COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
Evaluaţi acest articol
(8 voturi)

“CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 30 05 2018, orele 1400, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea  ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, a construcției C6 (P) – garaj, în suprafață de 101 mp, situată în Galați, strada Gheorghe Asachi, nr. 2, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Vânători, nr. 24;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Cezar, nr. 75 A;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Octav Băncilă, nr. 26;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 10, str. Lacului, nr. 3;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Mihai Eminescu, nr. 149;
 8. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Jorăști la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Serviciul Regional Apă Galați";
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie "Buna Vestire" Galați;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Galați;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Frunzei, nr. 14, lot 1;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 19, V.A. Urechia, nr. 37;
 13. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea S.D.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 101,84 mp - proprietate publică a municipiului Galați;
 15. Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri în suprafaţă de 132 mp, respectiv 345 mp - proprietatea publică a municipiului Galați;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de disponibilizare al societății CALORGAL S.A. Galați;
 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 39,44 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Enăchiță Văcărescu, nr. 1;
 18. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru atribuirea titlului de "Colegiu național" Liceului Teoretic "Emil Racoviță" Galați;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice pentru Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Poliția Locală Galați;
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari și nefinanciari, aferenți anului 2018, pentru membrii Consiliului de administraţie al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Dramatic „Fani Tardini Galați”, pe anul 2017;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 1, Aleea Paul Bujor, nr. 6;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 19, V.A. Urechia, nr. 39;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 4, Aleea Mălinilor, nr. 30;
 31. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui spațiu medical, situat în Galati, Brăilei, nr. 236, parter, bloc E6, domnului doctor Goldură Ionel, în calitate de reprezentant legal al Launer Farm S.R.L. Galați;
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport, Societatea Metaltrade International S.R.L., pentru proprii angajați;
 33. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2017;
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziție și montaj instalații de producere a energiei termice în municipiul Galați;
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice "Ștefan cel Mare și Sfânt" Galați;
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice "Sf. Spiridon" Galați;
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Financiar Creșe Galați;
 39. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Clubul Sportiv Atlas Galați pentru realizarea evenimentului, Campionatul Național de Tenis pentru Veterani, în perioada 27 iunie-01 iulie 2018, la Galați;
 40. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Culturală "Inanina Music Star" pentru realizarea evenimentului cultural ,"La frați nu se pun hotare", în data de 31 mai 2018;
 41. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Direcția Județeană pentru Cultură Galați și Asociația "Tinerii și Viitorul", în vederea organizării celei de-a IV-a ediții a festivalului "La Pas prin Grădina Publică în Galații de altădată";
 42. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 405/23.10.2014 privind aprobarea organigramei și a cotizației anuale pentru Fundația "Sportul Gălățean", cu modificările și completările ulterioare;
 43. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion pentru realizarea evenimentului sportiv,  Turneul de Baschet 3x3, în perioada   2-3 iunie 2018, la Galați;
 44. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 45. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare şi aprobarea condiţiilor de acordare a ajutorului financiar;
 46. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 75/15.02.2018 privind finanțarea din bugetul local al municipiului Galaţi a cheltuielilor aferente cotelor de contribuţie pentru reabilitarea termică a unor imobile şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către municipiul Galaţi cu titlu de cotă de contribuţie ce revine asociaţiilor de proprietari;
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, operatorului de transport, Societatea Transurb S.A., pentru Societatea Arcelor Mittal S.A.;
 48. Proiect de hotărâre privind acceptarea promisiunii de donație a drepturilor patrimoniale de autor asupra unor basoreliefuri reprezentând figurile unor personalităţi istorice ale României;
 49. Proiect de hotărâre privind înființarea clubului sportiv "Club Sportiv Municipal Galați";
 50. Interpelări, intervenții, cereri;
 51. Diverse.”

(P)

Citit 6016 ori Ultima modificare Sâmbătă, 26 Mai 2018 12:10