Ordinul de protecţie

Ordinul de protecţie
Evaluaţi acest articol
(5 voturi)


Victimele violenţei în familie se pot proteja de agresor prin obţinerea unui  ordin de protecţie. Cererea poate fi promovată personal de victimă sau prin reprezentantul legal, de procuror, de reprezentantul autorităţii la nivelul unităţii administrativ-teritoriale cu atribuţii în materia protecţiei victimelor violenţei în familie, reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, însă doar cu acordul victimei.

În scopul înlăturării stării de pericol, se poate solicita judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, pe o durată de cel mult şase luni, una sau mai multe măsuri, precum: evacuarea agresorului din locuinţa familiei, reintegrarea victimei şi a copiilor în locuinţa familiei, limitarea dreptului de folosinţă al agresorului asupra unei părţi a locuinţei comune, obligarea agresorului să păstreze o minimă distanţă faţă de victimă, de copiii acesteia sau de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a acesteia, interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone frecventate de către persoana protejată, interzicerea oricărui contact, de orice natură cu victima, obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute, încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

Obligaţii stabilite în instanţă


Instanţa poate obliga agresorul să suporte chiria şi întreţinerea  locuinţei temporare unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie urmează să locuiască în cazul imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială.

De asemenea poate dispune obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie, luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament în scopul dezintoxicării.

Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru şi se judecă de urgenţă şi cu precădere, în camera de consiliu cu participarea procurorului, ordinul de protecţie putând fi emis chiar în aceeaşi zi.

În caz de nevoie, instanţa poate sesiza de îndată autoritatea publică locală cu atribuţii privind protecţia copilului.

Ordinul de protecţie se comunică de îndată structurilor Poliţiei Române în vederea executării acestuia, poliţistul putând intra în locuinţa familiei, cu consimţământul persoanei protejate sau al altui membru al familiei. Organele de poliţie au obligaţia de a supraveghea modul în care se respectă hotărârea şi să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executare.

La expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea i-ar fi puse în pericol.

Indiferent cărei forme de abuz ar putea fi supusă o persoană sau membri ai familiei acesteia, ea are dreptul de a se adresa organelor statului, de a solicita sprijin specializat în vederea înlăturării stării de pericol în care se află deoarece nicio persoană nu trebuie să accepte sa trăiască altfel decât liberă.

Citit 1997 ori Ultima modificare Miercuri, 08 Februarie 2017 10:34

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.