Evaluaţi acest articol
(5 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Cererea de revizuire trebuie să fie formulată în scris şi să cuprindă, printre alte menţiuni, numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor, ori, după caz, denumirea şi sediul, numărul dosarului, hotărârea care se atacă şi instanţa care a pronunţat-o, motivele pentru care se solicită revizuirea, probele în dovedirea acestor motive (înscrisuri) şi semnătura revizuentului.

Revizuirea se motivează prin însăşi cererea de declarare a căii de atac sau înăuntrul termenului prevăzut de lege.
În cazul nemotivării, sancţiunea ce se aplică este nulitatea cererii.
Termenul general (de drept comun) pentru exercitarea revizuirii este de o lună, iar momentul de la care începe să se calculeze este reglementat de Codul de procedură civilă în funcţie de motivele invocate.
Acelaşi cod instituie şi termene speciale de exercitare a revizuirii (ex., termenul de 15 zile în cazul în care partea, printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei, a fost împiedicată să se prezinte la judecată şi să înştiinţeze instanţa despre împrejurarea respectivă).
Cererea de revizuire se adresează instanţei care a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se solicită (regula generală), iar în cazul în care motivul revizuirii vizează hotărâri definitive potrivnice, cererea se va depune la instanţa mai mare în grad faţă de instanţa care a pronunţat prima hotărâre.
Instanţa învestită cu judecarea cererii de revizuire are posibilitatea să suspende executarea hotărârii atacate, la cererea revizuentului, însă numai după depunerea şi consemnarea unei cauţiuni. Cuantumul acestei cauţiuni se calculează în funcţie de valoarea cererii. Dacă obiectul cererii nu este evaluabil  în bani, cauţiunea este de 1.000 de lei, în afară de cazul în care legea prevede altfel.
Soluţionarea cererii de revizuire se face potrivit dispoziţiilor procedurale aplicabile judecăţii finalizate cu hotărârea atacată.
Întâmpinarea este obligatorie şi trebuie să fie depusă la dosar cu minimum 5 zile înaintea primului termen de  judecată.
Hotărârea pronunţată în revizuire este supusă căilor de atac prevăzute de Codul de procedură civilă pentru hotărârea atacată.
Astfel, dacă s-a solicitat revizuirea unei hotărâri care a rămas definitivă prin neapelare sau prin respingerea ori anularea apelului în baza unei excepţii procesuale, hotărârea pronunţată în revizuire poate fi atacată cu apel.
Hotărârea prin care s-a soluţionat o cerere de revizuire împotriva unei hotărâri a instanţei de apel poate fi atacată cu recurs, iar hotărârea pronunţată într-o revizuire care a avut ca obiect o decizie a instanţei de recurs este definitivă.
În cazul în care revizuirea s-a solicitat pentru hotărâri potrivnice, calea de atac este recursul.
Cererea de revizuire se taxează cu 100 lei pentru fiecare motiv invocat, iar dovada achitării acestei taxe se ataşează la dosar.

Citit 1038 ori Ultima modificare Luni, 12 August 2019 18:23

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.