Munca legală în străinătate dă dreptul la pensie

Munca legală în străinătate dă dreptul la pensie
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ne-a scris pe mail-ul redacţiei domnul Ionel Stanciu, gălăţean care lucrează, cu acte în regulă, în străinătate şi care voia să ştie dacă perioada lucrată acolo i se ia în considerare la calculul pensiei şi dacă aceasta constituie vechime în muncă.  Am transmis întrebarea Casei Judeţene de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale Galaţi, care ne-a răspuns că în acest caz se aplică anumite prevederi speciale, printre care şi următoarele:

Regulamentul 1408/71 instituie principiul totalizării perioadelor de contribuţii. În acest sens, dacă un cetăţean român a lucrat legal şi a contribuit la sistemul de asigurări sociale în unul sau mai multe state membre ale UE şi solicită deschiderea dreptului la prestaţii în România, aceste perioade vor fi recunoscute în România ca stagii de cotizare şi vor fi luate în considerare stabilirea dreptului la prestaţii.

Luarea în considerare a perioadelor realizate conform legislaţiei altor state membre se face dacă este necesară pentru completarea perioadelor de asigurare din România, pentru a dobândi, menţine, redobândi dreptul la prestaţii, cu condiţia ca aceste perioade să nu se suprapună. Există suprapunere în situaţia în care persoana interesată a realizat, în acelaşi interval de timp, perioade de asigurare potrivit legislaţiilor a două sau mai multe state membre.

Regulamentul 1408/71 nu înlocuieşte diferitele sisteme de securitate socială cu unul comun european, deoarece sistemele de securitate socială reprezintă rezultatul unor tradiţii vechi, adânc înrădăcinate în cultura naţională, care sunt larg acceptate şi apreciate de populaţiile diferitelor state membre.

Fiecare stat membru îşi poate stabili liber prestaţiile de securitate socială acordate în conformitate cu legislaţia naţională, modul de calcul al acestora şi contribuţiile ce trebuie plătite, cu condiţia respectării dreptului la libera circulaţie a persoanelor.

Regulamentul 1408/71 se aplică tuturor legislaţiilor naţionale în ceea ce priveşte următoarele prestaţii sociale: boală şi maternitate, accidente de muncă, boli profesionale, prestaţii de invaliditate, pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaş, ajutoare de deces, prestaţii de şomaj, prestaţii familiale.

Regulamentul 1408/71 nu se aplică:

- asistenţei sociale şi medicale, acestea fiind de regulă acordate în funcţie de venituri şi nu sunt legate de categoriile de prestaţii menţionate anterior;
- indemnizaţiilor acordate victimelor de război şi urmaşilor acestora.

Regulamentul conţine reguli detaliate de aplicare pentru fiecare prestaţie în parte şi fiecare situaţie în parte (reguli generale, reguli de prioritate, rezidenţa într-un stat membru altul decât cel al statului competent, lucrători frontalieri, membri de familie, şomeri, pensionari),  modul de calcul al prestaţiilor în bani, condiţiile de acordare a prestaţiilor substanţiale în natură, decontarea între instituţii, rambursarea cheltuielilor.

Perioada lucrată în Italia nu se înscrie în carnetul românesc de muncă

Legislaţia în domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale a creat premisele coordonării sistemelor de securitate socială, fiind asigurată posibilitatea aplicării principiilor comunitare în domeniu şi a acordurilor bilaterale de securitate socială convenite pe baza acestor principii: unicitatea legislaţiei aplicabile, egalitatea de tratament, menţinerea drepturilor de asigurări sociale dobândite sau în curs de dobândire. Prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, s-a recunoscut tuturor persoanelor care au contribuit la sistem dreptul de a beneficia de prestaţiile acordate în sistemul public, indiferent de cetăţenia acestora.

Pentru acordarea prestaţiilor, fiecare dintre instituţiile implicate realizează separat totalizarea perioadelor de asigurare, ţinând cont de ansamblul perioadelor de asigurare sau echivalente acestora, realizate de lucrător în baza legislaţiilor tuturor statelor membre la care acesta a fost supus.

În ceea ce-l priveşte pe cititorul nostru, CJPAS precizează: „Perioada lucrată la CSTI SRL Italia nu se înscrie în carnetul de muncă eliberat de autorităţile de muncă din România. Recunoaşterea stagiului efectuat pe teritoriul altui stat se face de către instituţiile competente ale statului în cauză, în cadrul procedurii de instrumentare a cererii de pensionare introdusă de către persoana interesată.

În concluzie, stagiul realizat (vechimea) în Italia se valorifică la stabilirea pensiei naţionale, în baza legislaţiei altui stat şi/sau la stabilirea pensiei comunitare. Cu privire la calculul drepturilor de pensie, regulamentele comunitare care reglementează acordarea prestaţiilor de securitate socială sunt regulamente ale statelor membre.

În consecinţă, fiecare stat membru îşi stabileşte, in mod independent, condiţiile necesare dobândirii dreptului la prestaţii, nivelul contribuţiilor ce trebuie achitate in vederea asigurării la sistem, tipul de prestaţii acordate şi modul de calcul al acestora.

Dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia română în vigoare pentru a beneficia de pensie exclusiv prin luarea în considerare a stagiului de cotizare realizat în România, conform prevederilor art. 46 din Regulamentul nr. 1408/71, casa teritorială de pensii calculează două pensii (dublu calcul):  I - o pensie naţionala -  prin valorificarea doar a stagiului de cotizare realizat în România; II -  o pensie comunitară – luând în considerare perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate de solicitant în toate statele membre.

După efectuarea dublului calcul (cel al pensiei naţionale şi cel al pensiei comunitare) se compară cele două pensii şi se acordă pensia mai avantajoasă.  

Calculul pensiei comunitare

Pensia naţională se calculează potrivit prevederilor  legislaţiei române în vigoare, valorificându-se doar stagiul  de cotizare realizat în România.

Pensia comunitară la determinarea căreia se aplică regulile de totalizare, luând în considerare perioadele de asigurare realizate în toate statele membre, se compune din: - stagiul de cotizare realizat în România, pe baza documentelor prevăzute de legislaţia română în vigoare (în original şi copie, dacă beneficiarul are domiciliul în România  sau într-un stat terţ, respectiv în copie certificată de instituţiile competente din străinătate, dacă beneficiarul are domiciliul pe teritoriul altui stat membru); - perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate de solicitant în celelalte state membre pe baza formularelor  E 205 comunicate de instituţiile competente din celelalte state membre.

Citit 4768 ori Ultima modificare Luni, 30 Noiembrie -0001 02:00

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.