Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

- Câţi studenţi aveţi acum la licenţă? Sunt mai mulţi sau mai puţini faţă de anul trecut, pentru că mulţi rectori din privat se plâng de o criză de studenţi?

- Universitatea „Danubius nu se plânge. Anul acesta sunt 2.600 de studenţi. Un număr sensibil scăzut comparativ anului trecut.

- Cum aţi reuşit să vă menţineţi concret pe piaţă odată cu scăderea numărului de elevi care iau bac-ul? Pentru că taxele nu sunt tocmai mici.

- Preocuparea Universităţii „Danubius” nu pentru numărul de studenţi, ci pentru calitatea acestora şi, mai târziu, pentru performanţa absolventului danubian există încă de la înfiinţarea, în urmă cu 21 de ani, a acestei instituţii de învăţământ superior.

Am fost salvaţi de profesionalismul  echipei manageriale care, în momentul anunţării crizei financiare globale, a intuit că va urma o criză şi în învăţământul superior. Şi atunci s-a conturat un plan de măsuri de criză din care nu a lipsit riscul scăderii numărului de studenţi din varii motive: demografice, sociale, economice etc.

Previziunea unei scăderi a  numărului de studenţi a apărut  într-o perioadă în care nu existau probleme cu promovarea examenului de bacalaureat, dar se contura această realitate.  Putem spune,  o realitate dorită de noi, danubienii, care aşteptam calitatea tinerilor veniţi de pe băncile liceului şi nu cantitatea acestora.

Centrarea pe student, dorinţa internaţionalizării universităţii noastre, cu tot ce implică aceasta: adaptarea programelor analitice realităţilor pieţei muncii internaţionale, modernizarea actului didactic, schimbarea percepţiei relaţiei existente între profesor şi student, implicarea intensă a studenţilor în activităţile de cercetare şi facilitarea accesului studenţilor la experienţa profesioniştilor, majoritatea absolvenţi ai acestei instituţii, din domeniile Drept, Ştiinţe Economice, Comunicare şi Relaţii Internaţionale,  menţinerea unei legături permanente cu provocările noilor profesii, profesii fără concurenţă pentru mulţi ani de acum înainte, sunt câteva ingrediente care au condus la  succesul şi menţinerea Universităţii Danubius în topul preferinţelor tinerilor din România.

Mai mult, ne implicăm în pregătirea liceenilor pentru promovarea examenului de bacalaureat. De trei ani, sute de liceeni se înscriu la cursurile de pregătire care sunt susţinute de unii dintre cei mai buni profesori la disciplinele de bază ale acestui examen. Nu contează ce universitate aleg aceşti tineri. Nu condiţionăm înscrierea la aceste cursuri de înscriere la universitatea noastră după ce promovează Bacalaureatul. Nu doar „Danubius” are nevoie de tineri valoroşi, ci întreaga societate!

Din dorinţa noastră de a avea tineri cât mai valoroşi, încă din primul an de studii, am oferit posibilitatea de a plăti taxe zero celor care promovează bacalaureatul cu media de cel puţin 9, 30.

Totodată, suntem prezenţi în viaţa ştiinţifică şi culturală a liceenilor din clasele terminale. Un student mulţumit va aduce mai mulţi elevi de liceu, potenţiali candidaţi la unul dintre programele de studii oferite de universitatea noastră. O echipă formată din zeci de studenţi voluntari, încântaţi de alegerea făcută, se deplasează de două ori pe an, în centrele teritoriale de înscriere şi prezintă tinerilor oportunităţile oferite de viaţa de student danubian.

Concret, faptele vorbesc, iar aceste fapte sunt constant comunicate prin toate canalele şi mijloacele media locale, regionale, naţionale şi internaţionale.

- Apropo de taxe, le-aţi mărit sau le-aţi micşorat în ultimii ani?

- Am ales o politică a taxelor care să nu afecteze mai mult viaţa studenţilor şi a familiilor acestora. Considerăm că o majorare cu 10-15 la sută a taxelor de şcolarizare în acest an nu va pune în dificultate situaţia financiară a studentului care poate fi scutit de plata întregii taxe de studii dacă este de zece. Încă o dată, în logica politicii stabilirii taxelor de studii a contrabalansat calitatea studenţilor şi spiritul competitiv. Cei buni sunt încurajaţi să înveţe şi să fie şi mai buni, taxa de şcolarizare scăzând proporţional cu rezultatele obţinute. Bursele de merit sunt adevărate stimulente care energizează dorinţa studentului de a fi performant.

Nu achită taxa de şcolarizare din primul an de studii studenţii care au obţinut media de cel puţin 9,30 la Bacalaureat.

Achitarea în tranşe a taxei de şcolarizare este un alt beneficiu care relaxează situaţia financiară a  studenţilor.

Am atras absolvenţi de succes care pot susţine nu doar profesio­nal studenţii noştri ci şi financiar. Astfel, am primit cu mult interes propunerea de a institui o BURSĂ DE EXCELENŢĂ ALUMNUS DANUBIUS în valoare de 100 de euro lunar. Am început cu Facultatea de Drept,  bursa fiind acordată studenţilor care obţin media de peste 9.50.

- Aveţi filiale în toată ţara. Cum vă finanţaţi? Exclusiv din taxe sau şi din alte proiecte?

- Suntem recunoscuţi nu doar pentru calitatea şi profesionalismul cadrelor didactice sau pentru  inserţia absolvenţilor noştri pe piaţa muncii naţionale şi internaţionale. Calitatea resursei umane are nevoie de calitatea bazei materiale.  Ridicăm unul dintre cele mai moderne Campusuri universitare din această regiune. Confortul oferit de baza materială este foarte important. Suntem receptivi, căutăm şi utilizăm cele mai noi instrumente care să faciliteze activitatea didactică din universitatea noastră. Investiţiile în resursa umană şi cea materială sunt susţinute integral de taxele de şcolarizare.

Pentru că ne dorim să devenim o universitate antreprenorială, am început să obţinem venituri şi din alte surse. Închiriem spaţii pentru diferite instituţii care doresc să desfăşoare activităţi ştiinţifice, workshop-uri, mese rotunde, examene etc.

Unele structuri instituţionale, Centrul de Formare Continuă sau CREDO, sunt create pentru a aduce şi alte surse de venituri.

- Vin la dvs. doar absolvenţi de liceu sau şi adulţi pentru reconversie profesională şi în ce procent?

- Absolvenţii de liceu sunt beneficiarii studiilor universitare de licenţă, în special la forma de învăţământ cu frecvenţă. Reconversie profesională înregistrăm, în procent de aproximativ 40 la sută, la programele de masterat dar şi la programele de studii de licenţă formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă.

- Credeţi că vom asista în următorii cinci ani, aşa cum spun gurile rele, la dispariţia universităţilor private? De ce?

- Internaţionalizarea şi antreprenoriatul înţelese şi aplicate corect în lumea globalizată sunt vestele de salvare pentru învăţământul superior privat. Noi am înţeles asta!

Asistăm la o privatizare a învăţământului superior. Este în beneficiul statului, care va fi degrevat de unele cheltuieli. Douăzeci şi trei de universităţi de stat au mari probleme financiare.

Învăţământul  de stat a început procesul de privatizare prin suplimentarea locurilor cu taxă, în detrimentul celor subvenţionate de stat în cadrul aceleiaşi cifre totale de şcolarizare la nivelul universităţilor, aprobate de ARACIS (cifră care, de această dată, nu se mai depăşeşte).

Îşi vor închide porţile universităţi de stat şi private deopotrivă. Acele universităţi care nu vor mai atrage studenţi, nu îşi vor lărgi profilul activităţii didactice, de cercetare, servicii, de antreprenoriat şi nici plaja de recrutare în special la nivel internaţional.

Locomotivele noului sistem, oameni care fac parte din conducerea Consiliului Naţional al Rectorilor sau sunt miniştri, sunt din ce în ce mai cunoscute şi mai auzite, luptând contra cronometru cu o mentalitate preexistentă şi inexplicabilă existentă în universităţile pe care le conduc. Nu mă refer la vârsta acestor locomotive, cuprinsă între 37 şi 45 de ani, mentalitatea conservatoare nefiind determinată de vârstă dar având o mare legătură cu mentalitatea colectivă diferită a generaţiilor.

Capacitatea de adaptare versus timp. Despre asta este vorba. Un proces care trebuia demarat în urmă cu trei ani. În unele universităţi, printre care si Universitatea “Danubius”, soluţii există. Unele au fost aplicate, altele vor fi puse în practică cu răbdare şi strategie necesare schimbării mentalităţii individuale, iar în final, celei de grup.

- Există fabrici de diplome sau e vorba doar de un mit?

- Răspunsul la întrebările referitoare la menţinerea Universităţii „Danubius” pe piaţă, odată cu scăderea numărului de elevi care iau bac-ul şi la sistemul de taxe, explică nu doar faptul că nu ne dorim să existe asemenea fabrici de diplome, ci şi poziţia universităţii noastre de a se alătura distrugerii acestui mit.

Citit 3228 ori Ultima modificare Miercuri, 20 Noiembrie 2013 17:34