Se-ntoarce acasă (odată) cu Luna, s-aşează pe prispa de cimbru bătrân... (ce apă adâncă mai are fântâna, şi-n ciuturi ce lacrimi cu miros de fân!)... Îşi şterge obrazul cu palma sărată, se uită pe drumul de dinspre copii, dar nici o scrisoare nu vine la poartă... (ce mare e Luna…

Ne/murire pe doi cai (o/raţie de seară)

Scris de Miercuri, 22 Ianuarie 2014

Moto: "Bună să-ţi fie ceastă dimineaţă,/ chiar dacă nălucirile din ceaţă/ scriu, desenează şi aduc aminte/ cel zmeu rămas demult, fără cuvinte! (anonim folk) Doamna mea, zi bună s-ai/ ca o nuntă pe doi cai!... sărutări nenumărate/ şi un mire cumsecade, s-o înveţe pe mireasă/ cum cad fluturii pe casă…

Un simplu câmp de bătălie (fiat lux!)

Scris de Marți, 21 Ianuarie 2014

Port un cuvânt în formă de vasile, ion, maria, gheorghe, sau ilie, sau constantin, sau pavel, sau ileana... şi cică-s om pe care timpul scrie poveşti de viaţă şi poveşti de moarte sub litera păcatelor complice... sunt ca un simplu câmp de bătălie cu ochi opriţi, cu mii de cicatrice,…
Şi simt o prezenţă stranie-n odaie cum trece prin aer, prin lucruri, prin vreme, prin timp şi prin gândul că poate fi cine aş vrea chiar să fie aici, să mă cheme alături, acum, la o cană cu apă şi-un dulce cuvânt din cireşe amare, la vorbă înceată, puţină şi…
Ce mult vă rog!... haideţi (cu toţii) în agora!... să fiţi acolo... (negreşit!)... la făr-un sfert!... până la fix, priviţi adânc, pe fiecare, în ochi!... la fix, începe ultimul concert! Hai, vă aştept, veniţi aproape, mai aproape, veniţi în faţă, n-ochii mei, lângă lumini!... luaţi, nu daţi!... e un concert…

Seminţe de candoare şi iubire (la moară)

Scris de Vineri, 17 Ianuarie 2014

Moto: "Un suflet rănit se vindecă la umbra unui alt suflet rănit" (Vasile Sevastre Ghican) Mă duc la moară, negreşit... sunt gata, sunt în căruţă şi mă latră câinii de dor, de foame... simt şi ei, sărmanii, singurătatea şi-aşteptarea pâinii! Este aproape, este şi departe... (am şi curaj, dar mă…
Moto: "Adevărul, chiar şi împăiat, este mai sfânt ca minciuna" (Vasile Sevastre Ghican) Am curaj să cred că sânt o părere a mea, a ta, a lui... şi a oricui are cuvinte şi curaj să priceapă cum "nu-i" nu este şi cum "este" nu-i, cum "altfel" este "aşa" în cealaltă…

Năvală (despre unghiuri)

Scris de Miercuri, 15 Ianuarie 2014

Moto: "Se face frig, deodată, în Sahara,/ îngheaţă apa, brusc, în dromader,/ în plină zi se face bună seara/ şi în Poet apune leru-i ler!// Şi-ngroapă ora clipele în sete,/ şi oazele fac apă la genunchi,/ Poetul scrie (pe nisip) sonete,/ cu genele în formă de triunghi!// Morganele au părăsit…

Parcă-l ştiam de undeva (două capete)

Scris de Marți, 14 Ianuarie 2014

Moto: "Pământul este casa în care dormi o singură dată" (Vasile Sevastre Ghican) În care capăt al secundei/ să cred că vei veni la timp? ai fost în capătul acesta/ când eu eram în celălalt?... am fost la începutul vieţii/ acestei clipe, şi scâncea, poate pricep (şi eu) că are/…
Moto: "Noapte bună, doamna mea...noapte bună-i/ dacă vine Cineva să-ţi descrie,/ cu mâinile-amândouă,/ pe geamuri,/ o poveste din Copilărie,/ când visai să vină Cineva şi să-ţi spună:/ a fost odată ca niciodată o fetiţă cu chibrituri,/ o fetiţă cu brichetă,/ o fetiţă cu ghetele pe dos.../ o fetiţă pe care…

Doamne, ce Singurătate! (o stare)

Scris de Sâmbătă, 11 Ianuarie 2014

Moto: "Vai de capul sufletului meu!"...(ar zice "îngerul cu o carte în mâini").../ şi Os de Metaphoră s-ar face,/ şi drept fluier s-ar da la Singurătate,/ şi drept jucărie s-ar da la câini!" (anonim folk)   Cică doamna mea e-n stare/ să mă calce în picioare... în picioare d-alea fine,/…
Moto: "Dacă Nicicând nu are Când,/ mă fac sclav straşnicului Nici,,,/ şi, dacă vrei să nu mai Sânt,/ plec şi de-Acolo, şi de-Aici!" (anonim folk) Şi m-ai lăsat să-mi duc singurătatea ca pe o cruce-n vârfuri de golgote crizantemate, până-mi sângerează ochii pe rug şi sub uvedenrode! Şi m-ai lăsat…
Moto: "Tu despre eu şi eu despre tu:/ sigur că da? sigur că da! nu?/...Da? sigur că da!.../ sclavul tău, Doamna mea!" (anonim folk) Năprasnică, frumoasă...(ce linişte grozavă s-apropie de unde sunt gata să ajung!)... o văd ca pe-o salvare, o simt ca pe-o garoafă... Una şi Unu-ntruna: o Lungă…

Uşă, poartă şi habar (despre lemne)

Scris de Miercuri, 08 Ianuarie 2014

Se-ntâmplă focul singur...şi-n slăvi lumina-i bate cu linişte, şi suie căldură-n calendar... trecutul se trezeşte şi-ncepe să coboare n-odaie, cu sfială, cu sârg şi cu habar! Şi, iată-l, cercetează unghere şi firide, încolo şi încoace...(parc-a uitat ceva)... ce ochi are trecutul!...nimic nu-i scapă, însă, oare de ce nu vede (nicicum)…

Goana după memorii (în spatele oglinzii)

Scris de Marți, 07 Ianuarie 2014

Moto: ”Trebuie să trăim astfel, încât moartea să fie un act de incontestabilă importanţă” (Anatole France) Mă duc până acolo s-aduc nişte memorii... (le-am terminat pe toate, sunt gol şi lămurit)... n-am cui o întrebare să pun, cui da bineţe, n-am cui închide poarta, n-am cui nici s-o deschid! Mă…
Moto: "Din tot ce am trăit în copilărie, aş putea încropi o veşnicie"                                                                  (Vasile Sevastre Ghican)   Bună ziua, doamnă... ai uitat rochia visării mele-n sat... rochia cea fără de sfârşit: cea din care-(n iaduri) ai fugit... cea pe care-o strig şi-o mai aud: rochia cea fără de-nceput!... Bună…
Moto: "Ce trup de sirenă (trist, lung şi frumos)/ mă strigă să merg (până la moarte) pe jos,/ şi înapoi (până la naştere) să ajung,/ pe drumul fără urmă, cel mai frumos şi mai lung,/ pe drumul fără capăt, fără viaţă şi fără moarte.../ pe drumul fără de care nu…

Amintiri din podul palmei (autodafe)

Scris de Vineri, 03 Ianuarie 2014

Moto: "Când o femeie decide, până şi Dumnezeu se lasă convins"                                                                (Vasile Sevastre Ghican)   Am scris pe podul palmei o vorbă pentru tine... (o vorbă nestemată, din trei silabe dulci)... am să ţi-o spun întruna, pe toată, fără milă, când ai să vii, frumoaso, la noapte, să mă…

Penultima şi ultima lumină (acasă)

Scris de Marți, 31 Decembrie 2013

Moto: "Ferice de cel căruia îi este frică de viaţă, nu de moarte"                                                            (Vasile Sevastre Ghican)   Mă duc până acasă şi stau la geamul care mai cere şi mai cerne seminţe de lumină... le trece în odaie, le-aşează sub icoane... şi văd eternitatea la colţ cum se înclină…

Două inimi alăturate (şi două Arii))

Scris de Luni, 30 Decembrie 2013

Moto: "Mândria de a fi pion de onoare ţi-o dăruiesc nebunii "                                                           (Vasile Sevastre Ghican) Simt inima morţii cum bate/ alături de inima mea, şi-aud căprioara cum fuge/ spre moarte oricum, undeva... şi-un lup mai aud şi-i văd ochii/ prin bezn-alergând în zigzag... (ce fugă-i pe Aria Foamei.../ şi…
Moto: "Sunt paznicul pietrelor şi văd în om ruptura dintre ele şi cer" (Vasile Sevastre Ghican) Şi...(ca un fel de picurare/ a lumânării în sicriu, pe mâna unui dus, di/stinsă,/ cu palma pe monetă calpă)... simt ofilire-n crisalide,/ simt prea devreme cel târziu şi-aud cel greier cum se stinge/ în…
Moto: "Când lacrima se transformă în clopot, amarul ei încetează să mai doară" (Vasile Sevastre Ghican) Supusul tău te-a părăsit, frumoaso... (şi ai rămas plângând lângă un gard)... ca pe-o străină, ca pe-o uscătură, ca pe-o închipuire te-a lăsat! Supusul tău a fost Îndreaptă Lemne, a fost un pur şi-un…

Tu-i mirarea toamnei, tu-i! (despre dulceaţă)

Scris de Marți, 24 Decembrie 2013

Moto: "De cel rămas pe prispa casei părinteşti, nici timpul nu-şi mai aminteşte" (Vasile Sevastre Ghican) Bună dimineaţa-i bună,/ chiar de pare cum că nu-i, chiar de pare cum că tace.../ tu-i tăcerea toamnei, tu-i! Este bună dimineaţa.../ când tăcerea din gutui zice toamnei că-i adâncă.../ tu-i adâncul toamnei, tu-i!…
Moto: "Durerea moare numai în inimile optimiste" (Vasile Sevastre Ghican) Singură pe deal, abia mai suflă.../(don Quijote-i foarte ostenit)... nimenea nu-i zice bună ziua.../(ca şi cum pe nimeni n-a iubit)...! Stă, aşteaptă şi se uită-n zare.../(plină de tristeţe şi de frig)... nimenea nu-i zvârle nici o vorbă,/ nimeni nu mai…
Pagina 59 din 69