Calculul indemnizaţiei de creştere a copilului

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

O cititoare ne-a scris pentru că nu a înţeles nici acum cum este cu indemnizaţia de creştere a copilului.

Conform art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 148/2005, cu completările şi modificările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 600 lei sau, opţional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.

Cele 12 luni pot fi constituite integral şi din perioadele asimilate în care persoanele nu au realizat venituri, dar s-au aflat în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute în art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 148/2005.

Dacă pe toată perioadă de 12 luni prevăzută de O.U.G. nr. 148/2005 aţi beneficiat de venituri profesionale supuse impozitului pe venit, atunci baza de calcul pentru stabilirea indemnizaţiei de creştere a copilului se determină ca sumă totală a veniturilor realizate în aceste luni şi împărţită la 12, iar cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se calculează prin aplicarea cotei de 85% asupra acestei baze de calcul. Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul realizat în luna anterioară celei în care s-a născut copilul.

Dacă în urma aplicării cotei de 85% asupra bazei de calcul anterior menţionată rezultă o indemnizaţie mai mare de 4.000 lei, aceasta se plafonează la suma de 4.000 lei. În situaţia în care cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate în care nu sunt realizate venituri, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este de 600 lei.

Dacă persoana realizează venituri o perioadă de câteva luni în interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor realizate în aceste luni, împărţită la 12. Dacă din calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului rezultă un cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei.

Suspendarea şomajului

Domnul Mihai P. ne scrie că este „beneficiar al indemnizaţiei de şomaj de o lună. A acceptat oferta unei firme pentru angajarea pe o perioadă de 6 luni. „Ce se întâmplă cu indemnizaţia de şomaj pe care o primesc acum?”, ne întreabă cititorul nostru.

Plata indemnizaţiei de şomaj va fi suspendată pe perioada derulării raportului de muncă de 6 luni potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca la data încetării suspendării să fie reluată plata acesteia pe baza cererii beneficiarului.

Partaj fără divorţ

Doamna Geta ne întreabă dacă există posibilitatea ca bunurile obţinute în timpul căsătoriei să fie partajate fără a se face acţiune de divorţ. „Poate unul dintre soţi, în cazul în care au un apartament comun cumpărat cu credit ipotecar la care mai sunt de plătit rate în următorii 3 ani, să renunţe la acest apartament şi să-l treacă doar pe numele celuilalt soţ. Aceeaşi întrebare în legătură cu toate bunurile comune”, întreabă cititoarea noastră..

Stimată doamnă, partajul în timpul căsătoriei este posibil, dar numai în situaţii excepţionale, care justifică o urgenţă. Spre exemplu unul dintre soţi sustrage bunuri care fac parte din comunitatea matrimonială.
Vânzările între soţi sunt prohibite de lege, este posibilă, însă, donaţia având ca obiect acest apartament, sub rezerva faptului că donaţiile între soţi sunt revocabile (art 937 Cod Civil). Astfel, oricând în timpul căsătoriei, soţul donator poate revoca donaţia.

Citit 1375 ori Ultima modificare Luni, 30 Noiembrie -0001 02:00

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.