ca rezolvarea nu este numai in curtea zilierilor ci intr-o piata de munca normala, concurentiala si corecta, cum ar trebui sa existe si in Romania.
  2
  10
  Raportează
 • postat de Iancu Jianul
  Joi, 02 August 2018 11:31
  5.13.174.***
  Care lumina!?? Chiar ieri discutam cu un amic despre salariile mizere din combinat! Acelasi job, in privat o firma lucra pentru un market... curatau scurgerile... 2000 de Ron bonuri si cazare... acelasi job dar la nivel industrial si logic mai murdar si dificil... 1600 cu tot cu bonuri! Care-i afacerea!??? Dupa costurile vietii in Romania, salariul minim NET nu ar trebui sa existe sub 3000 de Ron! Muncesti ca sa traiesti, si nu pui deoparte decat datorii... lanturi atat!
  1
  9
  Raportează
 • postat de Edison ...
  Joi, 02 August 2018 05:25
  108.245.201.***
  Ultimul care pleace sa stinga lumina ....
  4
  17
  Raportează

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.