Curier juridic - Stimulentul de inserţie

Curier juridic - Stimulentul de inserţie
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Stimulentul de inserţie se acordă persoanelor care se află în concediu de creştere a copilului. Aceste prevederi includ însă mai multe puncte pe care angajatorul este obligat să le cunoască. În acelaşi timp, şi salariatul trebuie să înţeleagă care sunt drepturile care i se cuvin, pentru a putea beneficia de acestea în situaţiile în care angajatorul decide să nu îi acorde anumite beneficii.

În acest sens, art. 7 alin. (1) din OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări de Legea 132/2011, menţionează că persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediu creştere copil în vârstă de până la un an şi indemnizaţia lunară obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.


Stimulentul de inserţie se acordă şi persoanelor beneficiare ale concediului pentru creşterea copilului cu handicap până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, oricând, pe toată perioada.

Persoana beneficiară a concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi a indemnizaţiei lunare nu beneficiază de stimulentul de inserţie.

În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă.

Conform art. 12 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010, stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă lunar persoanelor îndreptăţite care au optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an.

Acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserţie se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.

Dacă persoana îndreptăţită, în perioada în care beneficiază de stimulentul de inserţie, doreşte să i se acorde concediul fără plată prevăzut la art. 6 din ordonanţa de urgenţă, pe această perioadă, precum şi la reluarea realizării de venituri supuse impozitului, nu mai beneficiază de stimulentul de inserţie.

Art. 13 din acelaşi act normativ prevede că stimulentul de inserţie se acordă pe bază de cerere, semnată de persoana îndreptăţită, însoţită de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de alte documente eliberate de autorităţile competente ori de declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta realizează sau urmează să realizeze venituri supuse impozitului.

În situaţia stabilirii dreptului la stimulentul de inserţie pentru persoana care deşi are dreptul nu solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, cererea este însoţită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevăzute la art. 6.

Din dispoziţiile art. 13 din normele metodologice reiese că stabilirea dreptului la stimulentul de inserţie se poate realiza atât pentru persoana care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an şi indemnizaţia lunară, cât şi pentru cea care deşi are dreptul nu solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an şi a indemnizaţiei lunare aferente, pentru fiecare situaţie actele ce însoţesc cererea de acordare a stimulentului fiind diferite.

Pentru situaţia în care persoana îndreptăţită la stimulentul de inserţie beneficiază de concediu creştere copil în vârstă de un an şi la indemnizaţia lunară, legea nu stabileşte condiţia împlinirii unui termen după care persoana îndreptăţită poate solicita stimulentul, ci doar a condiţiei ca aceasta să realizeze venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an.

Citit 3253 ori Ultima modificare Luni, 30 Noiembrie -0001 02:00

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.