Consultaţii medicale la distanţă, şi în perioada stării de alertă

Consultaţii medicale la distanţă, şi în perioada stării de alertă

Au fost menţinute multe dintre măsurile luate în perioada stării de urgenţă
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)
Fii primul care postează comentarii!

Guvernul a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă care prevede o serie de reglementări în ceea ce priveşte acordarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, inclusiv a activităţilor cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate, începând cu 15 mai, data instituirii stării de alertă.

Astfel, până la sfârşitul lui septembrie 2020, consultaţiile medicale acordate de medicii de familie şi cele din ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, pot fi acordate şi la distanţă, utilizând orice mijloace de comunicare.

"Consultaţiile medicale la distanţă se acordă cu încadrarea în numărul maxim de optt consultaţii pe oră. De asemenea, se păstrează prescripțiile la distanță, iar medicii de familie pot prescrie, în continuare, pentru pacienții cronici, inclusiv medicamentele restricționate din Lista de medicamente compensate și gratuite care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate (şi care în mod normal erau prescrise de medicii de specialitate - n.r.)", se arată într-un comunicat al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Galaţi.

Tot după 15 mai, în ceea ce priveşte modalitatea de acordare a concediilor medicale, s-au menţinut şi o mare parte din reglementările care au fost valabile pe perioada stării de urgenţă. "Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pentru care a fost instituită măsura de carantină ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19 beneficiază de concedii şi indemnizaţii pentru carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie. Certificatele de concediu medical se eliberează de medicii de familie, după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină. Certificatele de concediu medical eliberate se pot transmite de medicii curanţi către persoanele asigurate, respectiv de persoana asigurată către angajatori/case de asigurări de sănătate şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă", precizează, în continuare, în comunicatul amintit.

"Am considerat necesară prelungirea acestor măsuri pentru a limita, pe cât posibil, deplasarea la furnizori sau la casele de asigurări de sănătate a asiguraţilor care au nevoie de diverse documente în vederea accesării serviciilor medicale necesare, precum şi pentru a asigura distanţarea socială şi, implicit, siguranţa pacienţilor. Tot în acest sens, este necesară şi menţinerea valabilităţii unor documente pentru anumite perioade, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice", a declarat Adela Cojan, președintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Card naţional de sănătate, abia după 1 iulie

Toate serviciile medicale şi farmaceutice vor fi acordate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate până la data de 30 iunie 2020, fără să fie necesară utilizarea cardului național de sănătate. După data respectivă va fi menţinută această reglementare, până la 30 septembrie 2020, pentru serviciile acordate în medicina primară și în ambulatoriul de specialitate. Pentru serviciile medicale acordate în unitățile sanitare cu paturi și de către furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente va fi realizată o evaluare, în urma căreia se va stabili dacă va fi oportună introducerea, după data de 30 iunie, a obligativității utilizării cardului național de sănătate.

De asemenea, casele de asigurări de sănătate decontează toate serviciile de dializă efectiv realizate, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel naţional până la data de 30 iunie 2020, urmând a fi evaluată situația pe acest tip de servicii medicale, pentru a stabili dacă această masură necesită să fie implementată în continuare.

Actul normativ aprobat la jumătatea lui mai prevede şi că serviciile medicale şi medicamentele pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi a complicaţiilor acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României şi sunt suportate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, până la data de 30 septembrie 2020.

Citit 1675 ori Ultima modificare Vineri, 22 Mai 2020 13:35

Nu se mai pot comenta articolele mai vechi de 30 zile.