BANI pentru îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor
Foto: Foto Armanda Filipine

BANI pentru îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)


Solicitanţii eligibili sunt firmele din categoria microîntreprinderilor * Pentru Regiunea Sud-Est, sunt disponbili 34,7 milioane euro * Proiectele se depun în sistem electronic, începand cu 27 iulie 2016


Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) este obiectiv prioritar în Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Acestora li se oferă şansa de dezvoltare şi sume, pe proiecte, de la Uniunea Europeană, prin POR, bani ce pot fi accesaţi prin intermediul agenţiilor de dezvoltare regională. Proiectele de investiţii depuse de microîntreprinderi vor viza construirea, modernizarea, extinderea spaţiului de producţie/ prestare servicii, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Apelul de proiecte pentru investiţiile destinate microîntreprinderilor s-a lansat la finele lunii mai 2016, cu un buget alocat la nivelul Regiunii Sud-Est de 34,79 milioane euro. Proiectele vor putea fi depuse în sistem electronic, începand cu 27 iulie 2016, ora 12.00, până pe 27 ianuarie 2017, ora 12.00. Astfel, cererile de finanţare se vor depune exclusiv prin aplicaţia electronică MySMIS, disponibilă la http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

"Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societăţile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile sau societăţile cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor. Atenţie sporită trebuie acordată verificării încadrării în categoria microîntreprinderilor, conform prevederilor Legii 346/2004 şi a Recomandării CE nr. 361/2003 privind definiţia IMM-urilor, respectiv identificarea întreprinderilor partenere şi/sau legate cu întreprinderea solicitantă", subliniază Luminiţa Mihailov, director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR-SE).

Potenţialii solicitanţi de finanţare au fost invitaţi de ADR-SE, în calitate de organism intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, la sesiuni de informare susţinute în perioada 8-22 iunie, în judeţele regiunii - Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea, Constanţa şi Tulcea.

Valoarea eligibilă a unui proiect trebuie să fie de minimum 25.000 euro, sumă care reprezintă echivalentul în lei la cursul de schimb valabil la data lansării apelului de proiecte. Contibuţia financiară obligatorie a solicitantilor este de minimum 10 la sută din cheltuielile eligibile.

Solicitanţii de finanţare trebuie să aibă în vedere că proiectele finanţate în acest program se supun regulii de minimis, respectiv valoarea maximă a ajutorului ce poate fi acordată unei întreprinderi unice din fonduri publice, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi - ultimii doi ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare - este de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb valabil la data acordării ajutorului. În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost, valoarea maximă a ajutorului este de 100.000 euro pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi. Întreprinderea unică reprezintă un grup de întreprinderi legate, iar plafonul de minimis - 200.000 euro, respectiv 100.000 euro - se aplică întreprinderii unice, adică grupului de întreprinderi legate - din care întreprinderea solicitantă face parte - şi nu fiecărei întreprinderi în parte. Mai sunt câteva condiţii care trebuie îndeplinite, respectiv firma să fi avut profit în anul fiscal anterior depunerii şi locul de implementare a proiectului trebuie să fie mediul urban.

Conform ghidului de finanţare - disponibil pe site-ul ADR-SE, proiectele care îndeplinesc un punctaj de minim 85 de puncte vor fi contractate în perioada imediat următoare finalizării procesului de evaluare. Proiectele primesc punctaj diferenţiat în funcţie de mai mai multe criterii de selecţie, principalele fiind domeniul în care se va desfaşura activitatea principală a firmei, creşterea numărului mediu de salariaţi, caracterul inovativ al investiţiei, contribuţia solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile, calitatea planului de afaceri, respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen şi nediscriminare, dacă proiectul se implementează într-o staţiune turistică, care este şi staţiune balneară, climaterică sau balneo-climaterică, conform OUG 109/2000.

Citit 1704 ori Ultima modificare Miercuri, 15 Iunie 2016 17:52

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.