BREVIAR JURIDIC | Schimbarea numelui minorului pe cale administrativă

BREVIAR JURIDIC | Schimbarea numelui minorului pe cale administrativă
Evaluaţi acest articol
(16 voturi)

Procedura schimbării numelui pe cale administrativă este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003, aprobată prin Legea nr. 323/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

În ce priveşte schimbarea numelui minorului pe cale administrativă, acest act normativ prevede că, pentru minor, cererea se face, după caz, de părinţi sau, cu încuviinţarea autorităţii tutelare, de către tutore. În situaţia în care părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului minor, hotărăşte autoritatea tutelară.

Când cererea de schimbare a numelui minorului este făcută numai de către unul dintre părinţi, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică. Acest acord nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicţie sau este declarat judecătoreşte dispărut ori este decăzut din drepturile părinteşti.

Dacă minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea de schimbare a numelui trebuie să fie semnată şi de acesta.

Ordonanţa sus-menţionată mai prevede că poate solicita schimbarea numelui minorului şi Serviciul public specializat din subordinea Consiliului Judeţean sau, după caz, a Consiliului local, în următoarele situaţii:

- în cazul în care părinţii copilului sunt decedaţi, necunoscuţi, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi ori dispăruţi sau decăzuţi din drepturile părinteşti şi nu a fost instituită tutela;
- când copilul minor a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
- dacă instanţa judecătorească nu a hotărât încredinţarea minorului unei familii sau unei persoane, în condiţiile legii.

Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat, pentru motive temeinice. Aceste motive se referă la posibilitatea de a formula cererea de schimbare a numelui de familie al minorului separat de cererea de schimbare a numelui de familie al părinţilor şi nu trebuie confundate  cu motivele temeinice care justifică însăşi cererea de schimbare a numelui.

Schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând, întrucât prenumele se stabileşte în momentul înregistrării naşterii minorului la Serviciul de stare civilă şi nu depinde în nici un fel de numele de familie al părinţilor.

Dintre motivele enunţate de Ordonanţa Guvernului nr.41/2003, care pot determina schimbarea numelui pe cale administrativă, exemplificăm:

- când numele este format din expresii indecente, ridicole;
- dacă din neatenţia ofiţerului de stare civilă s-au efectuat menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate în baza cărora s-au eliberat alte acte;
- când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc;
- dacă părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor.

De menţionat că reglementările referitoare la schimbarea numelui copiilor minori se aplică, în egală măsură, atât copiilor din căsătorie, cât şi copiilor din afara căsătoriei. În acest fel, se are în vedere principiul prevăzut de Codul civil privind egalitatea deplină între copilul născut din căsătorie şi cel din afara căsătoriei.

Citit 9817 ori Ultima modificare Luni, 31 Octombrie 2016 20:47