Evaluaţi acest articol
(3 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

În primele nouă luni ale anului, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Galaţi a aprobat 18 cereri pentru obţinerea formularului S2 (fostul E122 - n.r.), document care permite decontarea de către statul român a tratamentelor pe care cetăţenii români le urmează în afara ţării, pe teritoriul Uniunii Europene sau în statele care fac parte din Spaţiul Economic European.

Formularul S2 poate fi obţinut atunci când terapiile, procedurile medicale sau investigaţiile de care pacientul are nevoie nu pot fi asigurate în ţară. În vederea obţinerii formularului în cauză, persoana interesată depune o cerere la casa de asigurări în evidenţa căreia este înregistrată ca asigurat.
"După efectuarea înregistrării cererii, casa de asigurări procedează la analiza acesteia, după cum urmează: verifică statutul de asigurat al persoanei solicitante; în situaţia în care, în urma verificărilor, se constată că persoana nu este asigurată, cererea de eliberare a formularului nu este aprobată, iar acest lucru este comunicat în scris solicitantului; analizează dosarul medical pentru a verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute în legislaţia europeană (condiţiei prevăzute de art. 22 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71)", se arată într-un material transmis de CJAS Galaţi.
Termenul maxim de soluţionare a cererii de eliberare a formularului E 112 (S2) este de cinci zile lucrătoare. Formularul E 112 se completează în două exemplare, dintre care unul se păstrează la casa de asigurări, iar celălalt se înmânează persoanei solicitante. "În situaţia în care persoana solicitantă se deplasează pentru tratament în Marea Britanie, se completează un exemplar suplimentar, care se transmite către Department for Work and Pensions, Pension Service, Internationale Pension Centre, Tyneview Park, Newcastle upon Tyn", precizează, în continuare, documentul menţionat.

Acte însoţitoare necesare

Cererea trebuie însoţită de următoarele documente: copie a actului de identitate sau a certificatului de naştere, după caz; dosarul medical care va conţine înscrisuri medicale şi raportul medical prevăzut de normele metodologice; confirmarea scrisă din partea unităţii sanitare din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care se intenţionează efectuarea serviciului medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical în perioada indicată de persoana solicitantă, în baza formularului E 112; dovada transferului de reşedinţă.
Potrivit CJAS Galaţi, din raportul medical trebuie să rezulte diagnosticul şi tratamentul medical urmat la o unitate sanitară aflată în relaţii contractuale cu o casă de asigurări, precum şi precizarea, în mod explicit şi argumentat, că deplasarea persoanei solicitante nu prejudiciază starea sănătăţii sale sau primirea de tratament medical.
Raportul medical se întocmeşte de un medic dintr-un spital clinic universitar sau, după caz, judeţean, aflat în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România.
De asemenea, din raportul medical trebuie să rezulte că serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii de bază de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, precum şi faptul că acesta nu poate fi efectuat într-un interval de timp rezonabil în niciuna dintre unităţile sanitare din România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evoluţia probabilă a bolii.

Ce cheltuieli nu sunt acoperite pe baza formularului S2

În mod normal, formularul S2 se eliberează înainte de plecarea persoanei beneficiare. "Documentul poate fi emis şi după plecarea persoanei beneficiare dacă, din motive de forţă majoră, nu a putut fi eliberat anticipat, situaţie în care casa de asigurări întocmeşte un referat prin care se argumentează şi se justifică situaţia de forţă majoră, document care va sta la baza eliberării S2. La întocmirea referatului se vor detalia împrejurările de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibile şi inevitabile, inclusiv împrejurări de natură medicală, care au condus la situaţia de forţă majoră", se arată în concluziile materialului întocmit de CJAS Galaţi.
Formularul S2 nu acoperă cheltuielile legate de transport, de cazare şi nici eventualele coplăţi existente în statul membru, conform legislaţiei pe care acesta o aplică.

Citit 1700 ori Ultima modificare Miercuri, 10 Octombrie 2018 19:11

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.