NEC PLUS ULTRA - Viaţa Liberă Galaţi

TRIUMFUL AMĂGIRII (aproape şi departe)

Scris de Miercuri, 31 Mai 2023
Din colecția „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” Motto:"Ce trup de sirenă (trist, lung şi frumos)/ mă strigă să merg (până la moarte) pe jos,/ şi înapoi (până la naştere) să ajung,/ pe drumul fără urmă, cel mai frumos şi mai lung,/ pe drumul fără capăt, fără viaţă şi fără…

ASCULTAREA VEȘNICIEI (la mormântul boxerului Sandu Târâlă - Țărnă Ușoară!)

Scris de Marți, 30 Mai 2023
Din colecția „Cele mai triste poezii rămase tablou” (!) mă duc să ascult Veşnicia.../ nu ştiu ce să-i dau... să priceapăcă-n susurul ei se ascunde/ uitarea strigării la grabă,că-n pântecul său încolţeşte/ sămânţa lui Tot ce-i Nimicaşi care s-adună cu altul.../ s-adună şi zdrumică frica (!)(!) mă duc... să priceapă…

DOUĂ CAPETE (de/spre clipă)

Scris de Luni, 29 Mai 2023
Din colecția „Cele mai clare poezii rămase tablou” (!) în care capăt al secundei/ să cred că vei veni la timp?ai fost în capătul acesta/ când eu eram în celălalt? –am fost la începutul vieţii/ acestei clipe, şi scâncea,poate pricep şi eu că are/ un capăt rece şi-unul cald (!) …

FULGERĂTOR (prima și ultima)

Scris de Sâmbătă, 27 Mai 2023
Din colecția „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” (!) și m-ai lăsat să-mi duc singurătateaca pe o cruce-n vârfuri de golgotecrizantemate, până-mi sângereazăochii pe rug şi sub uvedenrode (!) (!) și m-ai lăsat să-mi strâng ultima clipă,ca pe-o smerită, ultimă povară,şi s-o azvârl, aşa, să nu mai ştiecă m-a împins…

SEMINȚE de LUMINĂ (pentru doamna Ionela Moraru - La Mulți Ani!)

Scris de Vineri, 26 Mai 2023
Din colecția „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” (!) mă duc până ACASĂ şi stau la geamul caremai cere şi mai cerne SEMINȚE de LUMINĂ,le trece în odaie, le-aşează sub icoaneşi văd ETERNITATEA la colţ cum se înclinăşi-mi scrie – cu CERNEALA aducerii aminte –pe aer, pe vedere, pe suflet,…

OSÂNDĂ (de/spre îndurare)

Scris de Joi, 25 Mai 2023
Din colecția „Cele mai clare poezii rămase tablou” Motto: „pregătiţi ghilotina, dar lăsaţi-mă să visez că dorm lângă o fântână” (Iolanda Cremene) (!) ce lene/apatie în creiere pătrateşi netede ca sticla unui ne/trebnic ceasîn care se aude tic-tac în repetateşi şarlatane rânduri – nu vine nici un breazsă-l scoată din…

SINGURĂ și DUMINICĂ (micul Tot şi marele Nimic)

Scris de Miercuri, 24 Mai 2023
Din colecția „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” (!) singură şi duminică tocmai acolo –şi eu încă nu ştiu ce să-i fac depărtăriişi cred că-i foarte târziu să mai învăţdrumul spre înapoi sau drumul spre înainte (!) (!) singură şi duminică tocmai acolo –şi eu încă nu pot să cred…

Victoria Iubirii (de/spre praful de cretă)

Scris de Marți, 23 Mai 2023
Din colecția „Cele mai clare poezii rămase tablou” (!) urcarea dinspre glezne spre ochi tot mai regretătriumful şi plecarea statuilor de cretă –nu m-am oprit acolo, o clipă, din urcare,să văd semul mirării sau semnul de-ntrebare,să mi se pară lesne victoria pe filesubţiri şi plictisite, poeme termopilesă scriu de-a lungul…

CICĂ SE/DUCE (dosarele XYZ)

Scris de Luni, 22 Mai 2023
Din colecția „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” (!) cică se duce să seducă şi s-aducăla începuturi) ce s-a dus!...ce a rămas,din ce a fost, im/pur în pururi?...Stradivarius,cică e viu şi dă-(n) acorduri...ceas de ceas (!) (!) cică-i sătul de lutieri fără urecheşi care pun lemn de vioare-n limbi de…

Văz/Duh de Mai (dosarele XYZ)

Scris de Sâmbătă, 20 Mai 2023
Din colecția „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” (!) ce frumoasă-i nedreptatea/ cărăruilor prin grâu când săgeţile cu pene/ vântură văz/duh de Mai, când cicoarea strigă macii/ somnoroşi, la vorbă-n şoaptă, când ies cântecuri din ouă,/ când plecarea intră-n cai (!) (!) cea plecare fără şauă,/ cea plecare fără frâu,…

EXCELSIOR (dosarele XYZ)

Scris de Vineri, 19 Mai 2023
Din colecția „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” (!) cu ochi duşi drept la marginea luminii,/ cu palmă-ntinsă-n rugă şi neant,stă şi cerşeşte într-un colţ de stradă/ – un colţ oricare: cesta, celălalt (!) (!) nu vrea s-audă şi nu vrea să vadă/ cum se adună-n şapcă mai nimic –mai…

FOAIE VERDE (la mormântul poetului Corneliu Antoniu)

Scris de Joi, 18 Mai 2023
Din colecția „Cele mai triste poezii rămase tablou” (!) foaie verde flacără măruntă,/ uite-aşa mă pregătesc de nuntă: stau şi stau şi stau la drumul mare,/ şi plec tocmai dincolo de zare, într-o zi cu păsări nestemate/ în copaci şi-n gândurile toate (!) (!) foaie verde cruce-n primăvară/ chiar pe…

Geam de Monastire (dosarele XYZ)

Scris de Miercuri, 17 Mai 2023
Din colecția „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” Motto: "Durerea este un lagăr din care evadează numai sufletele sănătoase" (Vasile Sevastre Ghican) (!) singurătate – geam de monastire/ – prin tine-şi trece timpul puritateadinspre trecut sau din închipuire/ – plătesc, încet, cu naşterea şi moartea (!) (!) atâtea chipuri: linişte…

Astăzi, la ora Zece (de/spre PRIMĂVARĂ)

Scris de Marți, 16 Mai 2023
Din colecția „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” sunt singur, peroanele-s goale,/ chiar nimeni nu are habarcă, astăzi, începe să vină,/ la zece, cu trenul mărfar?!începe să vină, la zece,/ şi-aud că e singurul trenşi ultimul tren de la vale,/ în timpul meu sec şi scalen!odată – la zece, ştiu…

R.O.G.V.A.I.V (de/spre 8 orizontal)

Scris de Luni, 15 Mai 2023
Din colecția „Cele mai clare poezii rămase tablou” Motto: "Sau doi egal cu patru...(altă sferă/ limită de...ori nu)...fără adresă,/ umbra luminii peste...frontieră/ abandonată-n propria-i viteză!" (Iolanda Cremene) (!) oricum, chiar descompunerea luminiidă-n mugur, dă în floare, dă în coptşi pică, dacă nimeni nu culege/ din pururi aroganta cifră 8 (!) …

UN ȚÂNC ȘI O ȚÂNCĂ (şi ce a rămas în Cutie)

Scris de Sâmbătă, 13 Mai 2023
Din colecția „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” (!) o noapte frumoasă, o noapte adâncă –prin sufletul nopţii un ţânc şi o ţâncămerg palmă în palmă, la deal, spre livadă,în toiul tăcerii s-audă, să vadăcum TAINA se suie în ochi şi în floare,încet, prin temeiuri de lemn, prin picioare,cum pică…

Zece supra Zece şi Unu supra Unu (pastel hulpav)

Scris de Vineri, 12 Mai 2023
Din colecția „Cele mai clare poezii rămase tablou” (!) cică din Colo bate... cică bate/ şi murmură la geam: "Upanişade -caleaşca voastră cum s-adâncă-n rouă,/ şi tu, şi el, cu mâinile-amândouă,zadarnic cereţi milă şi-ndurare/ la Care care cară în Cer care,dar n-au habar şi sunt indiferente/ la "nec plus ultra",…

SĂLBATIC și PUȚIN (traducere)

Scris de Joi, 11 Mai 2023
Din colecția „Cele mai clare poezii rămase tablou” (!) aş vrea să mă traduci cu Dalai Lama şi să-mi trimiţi - prin păsări - câte-un rând, să-mi dea salcâmii-n floare şi în lacrimi,/ că-mi cadă Universul pe Pământ (!) (!) aş vrea să laşi un vers pe Vârful Lumii, din…

CRIZĂ de TRIFOI (situaţie de urgenţă)

Scris de Miercuri, 10 Mai 2023
Din colecția „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” (!) eram plecat la întâmplare,/ după trifoi cu patru foi,când mi-a luat-o - strig la ceruri/ să-mi dea Maria înapoi!și doar am vrut s-o iau cu mine,/ n-acest straniu/mirabil joc,dar am lăsat-o - numai mie/ să-mi fie lesne şi noroc (!)(!) mi-a…

ILEANA (pentru „Faraonul” din Micro 17 - Respect!)

Scris de Marți, 09 Mai 2023
Din colecția „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” (!) a fost o dată o Ileană/ din lut, din salcie, din flori,din foc, din vis, din întâmplare/ - dac-ar fi fost de două ori,nici farmec, nici eternitate/ şi nici un haz n-ar fi avut,nici Făt-frumos n-ar fi râvnit-o,/ nici Zmeul cel…

Re/mușcarea Continuă (la fel cum a rămas)

Scris de Luni, 08 Mai 2023
Din colecția „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” Mă-ntorc să caut altă Cale.../ (dar tot curată, ca Atunci)...alte suflări şi alte chipuri.../ (dar sclave-aceloraşi porunci)...alte minuni, şi altă Cină,/ şi altă Cruce, şi alţi spini,alte şi alte... (dar sub semnul/ crud al aceleiaşi Lumini)! Ştiu (şi nu ştiu) ce-o fi…

TRIUMFUL SINGURĂTĂȚII (către prozatorul Teodor Parapiru - La Mulți Ani!)

Scris de Sâmbătă, 06 Mai 2023
Din colecția „Cele mai clare poezii rămase tablou” (!) singurătate: casă fără garduri -n-ai geamuri, nu ai uşă, n-ai lucarnă -sunt găuri negre unde-a fost vedereşi-n care numai gândul mai răstoarnălumina lor plecat-odinioară,să spună că există şi-o s-ajungăîn minus-plusul fără mărginire,pe-o rază scurtă sau pe-o rază lungă,sub semnul năruirii prin…

APA SÂMBETEI (sigur că da!)

Scris de Vineri, 05 Mai 2023
Din colecția „Cele mai frumoase poezii rămase tablou” Motto: "Unul câte unul, trec atâtea vise.../ n-am nici un păianjen, parc-am asfinţit.../ vine răzbunarea păsării ucise,/ intră noaptea-n mine ca o maică-n schit!" (Iolanda Cremene)(!) bună să-ţi fie duminica, doamnă,/ acolo, departe de mine -aici e aproape, da-i foarte târziu,/ e…

Domnul ANONIMENI (despre şapte)

Scris de Joi, 04 Mai 2023
Din colecția „Cele mai clare poezii rămase tablou” (!) domnul Anonimeni a plecat/ lăcrimând frumos printre consoane,să-ţi aducă şapte flori de colţ/ şi un "la" minor pentru timpane (!) (!) a plecat la ora şapte fix,/ cu celebrul fluture de nouă - azi e luni, şi trece mai devreme.../ mai…
Pagina 12 din 110